Jak banki postrzegają Twój dochód? Ważne jest nie tylko jego źródło ale również staż pracy.

Minimalny wymagany okres uzyskiwania dochodów jest uzależniony od typu źródła jego uzyskiwania.

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas nieokreślony wystarczy przepracowanie 1 miesiąca, aby móc starać się o kredyt. Taką możliwość dają niektóre banki pod warunkiem ciągłości zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach, lub gdy staż poprzedniej pracy wynosił min. 12 m-cy. W większości przypadków minimalny okres zatrudnienia wynosi jednak 3 m-ce. Są również banki, które wymagają przepracowania na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony okresu co najmniej pół roku. Gdy dokładnie przeanalizujemy ofertę może okazać się jednak, że w przypadku zmiany pracodawcy z dnia na dzień akceptowany będzie krótszy staż pracy.

Od osób zatrudnionych na etat, ale na czas określony część banków wymaga, aby od momentu starań o kredyt, ich umowa o pracę trwała jeszcze przez co najmniej pół roku do roku. Warto o tym pamiętać chcąc zapewnić sobie większy wybór ofert. Najkrótszy okres wymaganego zatrudnienia wynosi 3 m-ce. W takim przypadku często banki stawiają dodatkowe warunki takie jak: wymagana druga umowa z tym samym pracodawcą, lub minimalny ogólny staż pracy wynoszący od 6 do 12 m-cy. Niektóre banki akceptują zatrudnienie przez pośrednika pracy, w takim przypadku wymagany min. staż pracy wynosić może min. 6 m-cy.

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło najczęściej muszą udokumentować 12 miesięczny okres zatrudnienia. Zdarzają się jednak wyjątki, gdzie bank akceptuje 6 miesięczny okres zatrudnienia. Są wyjątki, gdzie ta forma zatrudnienia jest akceptowana jedynie jako dochód dodatkowy uznawany przez banki jedynie do określonego limitu dochodu głównego uzyskiwanego z innego źródła.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space