Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej

Zakup działki budowlanej może stanowić nie lada wyzwanie finansowe. Szczególnie, jeśli zależy nam na działce w najbliższym otoczeniu dużego miasta. Ceny takich nieruchomości często powodują, że potrzebne jest nam zewnętrzne finansowanie by stać się właścicielem własnego kawałka ziemi.

Jaki kredyt na zakup działki budowlanej wybrać? Jakie wymagania banków należy spełnić by otrzymać kredyt na działkę? Jakie dokumenty należy skompletować by uzyskać kredyt na zakup działki? Czy można uzyskać wyłącznie kredyt na działkę budowlaną czy należy wnioskować o kredyt na działkę i budowę domu? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Kredyt na zakup działki – jaki wybrać?

Na rynku dostępne są najrozmaitsze formy finansowania, z pomocą których możemy sfinalizować zakup działki na kredyt. To z której formy kredytowania zakupu działki najlepiej skorzystać zależy nie tylko od naszych potrzeb i możliwości, ale również od naszych preferencji, bowiem często mamy możliwość skorzystania z wielu instrumentów finansowych, wówczas wyboru należy dokonać w odniesieniu do własnych preferencji bazując na wiedzy o specyfice tych produktów. W niniejszym artykule skupimy się na formach finansowania bankowego, kredytach gotówkowych i kredytach hipotecznych.

Kredyt gotówkowy na zakup działki budowlanej

Popularną metodą finansowania zakupu działki budowlanej jest kredyt gotówkowy. Jest to kredyt, który uzyskuje się zwykle na dowolny cel, bank w takim wypadku nie weryfikuje, jak wykorzystano przyznane środki. Procedura uzyskania takiego kredytu jest relatywnie prosta, w zależności od wnioskowanej kwoty można taki kredyt uzyskać w zasadzie od ręki wyłącznie po weryfikacji tożsamości i historii BIK lub przy większych kwotach bank może wymagać jakiejś formy zabezpieczenia, np. poręczyciela. Oferta kredytów tego typu jest niezwykle bogata. Wiele z nich można uzyskać bez wychodzenia z domu, przez Internet uwierzytelniając swoją tożsamość z wykorzystaniem internetowego dostępu do konta bankowego.

Niewątpliwą wadą takiego finansowania jest jego wysoki koszt. Z uwagi na uproszczone procedury weryfikacji wiarygodności klienta oraz zastosowania mniej uciążliwych zabezpieczeń bądź całkowita z nich rezygnacja sprawiają, że banki muszą swoje podwyższone ryzyko zrekompensować. Bardzo często odbywa się to poprzez naliczanie wysokiej w stosunku do pożyczanej kwoty prowizji, płatnej w całości przy uruchamianiu finansowania. Ponadto należy liczyć się ze znacznie wyższą marżą niż choćby w przypadku kredytów hipotecznych. Kolejną wadą są stosunkowo niskie kwoty możliwe do uzyskania.

Kredyt hipoteczny na kupno działki

Zupełnie odmiennym sposobem na sfinansowanie zakupu nieruchomości gruntowej jest kredyt hipoteczny na działkę. Możliwe jest uzyskanie kredytu na zakup działki budowlanej jak i rekreacyjnej przeznaczonej pod zabudowę domu letniskowego całorocznego.

W przypadku kredytu hipotecznego na działkę bank będzie oczekiwać szeregu dokumentów oraz solidnego zabezpieczenia. W efekcie procedura uzyskania takiego kredytu jest znacznie bardziej skomplikowana i trwa dłużej. W pierwszej kolejności bank szczegółowo zweryfikuje naszą zdolność kredytową, nie tylko prześwietli historię BIK ale zweryfikuje również deklarowane przez nas dochody i sprawdzi wszystkie zobowiązania. Z tego powodu bardzo ważne jest by rzetelnie przygotować te informacje we wniosku kredytowym. Jednocześnie bank będzie oczekiwał potwierdzenia wartości nieruchomości poprzez jej wycenę.

W części banków taka wycena może zostać wykonana przez rzeczoznawcę wskazanego przez klienta natomiast część banków akceptuje wyceny wyłącznie od wąskiego grona rzeczoznawców współpracujących z bankiem. Koszty takiej wyceny ponosi klient, czasem są one przenoszone na klienta dopiero w przypadku przyznania kredytu. Bank będzie wymagał również solidnego zabezpieczenia w postaci wpisu na pierwszym miejscu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Może nim być finansowana nieruchomość bądź inna nieruchomość należąca do kredytobiorcy, której wartość jest nie mniejsza niż wartość nabywanej działki budowlanej.

Kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu – kiedy wybrać tę opcję?

Decydując się na kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej trzeba liczyć się z wydłużonym okresem uzyskania finansowania w takiej formie oraz przygotować się na bardziej skomplikowany proces kredytowy wymagający od nas dostarczenia większej ilości dokumentów. Jest to więc zdecydowanie opcja dla klientów, którzy nie są pod presją czasu i gotowi są na skompletowanie całej dokumentacji.

Jest to jednak kredyt znacznie tańszy niż kredyt gotówkowy. Prowizje za uzyskanie kredytu relatywnie do pożyczanej kwoty są znacznie niższe niż w przypadku kredytów gotówkowych a często nie występują wcale. Z uwagi na solidne zabezpieczenie w postaci hipoteki oraz na dogłębną weryfikację zdolności kredytowej klienta bank może zaproponować również niższe oprocentowanie.

Decydując się na kredyt hipoteczny jesteśmy w stanie uzyskać również wyższe kwoty niż dostępne przy wyborze kredytu gotówkowego. Kredyt hipoteczny umożliwia sfinansowanie do 90% ceny kupowanej działki niezależnie od jej wartości. Limitem będzie tutaj wyłącznie zdolność kredytowa klienta, czyli zdolność do spłacania rat kredytu. Niezależnie od tego, czy chcemy kupić działkę budowlaną czy inną nieruchomość, zobowiązani jesteśmy do wniesienia wkładu własnego. Jego minimalna wysokość rekomendowana przez KNF to 20% ceny nabycia działki.

Natomiast można spotkać się z niższym minimalnym wkładem w wysokości 10%, w takim wypadku bank obowiązkowo ubezpiecza brakującą kwotę wkładu własnego, a niekiedy jego koszt przenosi na klienta co w ogólnym rozliczeniu podraża kredyt. Należy również pamiętać, że z uwagi na trudniejszą zbywalność części nieruchomości gruntowych, banki mogą wymagać wyższego wkładu własnego rzędu 30–40, a nawet 50% – w zależności od dostępnej oferty danego banku.

Ważny jest również czas na jaki można uzyskać kredyt hipoteczny na zakup działki. Podobnie jak w przypadku innych kredytów hipotecznych standardowo jest to okres przynajmniej 30 lat, czasem może być nawet dłuższy. Tutaj czynnikiem ograniczającym może być wiek kredytobiorców, banki określają bowiem maksymalny wiek kredytobiorcy, kiedy kredyt powinien zostać spłacony zgodnie z harmonogramem.

Warunki otrzymania kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej

Przede wszystkim należy spełnić wszystkie warunki wymagane przy każdym innym kredycie hipotecznym, czyli spełnić kryterium wiekowe. Kredytobiorca musi być osobą pełnoletnią a kredyt według harmonogramu musi zostać spłacony przed uzyskaniem przez kredytobiorcę określonego wieku. Zwykle jest to 70-80 lat, są jednak banki które akceptują górną granicę wieku wyłącznie do 67 lat, ale i takie które akceptują wyższą granicę maksymalnego wieku.
Kolejna ważna kwestia to wykazanie zdolności kredytowej.

Bank dokładnie zweryfikuje Twoją sytuację życiową: wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, formę zatrudnienia, uzyskiwane dochody, wysokość stałych kosztów, wysokość zobowiązań czy liczbę osób w gospodarstwie domowym w tym osób na utrzymaniu. Bank zweryfikuje również Twoją historię kredytową poprzez analizę raportu BIK. Sprawdzi czy we wniosku wskazane zostały wszystkie zobowiązania oraz czy spłaty przeszłych zobowiązań realizowane były bez opóźnień.

Bank przeanalizuje również nabywaną nieruchomość gruntową, nie tylko jej wartość, ale i status prawny oraz przeznaczenie. Generalnie kredyt hipoteczny można uzyskać na działkę budowlaną w tym działkę rekreacyjną. Raczej niemożliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego na działkę typowo rolną, nie należy jej jednak mylić z działką rolną czy zagrodową, której przeznaczeniem (zgodnie z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) może być zabudowa jednorodzinna.

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa, której wielkość i cechy geometryczne pozwalają na postawienie obiektu budowlanego. Ponadto działka ta musi mieć dostęp do drogi publicznej i musi być wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, czyli sieci energetyczną, cieplną, wodną, kanalizacyjną itp.

Dokumenty potrzebne do kredytu na działkę budowlaną

Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z obowiązkiem przejścia przez cały proces kredytowy w tym dostarczenia niezbędnych dokumentów. Możemy podzielić je na trzy grupy:

  • dokumenty osobowe, na podstawie których bank potwierdza tożsamość wnioskodawcy;
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody;
  • dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości gruntowej.

Do dokumentów osobowych zalicza się formularze zawierające dane osobowe wszystkich kredytobiorców włącznie z informacjami o posiadanych zobowiązaniach wobec innych instytucji finansowych.

Wśród dokumentów weryfikowanych w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny są również te dotyczące dochodów. Co ważne, dokładna dokumentacja różni się w poszczególnych bankach i dodatkowo jest inna w zależności od źródła uzyskiwanego przez wnioskodawcę dochodu. Niemal w każdym przypadku bank poprosi jednak o wyciąg z rachunku bankowego. Dokładną listę dokumentów wymaganych we wszystkich bankach, do których chcemy wnioskować o kredyt hipoteczny najłatwiej zweryfikować na portalu creditspace.pl

Kolejna kategoria niezbędnych dokumentów związana jest z kredytowaną działką. W tym przypadku bank wymaga przedstawienia:

  • umowy przedwstępnej zawartej ze zbywcą;
  • aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności zbywcy do gruntu, gdy sprzedający uzyskał ją w formie darowizny;
  • wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów;
  • wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wraz z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzającej możliwość realizacji budowy;
  • dokumentu potwierdzającego wniesienie wkładu własnego (np. potwierdzenie przelewu).

Kredyt hipoteczny na zakup działki – krok po kroku

Planując cały proces nabycia działki z finansowaniem w postaci kredytu hipotecznego oceń swoje możliwości finansowe i oszacuj budżet, jakim dysponujesz. Znajdź odpowiednią działkę budowlaną, której wartość mieści się w Twoim budżecie. Porównaj dostępne oferty kredytowe. Szybko, sprawnie, bez wychodzenia z domu i całkowicie za darmo zrobisz to na portalu creditspace.pl.

Podpisz umowę przedwstępną ze zbywcą. Złóż wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Z pomocą portalu creditspace.pl z łatwością przygotujesz i złożysz wnioski do więcej niż jednego banku co znacząco zwiększa Twoje szanse na uzyskanie satysfakcjonującego Cię kredytu hipotecznego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji zawrzyj umowę kredytową i sfinalizuj zakup działki.

Ekspert kredytowy podczas ubiegania się o kredyt na zakup działki – dlaczego warto?

Portal creditspace.pl wesprze Cię w wyborze najlepszych ofert oraz w określeniu listy wymaganych przez banki dokumentów i skompletowaniu ich. Dzięki interaktywnej liście dokumentów w sposób uporządkowany skompletujesz wszystkie wymagane dokumenty. W jednym prostym formularzu wypełnisz wnioski do wszystkich interesujących Cię banków.

A w tym wszystkim pomoże Ci jeden z naszych doświadczonych ekspertów kredytowych, który wyjaśni Ci niuanse różnych ofert oraz jak porównywać poszczególne oferty by wybrać tę najkorzystniejszą dla siebie.