Program pierwsze mieszkanie

W lipcu 2023 roku ruszyły szeroko zakrojone inicjatywy ze wsparciem rządowym, których celem jest pomoc młodym osobom w nabyciu swojej pierwszej nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, zbiorczo potocznie nazywane Programem pierwsze mieszkanie Kwiecień. 

Program mieszkaniowy 2023 ruszył wraz z wejściem w życie z początkiem lipca 2023 roku dwóch istotnych zmian w prawie, nowelizacji Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% oraz Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W ramach tych dwóch aktów prawnych wyróżnić można aż cztery produkty finansowe ze wsparciem środków pochodzących ze Skarbu Państwa. Są to Bezpieczny Kredyt 2%, Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, Konto Mieszkaniowe oraz Lokata Mieszkaniowa. 

W dalszej części niniejszego artykułu postaramy się usystematyzować wiedzę na temat produktów zawierających rządowe wsparcie oraz przedstawić ich najważniejsze korzyści i ograniczenia.

Kiedy startuje program Pierwsze Mieszkanie?

Rządowy program mieszkaniowy zaplanowany do uruchomienia w 2023 roku, wystartował w lipcu. Pierwszy kwartał obowiązywania programu Pierwsze Mieszkanie zdominował Bezpieczny Kredyt 2%. Ogromna wręcz popularność programu sprawiła, że medialnie Bezpieczny Kredyt 2% całkowicie przykrył pozostałe instrumenty służące wsparciu Polaków w nabyciu swojej pierwszej nieruchomości.

Jest to poniekąd oczywiste, bo w obecnych warunkach wysokich stóp procentowych produkt ten może dać beneficjentom najwyższe korzyści, w perspektywie dziesięciu lat sięgające nawet setek tysięcy złotych. Warto jednak nie zapominać o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym, który w odmiennej sytuacji gospodarczej, gdzie stopy procentowe będą niższe może okazać się znacznie bardziej atrakcyjnym mechanizmem wsparcia, szczególnie dla par i rodzin planujących powiększenie gospodarstwa domowego. 

Pierwsze Mieszkanie – warunki programu

Program pierwsze mieszkanie to zdefiniowane w dwóch ustawach cztery odrębne produkty:

Aby dobrze zrozumieć i optymalnie wykorzystać możliwości jakie daje uruchomiony w roku 2023 rządowy program mieszkaniowy udostępniający wsparcie nabycie pierwszej nieruchomości na cele mieszkaniowe warto skupić się na poszczególnych produktach oferowanych w ramach programu oraz na tym czy i jak te produkty łączyć. By to zrozumieć, trzeba wpierw poznać każdy z produktów z osobna.

Program pierwsze mieszkanie Kwiecień w pigułce

Bezpieczny Kredyt 2%, najważniejsze parametry:

 • dopłaty do rat kredytu obniżające istotnie miesięczne zobowiązanie kredytobiorcy w stosunku do banku oraz całkowity koszt kredytu,
 • Możliwość pozyskania gwarancji wkładu własnego do kwoty 100 tys. PLN,
 • Maksymalny wiek przynajmniej jednego kredytobiorcy 45 lat,
 • Konieczność prowadzenia gospodarstwa domowego w Polsce lub jeśli poza Polską przynajmniej jeden kredytobiorca musi posiadać polskie obywatelstwo,
 • Maksymalna kwota kredytu 500 tys. PLN i 600 tys. PLN dla małżeństwa lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi przynajmniej jedno dziecko,
 • Maksymalny wkład własny 200 tys. PLN, wyjątkiem jest budowa domu gdzie wkładem własnym jest wyłącznie działka. W takim wypadku wysokość kredytu i wartość wkładu własnego nie może przekroczyć łącznej kwoty 1 mln PLN,
 • Okres trwania dopłat 120 miesięcy,
 • Raty malejące, po okresie dopłat równe z możliwością zmiany, na wniosek kredytobiorcy, na malejącą,
 • Okres kredytowania minimum 15 lat,
 • Na zakup pierwszej nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym lub na budowę domu.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, najważniejsze parametry:

 • Spłata rodzinna czyli jednorazowa dopłata do spłaty kapitału kredytu za każdym razem gdy w gospodarstwie domowym urodzi się drugie lub kolejne dziecko, w przypadku drugiego dziecka jest to kwota 20 tys. PLN w przypadku kolejnego kwota 60 tys. PLN 
 • Możliwość pozyskania gwarancji wkładu własnego do kwoty 100 tys. PLN,
 • Maksymalny wkład własny do 20% przy zmiennej stopie procentowej i 30% przy ubieganiu się o kredyt przy stopie okresowo stałej,
 • Brak ograniczeń wiekowych dla kredytobiorców,
 • Konieczność prowadzenia gospodarstwa domowego w Polsce lub jeśli poza Polską przynajmniej jeden kredytobiorca musi posiadać polskie obywatelstwo – na moment uzyskania prawa do spłaty rodzinnej gospodarstwo domowe musi być prowadzone w Polsce,
 • Okres kredytowania minimum 15 lat,
 • Na zakup pierwszej nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym lub na budowę domu. Wyjątkiem są gospodarstwa domowe z dwojgiem dzieci posiadające nieruchomość do 50m2, z trojgiem do 75m2, czworgiem do 90m2 lub pięcioro i więcej bez ograniczeń w posiadanym metrażu. 

Konto Mieszkaniowe:

 • Brak opłat i prowizji za prowadzenie konta,
 • Środki na koncie oprocentowane stopą zmienną na poziomie minimum 75% oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego prowadzonego w danym banku dla nowych środków lub jeśli dany bank takiej oferty nie posiada minimum 50% wskaźnika WIRON,
 • Oszczędzającemu przysługuje premia mieszkaniowa za każdy rok oszczędzania liczona jako wskaźnik inflacji oraz zmiany wartości ceny za 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 • Okres oszczędzania 10 lat,
 • Obowiązek wnoszenia comiesięcznych wpłat w przedziale 500 – 2000 PLN

Lokata Mieszkaniowa:

 • Brak opłat i prowizji za prowadzenie lokaty,
 • Środki na koncie oprocentowane stopą zmienną na poziomie minimum 75% oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego prowadzonego w danym banku dla nowych środków lub jeśli dany bank takiej oferty nie posiada minimum 50% wskaźnika WIRON,
 • Oszczędzającemu przysługuje premia mieszkaniowa za każdy rok oszczędzania liczona jako wskaźnik inflacji oraz zmiany wartości ceny za 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 • Okres utrzymania lokaty do 4 lat,

Pomoc eksperta kredytowego Credit Space w procesie uzyskania kredytu na pierwsze mieszkanie Kwiecień

Jak widać powyżej każdy z produktów dostępnych w ramach Programu pierwsze mieszkanie to szereg korzyści, które można uzyskać i parametrów, które należy spełnić. Należy wiedzieć, że Bezpiecznego Kredytu 2% oraz Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego nie można łączyć natomiast Konto i Lokata Mieszkaniowa to produkty w sposób oczywisty komplementarne i co ważne w zamiarze ustawodawcy mają być również komplementarne z Bezpiecznym Kredytem 2% oraz Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym. 

Program pierwsze mieszkanie jest niewątpliwie ogromnym wsparciem finansowym dla kredytobiorców, ale jednocześnie znacząco komplikuje rynek kredytów hipotecznych czyniąc go mało przejrzystym dla przeciętnego konsumenta. Warto więc skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów kredytowych Credit Space, którzy w sposób przejrzysty przeprowadzą Cię przez gąszcz korzyści, wymagań i ograniczeń rządowego Programu pierwsze mieszkanie. 

Twój ekspert

Krzysztof Homziuk

Ekspert kredytowy Credit Space