Z czego składa się całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Całkowity koszt kredytu to suma opłat, jaką klient zostaje obciążony przez bank w związku z udzieleniem kredytu. Należy zwrócić uwagę, że całkowity koszt kredytu to nie to samo, co całkowita kwota kredytu do zapłaty, która wynika z harmonogramu i zawiera również kapitał do spłaty.

Zaciągając kredyt hipoteczny musimy liczyć się z wieloma kosztami ponoszonymi podczas uruchomienia oraz spłaty zobowiązania.

Stałymi elementami wchodzącymi w skład kosztu całkowitego kredytu są:

Prowizja za udzielenie kredytu jest jednorazowym kosztem pobieranym jako % od udzielonej kwoty kredytu. Prowizję możesz uregulować w momencie uruchomienia kredytu lub zwiększyć wartość udzielonego kredytu, zwiększając jednocześnie wysokość raty.

Odsetki stanowią największy koszt kredytu hipotecznego. Naliczane są przez cały okres spłaty zobowiązania. Ich wysokość jest uzależniona od oprocentowania kredytu.

Ubezpieczenie kredytu – zazwyczaj nie jest obligatoryjnym składnikiem kredytu. Często wymagane, gdy tylko jeden kredytobiorca uzyskuje dochód lub wiek najstarszego kredytobiorcy przekracza określoną wartość. Najczęściej stosowane są ubezpieczenia na życie oraz na wypadek utraty pracy lub poważnego zachorowania.

Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie dla banku w okresie

między wypłatą środków z kredytu a dokonaniem prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to dodatkowe zabezpieczenie banku, gdy nie posiadasz wymaganego wkładu własnego (zazwyczaj jest to 20% wartości nieruchomości). Bank nalicza składki ubezpieczenia do czasu spłacenia wymaganej kwoty wkładu własnego.

Dodatkowymi kosztami kredytu nieuwzględnionymi w całkowitym koszcie kredytu są koszty około kredytowe, do których zaliczamy:

  • opłaty notarialne,
  • opłaty sądowe – opłata za za założenie księgi jeśli wcześniej nie była założona lub zmianę właściciela w II dziale istniejącej księgi,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – gdy kupowana nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego wynosi 2% ceny zakupu lub 19 pln w przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego.
  • prowizja dla agencji nieruchomości, która pośredniczyła w zakupie mieszkania lub domu.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space