Refinansowanie kredytu hipotecznego

Kiedy analizujesz obowiązujące warunki spłaty swojego kredytu hipotecznego warto porównać je z aktualnymi ofertami prezentowanymi przez inne banki. Jeśli oprocentowanie Twojego kredytu jest znacznie wyższe lub ponosisz inne dodatkowe koszty związane ze spłatą kredytu, to refinansowanie kredytu będzie najlepszym rozwiązaniem, aby obniżyć koszty kredytu i wysokość miesięcznej raty.

Na czym polega refinansowanie kredytu hipotecznego?

Refinansowanie kredytu hipotecznego polega na przeniesieniu zobowiązania do innego banku. Procedura ta jest podobna do wnioskowania o nowy kredyt hipoteczny. Najpierw klient składa wniosek o refinansowanie kredytu do nowego banku, który po sprawdzeniu zdolności kredytowej klienta i analizie wniosku wydaje decyzję kredytową, na podstawie, której klient podpisuje umowę. Następnie bank przelewa środki bezpośrednio na konto poprzedniego kredytodawcy. Po spłacie zobowiązania stary bank wykreśla wpis hipoteki w księdze wieczystej, tym samym zwalniając nas z zobowiązania.

Refinansowanie a konsolidacja kredytów hipotecznych

Refinansowanie kredytu polega na przeniesieniu do innego banku tylko jednego zobowiązania. Natomiast kiedy chcemy spłacić nowym zobowiązaniem kilka kredytów to taka operacja nazywana jest konsolidacją kredytów. Można skonsolidować różne rodzaje zobowiązań kredytowych takich jak kredyt gotówkowy, karta kredytowa, limit w koncie i połączyć je w jedno zobowiązanie razem z kredytem lub pożyczką hipoteczną. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny jest zabezpieczony wpisem hipoteki w księdze wieczystej i podobnie jak w przypadku kredytu refinansowego jest wypłacany przez bank bezpośrednio na konta poprzednich kredytodawców.

Kto może refinansować kredyt?

 O refinansowanie kredytu może wnioskować każdy klient, który posiada zdolność kredytową oraz dobrą historię spłaty kredytów w BIK. Nowy bank będzie chciał zweryfikować wysokość oraz stabilność uzyskiwanych dochodów. Na zdolność kredytową będzie miała wpływ również wielkość gospodarstwa domowego oraz aktualne zobowiązania.

Kiedy warto refinansować kredyt?

Na refinansowanie kredytu warto zdecydować się w sytuacji, kiedy w innym banku możemy uzyskać korzystniejsze warunki spłaty niż obowiązujące przy dotychczasowym, droższym zobowiązaniu. Jeżeli w trakcie spłaty kredytu hipotecznego sytuacja gospodarcza znacząco się zmieni, wpływając na wysokość rat spłacanego kredytu, decydując się na refinansowanie kredytu możemy obniżyć kwotę miesięcznej raty oraz pozostałe koszty kredytu. Jeżeli okoliczności sprzyjają obniżeniu marży, wtedy refinansowanie kredytu będzie dla nas opłacalne.

Pozostałe zalety refinansowania kredytu

Refinansując kredyt możemy również zmienić oprocentowanie ze zmiennego na stałe lub odwrotnie. Warto również zastanowić się nad wydłużeniem lub skróceniem okresu kredytowania, to również wpłynie na zmniejszenie wysokości miesięcznej raty lub zmniejszenie całkowitego kosztu kredytu. Inną opcją jest zmiana rodzaju rat na malejące lub równe. Kredyt warto zrefinansować również wówczas, kiedy nie jest on jedynym zobowiązaniem, a suma miesięcznych rat kredytów przekracza wartości w zaplanowanym wcześniej budżecie domowym.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy refinansowaniu kredytu?

Decydując się na refinansowanie kredytu należy również sprawdzić czy bank, z którego zobowiązanie zostanie przeniesione pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu oraz przeanalizować koszty związane z uruchomieniem nowego kredytu jak również koszt posiadania dodatkowych produktów wymaganych przez bank.

Ekspert w procesie refinansowania kredytu – dlaczego warto?

Sprawdź w portalu creditspace.pl, czy to jest dobry moment na refinansowanie Twojego kredytu. Samodzielnie lub z pomocą Twojego Indywidualnego Opiekuna porównasz wszystkie aktualne oferty refinansowania kredytu. Nasz ekspert bezpłatnie wyjaśni wszystkie niuanse związane z refinansowaniem kredytu, pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę i przeprowadzi przez zawiły proces refinansowania kredytu.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space