Zasady restrukturyzacji kredytów hipotecznych

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego lub gotówkowego polega na zmianie warunków umowy kredytowej, pozwalającej na dalszą spłatę zobowiązania. Zazwyczaj chodzi o zmianę warunków, ze względu na pojawiąjące się kłopoty z płynnością finansową, wskutek np. zmniejszenia dochodów, powiększenia rodziny, choroby czy przede wszystkim wzrostu rat, na co wpłynęło podnoszenie stóp procentowych przez NPB. Poniżej dowiesz się, co oznacza restrukturyzacja kredytu, jak można o nią zawnioskować i jakie warunki kredytu można zmienić.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Gdy zaczynasz mieć problemy z regulowaniem zobowiązania, z powodu np. wzrostu oprocentowania i rat, aby uniknąć konsekwencji opóźnień w spłacie zadłużenia, warto przenalizować obecne warunki umowy kredytowej i sprawdzić, czy istnieje szansa ich zmiany. Zazwyczaj głównym celem stosowania restrukturyzacji jest zmniejszenie raty kredytu lub zawieszenie spłaty dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Oczywiście zmiana jest możliwa również, kiedy sytuacja materialna klienta się poprawi. Wtedy istnieje możliwość wnioskowania np. o skrócenie czasu spłaty i w ten sposób szybsze pozbycie się zadłużenia, zaoszczędzając przy tym na odsetkach.

Co może zaproponować bank?

Rozwiązania mogą mieć różne formy. Z reguły banki mogą zaproponować zmianę warunków takich jak:

 1. Wydłużenie okresu kredytowania- najczęściej stosowane rozwiązanie skutkujące obniżeniem wysokości raty, ale wiąże się ono ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu. Ograniczeniem będzie maksymalny dopuszczalny okres kredytowania który wynosi 35 lat i jest uzależniony od wieku kredytobiorcy
 2. Negocjacja marży- bank może się zgodzić na taką zmianę jeśli klient dotychczas spłacał terminowo zobowiązanie i skorzysta z produktów dodatkowych, np. karta kredytowa, ubezpieczenie, limit w koncie.
 3. Wakacje kredytowe- polegają na odroczeniu spłaty raty w całości na kilka miesięcy. Należy jednak pamiętać, że odroczone raty należy spłacić
 4. Karencja w spłacie kredytu- podobnie jak w przypadku wakacji kredytowych, zostaje odroczona część raty kapitałowej, spłacane są jedynie odsetki
 5. Zmiana rat z malejących na równe- niektórzy kredytobiorcy przy podpisywaniu umowy, decydują się na raty malejące, ponieważ taka forma spłaty zobowiązania jest znacznie tańsza (niższe odsetki). Jednak początkowo wysokość takich rat jest znacznie wyższa niż rat równych, więc istnieje możliwość ich zmiany
 6. Rezygnacja z ubezpieczeń- jeśli umowa kredytowa nie skutkuje podwyższeniem marży ze względu na rezygnacje z ubezpieczenia istnieje możliwość rezygnacji z ubezpieczenia np. na życie, nieruchomości lub przedstawienie polisy zewnętrznej
 7. Przewalutowanie kredytu- dotyczy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich lub euro. Zależy od aktualnej zdolności kredytowej

 Kto i jak może zawnioskować o restrukturyzację kredytu hipotecznego?

„Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy”.

Zgodnie z prawem bankowym (Artykuł 75c ustawy o prawie bankowym z 29 sierpnia 1997 roku) wnioskować może każdy kredytobiorca posiadający kredyt gotówkowy, ratalny, hipoteczny, samochodowy itp. Wzór dokumentu zazwyczaj można pobrać z bankowości elektronicznej lub uzyskać w placówce bankowej.  Za sam wniosek o restrukturyzację kredytu z reguły nie naliczane są żadne opłaty, ale w przypadku decyzji pozytywnej, bank będzie wymagał podpisania aneksu do obecnej umowy lub przeprowadzenie inspekcji, co może wiązać się z opłatami.

Jednak zacznijmy od tego, że aby bank zgodził się na zmianę warunków, należy wskazać konkretny powód pojawienia się takiej potrzeby. Może nim być np. utrata dochodów wskutek nieszczęśliwego wypadku, pogorszenia stanu zdrowia, powiększenia rodziny lub utraty pracy. Bank ma prawo poprosić o przedstawienie stosownych, co do podanego powodu, dokumentów, np. orzeczenie lekarskie, akt urodzenia, wyciąg z konta czy aktualne zaświadczenie o zarobkach.

 Co zamiast restrukturyzacji?

Podobnym rozwiązaniem do restrukturyzacji jest konsolidacja zobowiązań lub refinansowanie. Dają one klientom większe pole manewru, ponieważ mogą porównać i skorzystać z wszystkich proponowanych na rynku ofert banków, często  o znacznie atrakcyjniejszych warunkach, niż obecne.

Dla przypomnienia, celem kredytów konsolidacyjnych jest połączenie zaciągniętych dotychczas zobowiązań – klient płaci jedną ratę i obowiązuje go jedna umowa. Z kolei refinansowanie kredytu, to zastąpienie jednego długu drugim –nowa umowa z niższą marżą, oprocentowaniem, terminem spłaty, wysokością rat.

Co ważne, przy refinansowaniu możemy zmienić obecne oprocentowanie ze stałego na zmienne i odwrotnie.

Zarówno refinansowanie kredytu jak i konsolidacja obecnych zobowiązań, mogą pozytywnie wpłynąć na domowy budżet, ale kluczem są tu warunki proponowane przez banki. Dlatego przede wszystkim należy gruntownie przeanalizować oferty banków, przygotować porównanie ofert, bilans korzyści i strat. Aby to zrobić możesz skorzystać z pełnego wachlarzu ofert i doświadczenia eksperta  www.creditspace.pl/portal/dominika

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Klienci, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a środki finansowe będące w jego dyspozycji pochodzą ze składek kredytodawców, czyli samych banków, które udzielają kredytów hipotecznych.

Wsparcie dla kredytobiorców wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Środki finansowe przekazywane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio bankowi kredytobiorcy, który wnioskował o wsparcie.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, gdy:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza (od 1 stycznia 2022 roku):
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty 1.552,00 zł
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – kwoty 1.200,00 zł na osobę
 • W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do banku, który udzielił kredytu.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach.

Twój ekspert

Dominika Surma

Ekspert kredytowy Credit Space