Mieszkanie bez wkładu własnego – rządowy program dla kredytobiorców

Mieszkanie bez wkładu własnego.

Rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego oficjalnie wszedł w życie 26 maja 2022 roku i kierowany jest do osób, którym zdolność kredytowa pozwala na zaciągnięcie kredytu hipotecznego ale nie posiadają środków na wymagany wkład własny.

Podstawowym założeniem programu jest możliwość objęcia gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego części kredytu hipotecznego stanowiącego nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wartości nieruchomości, maksymalnie do kwoty 100 tys. zł. Minimalny okres trwania kredytu w ramach opisywanego programu to 15 lat. Gwarancja zastępuje konieczność wniesienia wkładu własnego. Rozwiązanie kierowane jest do osób, które chcą kupić mieszkanie z rynku pierwotnego lub wtórnego, w tym z ich wykończeniem oraz tych, które planują wybudować dom lub nabyć działkę, na której ten dom wybudują lub potrzebują środków na dokończenie budowy. Z programu mogą skorzystać single, pary, małżeństwa oraz rodziny z dziećmi.

Warunkiem skorzystania z kredytu gwarantowanego jest brak prawa własności innego mieszkania lub domu, chyba że w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci, wówczas można posiadać jedno mieszkanie nie większe niż 50 m2, 75m2 gdy dzieci jest troje i 90m2, gdy dzieci jest czworo. Gdy w rodzinie jest pięcioro i więcej dzieci limit metrażu już nie obowiązuje.

Możliwe jest dofinansowanie spłaty części gwarantowanego kredytu w miarę, gdy w trakcie spłaty powiększy się rodzina. W przypadku urodzenia się drugiego dziecka w rodzinie dopłata będzie wynosiła 20 tys. zł, a gdy na świat przyjdzie trzecie i kolejne dziecko, wyniesie 60 tys. zł.

Dla lokali mieszkalnych wprowadzono dodatkowe ograniczenie maksymalnej ceny za 1m2 powierzchni użytkowej nie przekraczającej określonego limitu, który został określony jako  iloczyn tzw. średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika:

  • 1,3 w przypadku mieszkania z rynku pierwotnego
  • 1,2 w przypadku mieszkania z rynku wtórnego

Limity cenowe ustala się indywidualnie dla poszczególnych miast i regionów każdego województwa. W praktyce mogą stanowić znaczną przeszkodę w ubieganiu się o kredyt w programie, ponieważ rynkowe ceny nieruchomości w Polsce są dużo wyższe. Warto wspomnieć, że w przypadku zakupu lub budowy domu takie limity nie obowiązują. Ustawa nie określa natomiast ograniczenia wieku wnioskodawcy oraz powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości. O kredyt mogą ubiegać się również obcokrajowcy, jeśli prowadzą gospodarstwo domowe na terytorium RP lub gdy ubiegają się o kredyt wspólnie z osobą posiadającą obywatelstwo polskie (niezależnie od tego czy gospodarstwo domowe prowadzone jest na terytorium Polski czy poza).

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space