Zgody

Niniejszym oświadczam, że udzielam spółce pod firmą Credit Space Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000590965, posiadającej nr NIP 897-181-71-91 i nr REGON 363221582, adres: 31-236 Kraków, ul Felińskiego 51, zwanej dalej „Spółką” zgody na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności, w tym informacji objętych tajemnicą bankową, zawartych w dokumentach przedłożonych i zgromadzonych w trakcie wykonywania przez Spółkę usług pośrednictwa finansowego („Dane Osobowe”), w celach związanych z wykonywaniem przez Spółkę usług pośrednictwa finansowego, w tym również na przekazywanie Danych Osobowych instytucjom finansowym oraz podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa finansowego, z którymi Spółka współpracuje, jak też przetwarzanie przez Spółkę Danych Osobowych w systemach informatycznych. Niniejsza zgoda upoważnia Spółkę w szczególności do pozostawienia Danych Osobowych w systemach informatycznych Spółki oraz do ich przetwarzania na potrzeby opracowywania w przyszłości ofert z zakresu pośrednictwa finansowego. Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.