Nadpłata kredytu hipotecznego

Nadpłata kredytu hipotecznego polega na wpłacaniu wyższych niż ustalone w umowie kredytowej rat. Kredyty hipoteczne to zobowiązania długoterminowe, które cechuje zazwyczaj relatywnie atrakcyjne, niskie oprocentowanie. To czyni je atrakcyjną ekonomicznie opcją, jednak długa perspektywa spłaty może powodować dyskomfort u części kredytobiorców.

Już na etapie przygotowania do wniosku o kredyt hipoteczny, gdy porównujesz dostępne na rynku oferty możesz otrzymać od dobrego eksperta kredytowego szacunkowy harmonogram spłaty, na którym daty sięgające trzydzieści lat do przodu mogą zniechęcić Cię do zaciągania tego typu zobowiązania. Równie zniechęcająca może być wartość odsetek, które w okresie tych trzydziestu lat przyjdzie Ci spłacać. Nierzadko przekracza ona wartość samego pożyczonego kapitału, a więc do spłacenia masz dwa razy więcej niż pożyczasz.

Czy jednak wiesz, że jeśli w trakcie tej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych okaże się, że masz wolne środki, możesz je przeznaczyć na nadpłatę kredytu hipotecznego i tym samym możesz istotnie skrócić okres kredytowania oraz koszt całkowity kredytu? W niniejszym artykule wyjaśniamy czy w każdym banku możliwa jest nadpłata kredytu hipotecznego, ile to kosztuje i jak się to odbywa oraz najważniejsze – jak policzyć korzyści wynikające z nadpłaty kredytu by odpowiedzieć sobie na pytanie czy warto.

Czy można nadpłacać kredyt hipoteczny?

W każdym banku można nadpłacać kredyt hipoteczny. Bank nie może zabronić nadpłaty kredytu hipotecznego. Niemniej jednak, zanim podejmiesz decyzję o nadpłacie, konieczne jest dokładne zrozumienie warunków umowy. Warto pamiętać, że niektóre instytucje finansowe narzucają pewne ograniczenia odnośnie nadpłat kredytu hipotecznego.

Zwykle te restrykcje dotyczą okresu, jaki upłynął od podpisania umowy do momentu, w którym można rozważyć nadpłatę. Oznacza to, że w początkowych latach spłaty kredytu może być konieczne uiszczenie dodatkowej prowizji na rzecz banku w przypadku, gdy zdecydujesz się na nadpłatę.

Nadpłacanie kredytu hipotecznego – jak działa?

Nadpłata kredytu hipotecznego to proces, w którym kredytobiorca wcześniej niż zostało to przewidziane w harmonogramie spłaca część pożyczonej kwoty. Poprzez tę nadpłatę, zadłużenie wobec banku zostaje zmniejszone, co przekłada się na niższe koszty odsetek w przyszłości, ponieważ pozostały do spłaty kapitał jest mniejszy. Nadpłacając kredyt możesz skrócić okres kredytowania bądź zmniejszyć ratę kapitałowo-odsetkową.

Jeżeli twoim celem jest zminimalizowanie kosztu całkowitego kredytu, a więc zależy Ci przede wszystkim na tym, żeby oddać bankowi jak najmniej pieniędzy to efektem nadpłacania kredytu hipotecznego powinno być skrócenie okresu kredytowania. Możesz nadpłacać kredyt hipoteczny pozostawiając pierwotny okres spłaty. W takim wypadku zmniejszy się Twoja miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa. Rozwiązanie takie stosują osoby, które chcą zmniejszyć swoje miesięczne zobowiązanie wobec banku. W takim wypadku również istotnie choć nie tak bardzo jak przy skróceniu okresu kredytowania zmniejszysz całkowity koszt kredytu.

Nadpłata kredytu hipotecznego może być zarówno jednorazowym działaniem, jak i regularnym procesem polegającym na wpłacaniu bankowi kwot większych niż te określone w umowie kredytowej.

Proces nadpłaty wygląda bardzo różnie. W jednych bankach możliwe jest nadpłacanie dowolnej kwoty w każdym momencie, wygodnie bez wychodzenia z domu poprzez bankowość mobilną. W innych bankach mogą występować różne ograniczenia jak np. możliwość nadpłaty tylko wielokrotności raty, jeśli chcemy skracać okres kredytowania a sam proces może być dużo bardziej skomplikowany, przykładowo każda nadpłata może wymagać wizyty w oddziale i podpisania stosownej dyspozycji. 

Ile kosztuje nadpłata kredytu?

Ustawa o kredycie hipotecznym z 2017 roku wprowadziła ważne zmiany dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Warto zaznaczyć, że od 2017 roku banki mogą naliczać prowizję za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę jedynie przez pierwsze trzy lata od rozpoczęcia spłaty kredytu. Co istotne, maksymalna wysokość tej prowizji w tym okresie nie może przekroczyć 3% nadpłacanej kwoty.

Po upływie trzech lat od rozpoczęcia spłaty, nadpłata kredytu staje się praktycznie bezpłatna. Jest to bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorców, ponieważ przed wprowadzeniem tych przepisów prowizje za nadpłatę mogły być pobierane w dowolnej wysokości praktycznie przez cały okres spłaty.

Jeśli więc Twój bank wprowadził taką prowizję musisz poczekać 3 lata by bezpłatnie dokonać nadpłaty kredytu. Warto jednak zauważyć, że większość polskich banków, w odpowiedzi na te zmiany prawne, całkowicie zrezygnowała z pobierania opłat z tytułu nadpłaty kredytu hipotecznego. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na ten parametr, gdy przewidujemy nadpłatę kredytu hipotecznego można bowiem całkowicie uniknąć kosztów nadpłaty kredytu hipotecznego wybierając ofertę bez prowizji za nadpłatę.

Jak obliczyć nadpłatę kredytu?

Obliczenie skutków nadpłaty kredytu hipotecznego nie jest wbrew pozorom trywialnym problemem. Należy bazować na realnych warunkach kredytu hipotecznego, żeby zrobić to naprawdę dobrze. Wiele narzędzi dostępnych w Internecie znacząco upraszcza tę problematykę zwracając mniej lub bardziej zafałszowane wyniki z uwagi na przyjęcie do takiej kalkulacji parametrów znacząco odbiegających od faktycznie obowiązujących w przypadku danego kredytu hipotecznego.

Precyzyjną informację uzyskać można łatwo i szybko na portalu creditspace.pl. Po zapisaniu oferty kredytowej można sprawdzić skutki nadpłaty adekwatnie modyfikując dostępny w portalu harmonogram spłaty kredytu. Jeśli jednak chcemy uzyskać nie tylko szybką i precyzyjną informację, ale również dobrze zrozumieć mechanizm funkcjonowania nadpłaty kredytu hipotecznego by upewnić się, że w przyszłości będziemy dokonywać nadpłat w sposób optymalny, to warto zwrócić się do eksperta Credit Space, który posiada narzędzia do szybkiej i szczegółowej analizy skutków nadpłaty Twojego kredytu hipotecznego. 

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Istnieją różne podejścia do nadpłaty kredytu hipotecznego, przy czym niektórzy ludzie preferują regularne, co miesięczne dodatkowe wpłaty, nawet jeśli są to niewielkie kwoty, podczas gdy inni wybierają bardziej sporadyczne nadpłaty, obejmujące większe sumy. Dużo ważniejsze w kontekście nadpłacania kredytu hipotecznego jest jednak całościowe podejście do naszych finansów. Ważne jest więc abyśmy upewnili się, że:

  • Posiadamy pewne zabezpieczenia finansowe – nieprzewidywane sytuacje życiowe mogą powodować konieczność posiadania przez nas większych środków finansowych w krótkim czasie. Warto więc zawsze zachować tak zwaną „poduszkę finansową” na nieprzewidziane wydatki. Zwłaszcza w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej, musimy pamiętać, że oprocentowanie może się zmienić w dowolnym momencie i znacząco podwyższyć nasze miesięczne raty. 
  • Oszczędzamy na przyszłość – choć spłata kredytu to istotne zobowiązanie, nie możemy zapominać o budowaniu naszych oszczędności. Jeśli mamy możliwość wyboru między dokonywaniem nadpłaty kredytu hipotecznego a lokowaniem środków w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), to warto rozważyć drugą opcję.
  • Nadpłata kredytu hipotecznego jest opłacalna – w ciągu pierwszych trzech lat trwania umowy kredytowej niektóre banki nakładają prowizję za nadpłatę (która może wynosić maksymalnie do 3% kwoty kredytu). Choć w większości przypadków prowizja ta nie wyklucza opłacalności nadpłaty, może wpłynąć na jej efektywność. W takiej sytuacji bardziej korzystnym rozwiązaniem może być oszczędzanie, co umożliwi bardziej efektywną spłatę kredytu w przyszłości.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Decydując się na nadpłatę kredytu hipotecznego, możemy osiągnąć dwie korzyści, które znacząco wpłyną na naszą sytuację finansową. Poprzez nadpłatę, redukujemy pozostałą do spłaty kwotę kredytu i tym samym możemy wybrać jedną z poniższych opcji:

  1. Skrócenie okresu spłaty kredytu: przy zachowaniu tej samej wysokości raty skracamy okres, w którym będziemy spłacali kredyt.
  2. Obniżenie miesięcznych rat: pozostawiając pierwotny okres spłaty kredytu spłaszczamy pozostałe do spłaty raty obniżając tym wysokość swojego miesięcznie wymagalnego zobowiązania wobec banku.

Warto także podkreślić, że nadpłacając kredyt hipoteczny, redukujemy koszty obsługi kredytu. Bank jest zobowiązany do zwrotu części pozaodsetkowych kosztów kredytu, w tym proporcjonalnej części prowizji za udzielenie kredytu, w związku z jego wcześniejszą spłatą.

Jeśli posiadasz oprócz kredytu hipotecznego inne zobowiązania finansowe, zdecydowanie zaleca się spłacenie ich wcześniej, zanim przystąpisz do nadpłaty kredytu hipotecznego. Zazwyczaj bowiem te inne zobowiązania, które nie są zabezpieczone hipoteką, charakteryzują się wyższym oprocentowaniem. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest znacznie niższe niż oprocentowanie kredytu gotówkowego czy pożyczek pozabankowych.

Ponieważ kredyt hipoteczny jest stosunkowo tani, to alternatywą dla jego szybkiej spłaty może być zainwestowanie nadprogramowych środków. Pojawia się jednak pytanie w co inwestować. Odłożenie pieniędzy na lokacie czy nawet zakup obligacji skarbu państwa raczej nigdy nie będzie bardziej opłacalne niż nadpłata kredytów. Faktycznie warto pomyśleć o poprawie własnych kompetencji lub rozwijaniu swojej działalności gospodarczej. W inne przedsięwzięcia warto inwestować środki, którymi można by nadpłacić kredyt, tylko wówczas, gdy ma się na ich temat pogłębioną wiedzę.