CREDIT SPACE

RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH – Maj 2024

Stwórz swój własny ranking kredytów hipotecznych!
Wybierz najlepszy kredyt dla siebie i złóż wniosek.
Osobiście, online lub skorzystaj z bezpłatnego wsparcia eksperta.

Jeśli szukasz kredytu hipotecznego, nie kieruj się ogólnie dostępnymi rankingami.

Stwórz własny ranking kredytów hipotecznych!

Celem każdego rankingu ofert kredytu hipotecznego jest wybranie najbardziej interesującej oferty, przy założeniu z góry określonych parametrów. Oferty kredytowe jednego banku mogą się różnić diametralnie w zależności od źródeł dochodu, ich wysokości, posiadanego wkładu własnego, rodzaju nabywanej nieruchomości a nawet tego czy spełnia ona wymogi certyfikatów ekologicznego budownictwa.

Nie ma więc możliwości przygotowania jednego statycznego rankingu, który będzie odzwierciedlał atrakcyjność ofert kredytów hipotecznych dla wszystkich bądź chociaż dużej grupy klientów.

Ranking przygotowany z największą dbałością o obiektywizm i przejrzystość z precyzyjnie i przejrzyście określonymi kryteriami doboru ofert, przygotowany pod potencjalnie najczęściej występujące na rynku warunki, odbiega w mniejszym bądź większym stopniu od potrzeb, możliwości i indywidualnej sytuacji danego klienta.

Od wielu czynników, przede wszystkim tych indywidualnych, zależy w jakim banku i jaką ofertę wybierzesz i z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że żaden ogólnie dostępny ranking nie uwzględnia tych wszystkich indywidualnych czynników, które są akurat ważne w Twoim przypadku. Dlatego warto dokładnie  przeanalizować swoją sytuację w kontekście ofert kredytów hipotecznych. Portal Credit Space jest idealnym miejscem, w którym w prosty sposób przeanalizujesz dostępne na rynku warianty ofert kredytu hipotecznego i stworzysz własny ranking kredytów hipotecznych zindywidualizowany pod Twoje potrzeby i Twoją indywidualną sytuację.

Chcemy, żeby przygotowany z pomocą Credit Space ranking kredytów hipotecznych był nie tylko obiektywny, ale też rzetelny. Co to właściwie oznacza? Ranking powinien odzwierciedlać Twoje realne i aktualne potrzeby i oczekiwania, dlatego oferty bankowe powinny zostać uporządkowane na podstawie indywidualnych kryteriów opartych o Twoje potrzeby i możliwości. Tylko Ty możesz stworzyć taki ranking! Zrobisz to w prosty sposób i w krótkim czasie korzystając z portalu Credit Space.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z USŁUG POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

 • BEZPŁATNE
  WSPARCIE
  EKSPERTÓW

 • OFERTY Z
  NAJLEPSZYCH
  BANKÓW

 • MINIMUM
  FORMALNOŚCI

 • WŁASNY
  RANKING
  KREDYTÓW

 • EKSPERCKIE
  KONSULTACJE
  ONLINE LUB OSOBIŚCIE

Kredyt hipoteczny
ranking kredytów hipotecznych Maj 2024

Klienci stosują kilka sposobów na rozeznanie się w bogatej i niewątpliwie skomplikowanej ofercie kredytów hipotecznych. Jednym z podejść jest odwiedzanie placówek poszczególnych banków i mozolne kompletowanie ofert każdego z nich samodzielnie. Zajmuje to dużo czasu i może prowadzić do zebrania ofert nieporównywalnych ze sobą. Oferty kredytów hipotecznych mogą się bowiem zmieniać z dnia na dzień a odwiedzenie nawet kilku placówek bankowych jednego dnia może być karkołomnym przedsięwzięciem.

Drugim sposobem jest skorzystanie z usług eksperta kredytowego, co znacząco skraca proces, pozwala uzyskać oferty porównywalne, natomiast w takim wypadku klient w całości musi zdać się na rzetelność i kompetencje wybranego eksperta kredytowego.

Z powodu oczywistych ograniczeń obu powyższych podejść jest rzesza klientów, która poszukuje rzetelnej wiedzy o kredytach hipotecznych w Internecie. Znajdują zwykle różnego rodzaju zestawienia i rankingi kredytów hipotecznych. Jak ocenić czy dany ranking jest rzetelny i jak wykorzystać wiedzę pozyskaną z takiego rankingu a także jakie są ograniczenia statycznych rankingów kredytowych? O tym słów kilka w dalszej części niniejszego artykułu.

Rzetelny ranking kredytów hipotecznych – co to właściwie oznacza?

W Internecie można znaleźć wiele rankingów kredytów hipotecznych. Jak rozpoznać te warte uwagi? Jak odróżnić rzetelne rankingi od pseudorankingów? I wreszcie, jaką wiedzę można pozyskać z rzetelnie opracowanego rankingu kredytów hipotecznych?

Przede wszystkim ranking powinien być transparentny. Co to dokładnie oznacza? Twórca rankingu powinien w sposób przejrzysty i rzetelny przedstawić parametry jakie wybrał do stworzenia rankingu. Powinien również wskazać na jaki dzień dany ranking został stworzony. Już bowiem dzień później przedstawione w nim oferty a tym samym całe zestawienie może nie być aktualne. Częstą praktyką jest przygotowywanie comiesięcznych rankingów. Do ich stworzenia wybiera się powszechnie występujące często uśrednione kryteria. Przykładowo rankingi przygotowywane są dla średniej zaokrąglonej kwoty kredytu hipotecznego – przykładowo jeśli przeciętnie konsumenci wnioskują o kredyty mieszkaniowe na kwotę 308 tys. złotych to rankingi tworzone są dla kwoty kredytu 300 tys. złotych. Wszystko to sprawia, że nawet najrzetelniej przygotowany i transparentny ranking kredytów hipotecznych zawiera szereg niedoskonałości i ograniczeń, które nierzadko mogą wprowadzić przyszłego kredytobiorcę w błąd. Warto więc dobrze poznać ograniczenia statycznych rankingów kredytów hipotecznych zanim do nich sięgniemy.

Dodatkowe koszty kredytu i pozostałe aspekty oferty kredytowej

Oferta kredytu hipotecznego to nie tylko marża i prowizja. Na wysokość raty kredytu wpływ ma sposób ich naliczania (raty równe versus raty malejące) oraz dodatkowe koszty jak np. ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie na życie. Dla potencjalnego kredytobiorcy istotne mogą być również inne, istotne aspekty oferty kredytu hipotecznego takie jak koszty nadpłaty bądź wcześniejszej spłaty kredytu.

Statyczne rankingi kredytów hipotecznych uwzględniają określoną konfigurację wielu parametrów, na które należy zwrócić uwagę dobierając kredyt hipoteczny. Może być tak, że uwzględnione są dodatkowe koszty tylko jeśli są wymagane przez bank np. gdy bank wymaga ubezpieczenia na życie, ale ranking nie uwzględnia już takiego ubezpieczenia w przypadku oferty, gdzie ubezpieczenie jest dobrowolne, ale może obniżać marżę banku. Większość rankingów nie opisuje nawet tak szczegółowo parametrów, które zostały uwzględnione do jego stworzenia.

Ranking taki może też znacząco zakłamywać takie wielkości jak np. całkowity koszt kredytu, gdy interesuje nas kredyt hipoteczny na jak najdłuższy okres kredytowania by zminimalizować miesięczne zobowiązanie w postaci raty, ale jednocześnie zakładamy jego regularne nadpłacanie.

Wkład własny na hipotekę – czy jego wielkość wpływa na atrakcyjność ofert kredytów hipotecznych?

Statyczne rankingi kredytów hipotecznych przedstawiają zwykle jeden, bardziej rzetelne i wnikliwe dwa warianty wkładu własnego.

10% czyli minimalny wymagany przepisami prawa w komercyjnych ofertach kredytów hipotecznych – Choć od niedawna istnieje możliwość ubiegania się o kredyt bez wkładu własnego w ramach Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Oferty takie są mniej korzystne, bo banki postrzegają taką transakcję jako bardziej ryzykowną, dodatkowo koszty kredytu zwiększa obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu, czyli ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu kiedy wkład własny w stosunku do niespłaconej części kredytu hipotecznego przekroczy poziom 20% lub w niektórych szczególnych przypadkach nawet więcej niż 20% gdzie ubezpieczenie wkładu własnego nie jest już wymagane a oferty z uwagi na niższe ryzyko dla banków są korzystniejsze.

Statyczne rankingi nie uwzględniają natomiast faktu, że rosnący ponad opisane powyżej wielkości wkład własny w dalszym ciągu zmniejsza ryzyko udzielenia kredytu z perspektywy banku a w związku z tym część banków decyduje się na obniżenie swojej marży, gdy wkład własny rośnie. W efekcie nawet rzetelnie przygotowany ranking może być całkowicie nieadekwatny dla klienta, który zamierza wykazać wysoki wkład własny np. na poziomie 50%.

Najczęściej zadawane pytania

Zabezpieczenie kredytu na nieruchomości

Szczególnie należy się zastanowić czy statyczny ranking kredytów hipotecznych przedstawia dla nas wartościowe informacje, gdy szukamy kredytu hipotecznego na zakup nietypowej nieruchomości lub po prostu nieruchomości innej niż została założona w danym rankingu.

Większość rankingów zakłada zakup mieszkania na rynku pierwotnym, bo jest to najczęściej występujący w praktyce cel kredytowania.

Kredyt hipoteczny a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest całkowicie pomijana przez rankingi kredytów hipotecznych. Nie sposób również liczyć na to, że zdolność kredytową zweryfikujemy w porównywarkach kredytowych. Jeśli takie funkcjonalności występują są one raczej bardzo mylące niż pomocne. Wyliczana w nich zdolność kredytowa różni się nierzadko o dziesiątki a nawet setki tysięcy złotych zarówno zawyżając jak i zaniżając faktyczną zdolność kredytową danego klienta w poszczególnych bankach.

Dzieje się tak dlatego, że sposób liczenia zdolności kredytowej stanowi tajemnicę każdego banku. W algorytmie liczenia zdolności kredytowej zaszyta jest strategia i know-how każdego banku dotyczące adekwatnej oceny kredytobiorcy. Od tego czy sposób liczenia zdolności kredytowej odzwierciedla adekwatne ryzyko banku związane z udzielonym kredytem zależy de facto powodzenie i rentowność prowadzonej przez ten bank akcji kredytowej.

Wypłata kwoty kredytu

Statyczne rankingi kredytów hipotecznych zawierają zawsze najprostszy scenariusz, gdzie zakłada się jednorazową wypłatę kredytu. Rankingi takie mają się nijak do sytuacji, gdy decydujemy się finansować kredytem hipotecznym budowę domu bądź zdecydowaliśmy się kupić nieruchomość od dewelopera w czasie, gdy jest ona na etapie budowy. W takim scenariuszu kredyty wypłacane są w transzach a spłata kapitału zaczyna się dopiero po wypłacie ostatniej transzy kredytu.

Nie da się stworzyć wiarygodnego statycznego rankingu kredytów hipotecznych, który uwzględni wypłaty w transzach, gdyż każda budowa rządzi się swoimi prawami. Kwoty oraz terminy wypłaty poszczególnych transz są w tym wypadku kwestią bardzo indywidualną.

Formalności – jakie dokumenty wymaga bank?

W statycznych rankingach kredytów hipotecznych nie ma miejsca na opis procesu kredytowego, czyli między innymi dokumentacji, jaka będzie niezbędna do złożenia w celu uzyskania decyzji kredytowej a potem uruchomienia kredytu. Jest to zresztą w pełni zrozumiałe, bo zakres dokumentacji jaką należy skompletować może się istotnie różnić w zależności od celu kredytowania, rodzaju nieruchomości czy uzyskiwanych dochodów. Czasem jednak najlepsza oferta może nie być osiągalna dla poszczególnych kredytobiorców z uwagi np. na oczekiwany przez bank sposób udokumentowania uzyskiwanych przez kredytobiorcę dochodów.

Porównywarka kredytów hipotecznych
– w jakim banku wziąć kredyt?

Mało znaną alternatywą dla wszechobecnych rankingów jest interaktywna porównywarka kredytów hipotecznych dostępna na portalu www.creditspace.pl. Korzystając z porównywarki kredytów hipotecznych można samemu w prosty sposób utworzyć dopasowany do swojej sytuacji i potrzeb ranking kredytów hipotecznych.

Wystarczy wskazać:

 • cel kredytowania,
 • rodzaj nieruchomości będącej przedmiotem finansowania,
 • potrzebną kwotę kredytu,
 • cenę nieruchomości,
 • na jak długo chcemy zaciągnąć zobowiązanie,
 • wiek najstarszego kredytobiorcy,
 • źródła i wysokość dochodów,

by uzyskać indywidualny ranking kredytów hipotecznych. Tak uzyskany ranking można dalej modyfikować analizując poszczególne oferty i zmieniając ich parametry. Stworzony ranking można zapisać i wrócić do niego w każdej chwili w przyszłości. Co bardzo ważne, gdy wrócimy do naszego rankingu po jakimś czasie, kolejność ofert może być już inna, bo Credit Space zaktualizuje ranking wykorzystując aktualne oferty banków.

Nie da się ukryć, że przeciętny kredytobiorca nie jest ekspertem a ogrom informacji, które uzyskamy korzystając z porównywarki kredytów hipotecznych Credit Space może nas przytłoczyć. Oferty kredytów hipotecznych są bardzo skomplikowane. Wielu na pewno poczuje potrzebę skonsultowania ofert.

Niezależnie od tego czy czujemy się swobodnie w świecie skomplikowanych zależności i parametrów ofert kredytów hipotecznych czy przytłacza nas ogrom danych jakie trzeba przeanalizować, porównywarka kredytów hipotecznych Credit Space jest niewątpliwie potężnym i przydatnym narzędziem dla każdego kredytobiorcy.

Kredytobiorcy posiadający odpowiedną wiedzę i doświadczenie mogą dzięki Credit Space samodzielnie wybrać optymalną ofertę kredytu hipotecznego. Dla kredytobiorców potrzebujących wsparcia, własny wstępnie przygotowany ranking kredytów hipotecznych będzie świetnym punktem wyjścia ro rozmowy z indywidualnym opiekunem, który jest ekspertem w tej dziedzinie

Wybór oferty kredytu hipotecznego

Aby dokonać dobrego wyboru przy zaciąganiu kredytu hipotecznego należy zrozumieć, że wybór najlepszej oferty kredytu hipotecznego to przede wszystkim wybór bardzo indywidualny, z perspektywy indywidualnych potrzeb i możliwości. Trzeba również korzystać z odpowiednich narzędzi i pomocy

Jak wykazaliśmy powyżej statyczne rankingi kredytów hipotecznych posiadają wiele ograniczeń. Należy je więc traktować bardziej jako narzędzie do ogólnego przeglądu sytuacji rynkowej. Warto je analizować biorąc pod uwagę szerszy kontekst, np. w porównaniu z rankingami z poprzednich okresów tak by dało się wychwycić pewne trendy, natomiast statyczny ranking kredytów hipotecznych w żadnym wypadku nie powinien być wyznacznikiem tego, do którego banku zgłosimy się po ofertę kredytową. Na miejscu może się bowiem okazać, że otrzymamy ofertę diametralnie różną od tego co wynikało z rankingu.

Zdecydowanie lepszą alternatywą jest stworzenie własnego rankingu kredytów hipotecznych przy wykorzystaniu porównywarki na portalu www.creditspace.pl. Porównywarka kredytów hipotecznych Credit Space pozwala na wnikliwą analizę i porównanie ofert kredytów hipotecznych z uwzględnieniem wszystkich możliwych parametrów.

Warto również rzetelną wiedzę pozyskaną w porównywarce kredytów hipotecznych poszerzyć o wiedzę naszych ekspertów kredytowych choćby z zakresu przeliczenia zdolności kredytowej, czy poziomu komplikacji procesów kredytowych w wybranych bankach. Jeśli więc poważnie myślimy o kredycie hipotecznym należy nie tylko prześledzić rankingi. Zanim wybierzemy się do konkretnego banku po ofertę kredytu warto zweryfikować jej parametry w porównywarce Credit Space oraz skonsultować proces kredytowy z jednym z naszych doświadczonych ekspertów.

creditspace.pl

POLECANE DLA CIEBIE

CREDIT SPACE

Wygodny konfigurator kredytowy oraz kompleksowe wsparcie naszych ekspertów online pozwolą Ci zdobyć kredyt bez zbędnych niedogodności i dodatkowych kosztów. Oszczędź czas i wybierz swój kredyt z Credit Space.

CREDIT SPACE

Wybierz najlepszą opcję finansowania kredytu na budowę domu dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów online i przejdź przez proces kredytu bez zbędnych wątpliwości. Skonfiguruj swój kredyt w kilku krokach.

CREDIT SPACE

Dzięki Credit Space możesz załatwić wszystkie formalności w jednym miejscu, nie tracąc czasu na jeżdżenie po biurach i oddziałach banków. Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, którzy podzielą się z Tobą swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą.

CREDIT SPACE

Masz dom, mieszkanie lub inną nieruchomość ale szukasz możliwości sfinansowania remontu? Eksperci kredytowi CreditSpace pomogą ci dobrać odpowiedni kredyt dla Ciebie.

CREDIT SPACE

Myślisz o zakupie gruntu pod budowę domu? Wybierz odpowiedni rodzaj finansowania i razem z ekspertami kredytowymi CreditSpace przejdź sprawnie przez proces pozyskania kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej.

CREDIT SPACE

Poznaj warunki rządowego programu Bezpieczny kredyt 2%. Nowy program wspiera kredytobiorców poprzez dopłaty do rat kredytów, zmniejszając tym samym wysokość rat dla  kredytobiorcy przez pierwsze 10 lat.