BIK – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, której głównym zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o zaciągniętych kredytach, pożyczkach w bankach, SKOK-ach i innych firmach pożyczkowych. Rejestr prowadzony przez BIK uwzględnia nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy. Zaciągnięcie zobowiązania, a nawet złożenie samego wniosku o kredyt, pożyczkę, kartę kredytową, bądź debet na koncie powoduje pojawienie się informacji w bazie.

Biuro Informacji Kredytowej działa na podstawie ustawy o prawie bankowym i zostało powołane przez Związek Banków Polskich i prywatne banki.

Po co BIK zbiera dane?

Banki i inne instytucje pożyczkowe przy udzielaniu kredytów i pożyczek muszą oszacować ryzyko jakie wiąże się z pożyczeniem pieniędzy danej osobie lub przedsiębiorstwu. Podstawowym narzędziem, które im w tym pomaga jest raport kredytowy pobierany z BIK. W raporcie przechowywane są informacje o spłacanych przez nas obecnie zobowiązaniach, czyli otwartych rachunkach kredytowych. Bank może się z niego dowiedzieć m.in.:

 • kiedy i na jaki okres został zaciągnięty kredyt,
 • jaka była pierwotna kwota zobowiązania oraz jaka kwota pozostała do spłaty,
 • jaka jest wysokość raty,
 • czy zobowiązanie jest terminowo spłacane.

Dodatkowo w takiej bazie jest również informacja o spłaconych kredytach lub pożyczkach. BIK odnotowuje również zapytania o kredytobiorców składane przez bank.

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Nawet najmniejsze, powtarzające się zaległości mogą pogorszyć historię kredytową i uniemożliwić zaciągnięcie kredytu w przyszłości. Spłacając swoje zobowiązania w wyznaczonym terminie możemy natomiast zbudować pozytywną historię kredytową, a co za tym idzie ułatwić sobie uzyskanie kolejnych pożyczek. Co istotne, jeśli potencjalny kredytobiorca nigdy nie miał żadnych udokumentowanych zobowiązań, może się okazać, że nie będzie on dla banku wiarygodny i dostanie odmowę udzielenia kredytu. Aby uniknąć takiej sytuacji warto zbudować sobie pozytywną historię kredytową i zawnioskować o kartę kredytową, dodatkowy limit w koncie lub kupić produkt na raty. Budując pozytywną historię najlepiej jest posiadać więcej niż jedno zobowiązanie kredytowe. Oczywiście dodatkowym warunkiem jest terminowa spłata wszystkich tych zobowiązań.

Jak długo przechowywane są dane w BIK na mój temat?

Informacje o kredytach przetwarzane są w BIK przez cały okres ich spłaty. Dane o zobowiązaniach, które zostały już spłacone są niewidoczne dla instytucji sprawdzających historię kredytową, o ile nie wyrażono na to zgody w trakcie podpisywania wniosku lub umowy kredytowej.

W takim przypadku informacje na temat spłaconego kredytu będą udostępniane instytucjom finansowym sprawdzającym historię kredytową przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat lub do momentu wycofania zgody. Zdarzają się jednak sytuacje, w których  BIK może przetwarzać informacje o spłaconej pożyczce przez okres 5 lat mimo braku wyrażonej zgody. Dzieje się tak jeśli kredyt nie był spłacany w terminie i spełnione są dwa warunki:

 • opóźnienia w spłacie kredytu wyniosły ponad 60 dni,
 • minęło 30 dni od czasu, gdy instytucja finansowa poinformowała o zamiarze przetwarzania danych dotyczących tego kredytu.

Jak pobrać raport BIK?

Raz na pół roku mamy możliwość pobrania darmowego raportu BIK na własne potrzeby. W tym przypadku BIK na przesłanie raportu ma 30 dni. Wersję płatną raportu możemy pobrać jednym kliknięciem. Weryfikacja profilu kredytowego możliwa jest wyłącznie online. Nie ma możliwości zapoznania się ze swoją historią kredytową w drodze telefonicznej, czy w siedzibie BIK. Aby pobrać swój raport BIK należy: 

 • wejść na stronę BIK i zarejestrować się w serwisie. Założenie konta wiąże się podaniem danych osobowych oraz akceptacją regulaminu,
 • potwierdzić tożsamość poprzez wysłanie skanu dowodu osobistego,
 • wykonać przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł. Bardzo ważne jest to, aby dane z konta zgadzały się z tymi, które były podane podczas rejestracji (dotyczy to także adresu zamieszkania podanego w banku),
 • odebrać link aktywacyjny oraz SMS z kodem autoryzacyjnym, który pozwoli utworzyć hasło do konta i zalogować się w serwisie,
 • wybrać rodzaj usług lub pakietu. Do dyspozycji jest pojedynczy raport lub pakiet 12 raportów.