Następca projektu Mieszkanie dla Młodych – szczegóły programu

W lipcu 2023 roku ruszyło szeroko zakrojone wsparcie rządowe, którego celem jest pomoc młodym osobom w nabyciu swojej pierwszej nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Podobne wsparcie rządowe obowiązujące do 2018 roku nazywało się Programem  Mieszkanie dla Młodych. 

Najnowsza edycja wsparcia dla młodych rozpoczęła się wraz z początkiem lipca 2023 roku, równocześnie z wejściem w życie dwóch istotnych zmian w prawie. Pierwsza z tych zmian dotyczyła nowelizacji Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym i Bezpiecznym Kredycie 2%. Druga zmiana to wejście w życie Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W ramach tych dwóch nowych przepisów prawnych, Program Pierwsze Mieszkanie to tak naprawdę cztery różne produkty finansowe ze wsparciem finansowym pochodzącym ze Skarbu Państwa. Te produkty to: Bezpieczny Kredyt 2%, Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, Konto Mieszkaniowe oraz Lokata Mieszkaniowa.

Nowy program mieszkanie dla młodych 2023 – w pigułce:

 • możliwość pozyskania gwarancji wkładu własnego do kwoty 100 tys. PLN,
 • konieczność prowadzenia gospodarstwa domowego w Polsce lub jeśli poza Polską przynajmniej jeden kredytobiorca musi posiadać polskie obywatelstwo,
 • okres kredytowania minimum 15 lat,
 • bezpieczny Kredyt 2% to:
  • dopłaty do rat kredytu obniżające istotnie miesięczne zobowiązanie oraz całkowity koszt kredytu,
  • okres trwania dopłat do rat – 120 miesięcy,
  • raty malejące, po okresie dopłat raty równe z możliwością zmiany, na wniosek kredytobiorcy, na malejące,
  • maksymalna kwota kredytu 500 tys. PLN i 600 tys. PLN dla małżeństwa lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi przynajmniej jedno wspólne dziecko, 
  • maksymalny wkład własny 200 tys. PLN, wyjątkiem jest budowa domu, gdzie wkładem własnym jest wyłącznie działka. W takim wypadku wysokość kredytu i wartość wkładu własnego nie może przekroczyć łącznej kwoty 1 mln PLN,
  • maksymalny wiek przynajmniej jednego kredytobiorcy 45 lat,
  • na zakup pierwszej nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym lub na budowę domu.
 • Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy to:
  • spłata rodzinna, czyli jednorazowa dopłata do spłaty kapitału kredytu za każdym razem, gdy w gospodarstwie domowym urodzi się drugie lub kolejne dziecko, w przypadku drugiego dziecka spłata wynosi 20 tys. PLN, w przypadku kolejnego – 60 tys. PLN,
  • maksymalny wkład własny 20% przy wyborze kredytu ze zmienną stopą procentową i 30% przy stopie stałej,
  • brak ograniczeń wiekowych dla kredytobiorców,
  • na zakup pierwszej nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym lub na budowę domu. Wyjątkiem są gospodarstwa domowe z dwojgiem dzieci posiadające nieruchomość do 50m2, z trojgiem do 75m2, czworgiem do 90m2 lub pięcioro i więcej bez ograniczeń w posiadanym metrażu.

Konto Mieszkaniowe oraz Lokata Mieszkaniowa to:

 • brak opłat i prowizji za prowadzenie konta,
 • środki na koncie oprocentowane stopą zmienną na poziomie minimum 75% oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego prowadzonego w danym banku dla nowych środków lub jeśli dany bank takiej oferty nie posiada minimum 50% wskaźnika WIRON,
 • oszczędzającemu przysługuje premia mieszkaniowa równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Premia naliczana jest corocznie i wypłacana jednorazowo. W każdym roku wybierany jest wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego,
 • okres oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym to 10 lat, na Lokacie Mieszkaniowej dodatkowe 4 lata,
 • w trakcie oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym obowiązek wnoszenia comiesięcznych wpłat w przedziale 500 – 2000 PLN.

Program Mieszkanie dla młodych

Program Pierwsze Mieszkanie dla młodych w 2023 roku to cztery narzędzia, z których każde oferuje konkretne wsparcie dla kredytobiorców w nabyciu pierwszej nieruchomości na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. 

W obliczu wysokich stóp procentowych oraz cen nieruchomości wielu nie może pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego z uwagi na zbyt niską zdolność kredytową. Rozwiązać ten problem pomaga Bezpieczny Kredyt 2% gdzie dzięki dopłatom do odsetek zawartych w ratach kredytu maleje istotnie miesięczne obciążenie a tym samym rośnie zdolność kredytowa.

Przyjście na świat każdego dziecka to spory wysiłek finansowy dla każdego gospodarstwa domowego. Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy pomaga ulżyć w takiej sytuacji poprzez częściową spłatę zaciągniętego kapitału. W przypadku drugiego dziecka jest to 20 tys. zł, w przypadku każdego kolejnego aż 60 tys. zł. 

Obu programów nie można łączyć, ale w ramach każdego z nich kredytobiorcy mogą się ubiegać o gwarancję wkładu własnego do kwoty nawet 100 tys. zł. Oba programy rozwiązują więc problem braku wystarczających oszczędności na pokrycie obowiązkowego obecnie przy zaciąganiu kredytu hipotecznego wkładu własnego.

Problem braku oszczędności na pokrycie wkładu własnego pomagają rozwiązać również Konto Mieszkaniowe i Lokata Mieszkaniowa, czyli dwa narzędzia wspomagające oszczędzanie na cele mieszkaniowe, oferujące atrakcyjne oprocentowanie i premię mieszkaniową.

Kredyt dla młodych z dofinansowaniem

Kredyt dla młodych na mieszkanie lub inną nieruchomość przeznaczoną na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych można uzyskać w jednym z dwóch produktów rządowego wsparcia w ramach następcy programu Mieszkanie dla Młodych – Pierwsze Mieszkanie. W zależności od tego o który wariant rządowego wsparcia będziemy się starać, dofinansowanie liczone jest odmiennie.

W ramach Bezpiecznego Kredytu 2% dofinansowanie stanowi różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Tak skalkulowane dofinansowanie gwarantuje nie tylko istotną korzyść finansową, która wg. szacunków opartych na stopach procentowych występujących w momencie wejścia w życie programu stanowiła nawet kilkaset tysięcy złotych przez cały 10cio letni okres dopłat, ale daje też gwarancję stabilności raty. 

W ramach Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego można uzyskać dofinansowanie w postaci nadpłaty części pożyczonego kapitału ze środków rządowych. Kwota pozostającego do spłaty kredytu zostanie pomniejszona o 20 tys. Zł, gdy kredytobiorca zgłosi przyjście na świat drugiego dziecka oraz o 60 tys. zł za każdym razem, gdy kredytobiorca zgłosi przyjście na świat kolejnego dziecka. 

Konto Mieszkaniowe i Lokata Mieszkaniowa to dopłaty w postaci premii mieszkaniowej, która liczona jest w oparciu o wskaźnik wzrostu cen nieruchomości. W zamyśle ma pomóc oszczędzającemu „dogonić” rosnące dynamicznie ceny mieszkań. 

Pierwsze Mieszkanie dla młodych – od kiedy startuje program?

Rządowy program mieszkaniowy rozpoczął się w lipcu 2023 roku. Pierwsze trzy miesiące funkcjonowania programu Pierwsze Mieszkanie dla młodych był zdecydowanie zdominowany przez najbardziej popularny produkt, czyli – Bezpieczny Kredyt 2%. Wielka popularność tego produktu sprawiła, że w mediach praktycznie przyćmił on inne dostępne narzędzia wsparcia. To zrozumiałe, zwłaszcza w obecnym okresie, gdy stopy procentowe są wysokie.

Bezpieczny Kredyt 2% może dostarczyć beneficjentom największe korzyści w perspektywie dziesięciu lat, sięgające nawet setek tysięcy złotych. Jednak nie wolno zapominać o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym, który również funkcjonuje od sierpnia 2022 roku a w zmienionych warunkach ekonomicznych, kiedy stopy procentowe będą niższe, może okazać się znacznie bardziej atrakcyjnym narzędziem wsparcia, zwłaszcza dla par i rodzin, które planują rozszerzenie swojego gospodarstwa domowego.

Program Pierwsze Mieszkanie dla młodych – do kogo jest skierowany?

Program Pierwsze Mieszkanie dla młodych stworzony został tak, by mogło z niego skorzystać pokaźne grono beneficjentów. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które prowadzą gospodarstwo domowe w Polsce. Osoby takie nie muszą posiadać polskiego obywatelstwa. Jeśli o wsparcie ubiegają się osoby prowadzące gospodarstwo domowe poza Polską, przynajmniej jedna z tych osób musi posiadać polskie obywatelstwo. O kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie dla młodych mogą się ubiegać maksymalnie dwie osoby. Jedyne ograniczenie wiekowe dotyczy Bezpiecznego Kredytu 2%, w momencie podpisywania umowy kredytowej przynajmniej jeden wnioskodawca musi być przed ukończeniem 45 roku życia. Od drugiej strony, Konto Mieszkaniowe można założyć już dziecku, które ukończyło 13 lat. 

Pierwsze Mieszkanie dla młodych – warunki

Aby mieć pewność, że kredyt w ramach programu Pierwsze Mieszkanie dla młodych jest dla nas należy przeanalizować skrupulatnie warunki każdego z dostępnych programów. Najprościej zrobić to wypełniając proste ankiety przygotowane przez ekspertów Credit Space. Obie ankiety dostępne są na portalu www.creditspace.pl:

Konto Mieszkaniowe założyć mogą wszystkie osoby w wieku 13-45 lat, które na moment zakładania konta nie posiadają nieruchomości mieszkaniowej i zobowiązują się do regularnego oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym przez okres trwający od 3 do 10 lat. To oznacza, że zgromadzone środki mogą być wypłacone po upływie co najmniej 3 lat. Aby otrzymać Premię Mieszkaniową, konieczne jest regularne wpłacanie oszczędności co miesiąc w kwocie od 500 zł do 2 tys. zł. Ustawa przewiduje jeden miesiąc przerwy we wpłatach bez żadnych negatywnych konsekwencji. Innymi słowy, w ciągu roku na Koncie Mieszkaniowym trzeba dokonać minimum 11 wpłat, łącznie wynoszących co najmniej 5,5 tys. zł, a maksymalnie można wpłacić 24 tys. zł, aby otrzymać gwarantowaną premię.

Pomoc eksperta kredytowego Credit Space w procesie uzyskania kredytu dla młodych

Każdy z produktów oferowanych w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie dla młodych niesie ze sobą różne korzyści i wymagania, które trzeba spełnić. Ważne jest, aby wiedzieć, że Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy nie mogą być łączone. Z kolei Konto Mieszkaniowe i Lokata Mieszkaniowa są produktami, które naturalnie uzupełniają się i, co istotne, są zaprojektowane w taki sposób, aby współpracować z Bezpiecznym Kredytem 2% oraz Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym.

Program Pierwsze Mieszkanie dla młodych stanowi bez wątpienia istotne wsparcie finansowe dla osób starających się o kredyt, ale równocześnie wprowadza znaczącą złożoność na rynku kredytów hipotecznych, co może sprawić, że dla przeciętnego konsumenta staje się on mało przejrzysty. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów kredytowych z Credit Space, którzy będą w stanie w przystępny sposób przeprowadzić Cię przez szereg korzyści, wymagań i ograniczeń, jakie niesie ze sobą rządowy Program Pierwsze Mieszkanie dla młodych 2023.

Twój ekspert

Krzysztof Homziuk

Ekspert kredytowy Credit Space