BRKN – co musisz o nim wiedzieć

Co to jest BRKN?

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych (BRKN) został utworzony przez Związek Banków Polskich w 1992 roku. W rejestrze znajdują są klienci, którzy nie realizują swoich zobowiązań wobec banków należących do Związku Banków Polskich. BRKN zbiera informacje o usługach bankowych takich jak kredyty, debety, karty kredytowe, ale również konta osobiste i firmowe. Rejestr działa na podstawie ustawy o Prawie Bankowym i przechowuje dane klientów, którzy wyrazili na to zgodę w trakcie zawierania umowy o korzystanie z produktów bankowych.

 Kto może trafić do BRKN?

Podstawą pojawienia się negatywnego wpisu w BRKN jest sześćdziesięciodniowe opóźnienie w spłacie zobowiązania wobec banku. Zobowiązaniem takim mogą być raty, prowizje, czy opłaty za konto. Jeśli po 60 dniach klient nie spłaci zobowiązania, bank może uruchomić procedurę, której efektem jest wpisanie do bazy BRKN. W pierwszej kolejności bank powiadamia klienta o wyznaczeniu dodatkowego terminu 30 dni na spłatę zadłużenia. Jeśli po tym terminie bank nadal nie odnotuje spłaty zaległości wówczas wpisuje klienta do rejestru. Minimalna kwota zaległości dająca bankowi prawo do wpisania na listę to:

  • 200 zł w przypadku osoby fizycznej,
  • 500 zł w przypadku przedsiębiorcy.

 Jak sprawdzić czy jestem w bazie?

Prowadzeniem i udostępnianiem bazy zajmuje się Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Jest to zewnętrzny podmiot nadzorowany przez Związek Banków Polskich. Raport można pobrać bezpłatnie raz na pół roku. Kolejne pobrania w tym okresie będą płatne według cennika znajdującego się na stronie internetowej Centrum. Raport należy pobrać w następujący sposób:

  • wejść na stronę internetową Centrum Prawa Bankowego i Informacji,
  • pobrać, wypełnić i podpisać wniosek o udostępnienie danych (właściwy dla osoby fizycznej lub przedsiębiorcy),
  • wysłać wniosek na wskazany adres.

Raport można otrzymać poprzez odbiór osobisty, drogą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na wskazany adres korespondencyjny.

Jak długo niesolidny klient widnieje w rejestrze?

Jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone dane klientów będą przechowywane w bazie przez okres 10 lat.  W przypadku uregulowania zaległości, dane są usuwane z bazy po 2 latach od spłaty. Należy jednak pamiętać, że Bankowy Rejestr może przetwarzać dane bez zgody klienta nawet do 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania. Wykreślenie z bazy nie jest łatwe, ale jest możliwe po spełnieniu określonych wymogów.

Jakie są konsekwencje płynące ze wpisu?

Wpisanie na listę dłużników bankowych jest sprawą bardzo poważną i problematyczną w przyszłości. Jest to jedna z podstawowych baz, z której banki korzystają przy weryfikacji klienta wnioskującego o kredyt, czy pożyczkę. Widniejąc w rejestrze BRKN możemy mieć problem nie tylko z uzyskaniem kredytu, ale również z uzyskaniem rat, zakupem telefonu komórkowego, czy podpisaniem umowy z dostawcą Internetu. Jeśli znajdziemy się w bazie BRKN nie uzyskamy pożyczki od żadnego banku, nawet posiadając odpowiednią zdolność kredytową.