Zasady przetwarzania danych osobowych (dalej: „Dane”) przez Credit Space sp. z o.o.

 

 1. Administratorem Danych, jest Operator: Credit Space sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 31-236, ul. Felińskiego 51, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000590965, NIP 8971817191, REGON 363221582, kapitał zakładowy 5.000 PLN w całości wpłacony, email: kontakt@creditspace.pl,
 2. Po wyrażeniu przez Użytkownika stosownej zgody Operator może przetwarzać podane przez Użytkownika Dane w celu przekazywania Użytkownikowi Informacji Kredytowej, tworzenia baz danych, w celach marketingowych i promocyjnych, jak też w celu przekazywania Danych partnerom i kooperantom Operatora, w tym również bankom oraz instytucjom finansowym, w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem przez Operatora na rzecz Użytkownika usług za pomocą Portalu, w celach statystycznych, jak też w celach przekazywania przez partnerów i kooperantów Operatora informacji dotyczących świadczonych przez nich usług oraz oferowanych przez nich produktów.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: iod@creditspace.pl
 4. Podane dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia należytego wykonania świadczeń Operatorowi określonych w ust. 2,
 5. Dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 6. Odbiorcą przekazanych danych osobowych będzie Operator, partnerzy i kooperanci Operatora, w tym również banki oraz instytucje finansowe,
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Operatora oraz do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z nimi związanych w tym w szczególności rozliczeń podatkowych. Operator zwraca uwagę, że w związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rozliczania podatków, okres ten może wynieść do 10 lat,
 8. Podmiot danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 9. Podmiot danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. Podmiot danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź innego organu wskazanego do nadzoru – w związku z przetwarzaniem jego danych przez Operatora;
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 12. Operator nie podejmuje działań zmierzających do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 13. Szczegółowe zasady dotyczące prywatności określa Polityka prywatności dostępna pod adresem www.creditspace.pl/index/polityka.
 14. Zgodnie z par. 18 ust. 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator informuje, że w celu świadczenia usług w ramach Portalu niezbędne jest zbieranie danych Użytkowników oraz wskazanych przez Użytkowników współwnioskodawców wymaganych przez instytucje finansowe w procesie wnioskowania o produkt finansowy lub ubezpieczeniowy, w tym: danych osobowych, kontaktowych, informacji o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, stanie majątkowym, wysokości zobowiązań, źródłach dochodu, posiadanych rachunkach itp.