KRD – czym jest i kto może się tam znaleźć?

Czym jest KRD?

KRD czyli Krajowy Rejestr Długów to pierwsze w Polsce Biuro Informacji Gospodarczej. Do jego głównych zadań należy zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań przedsiębiorstw i osób fizycznych. Informacje o dłużnikach są dostarczane przez przedsiębiorstwa, ale również gminy i ich jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne posiadające tytuły wykonawcze.

Do czego służy KRD i kto z niego korzysta?

Baza KRD jest platformą wymiany informacji gospodarczych, w której można sprawdzić siebie, swoją firmę, ale także dowolne przedsiębiorstwo. KRD umożliwia sprawdzenie rzetelności np. pracodawcy, dewelopera czy też swojego kontrahenta. Jednocześnie banki, instytucje pożyczkowe czy też firmy, z których usług chcemy skorzystać, mogą zweryfikować naszą wiarygodność pobierając raport z KRD. Informacje umieszczone w KRD pozwalają ograniczyć ryzyko finansowe zarówno firmom, jak i osobom prywatnym.

W jaki sposób negatywny wpis pojawia się w KRD?

Do bazy KRD mogą trafić osoby lub przedsiębiorstwa, które posiadają zobowiązanie finansowe w kwocie minimum 200 zł (dla osób fizycznych) lub 500 zł (dla firm). Samo posiadanie zobowiązania nie jest jednak podstawą do umieszczenia w KRD. Dodatkowo:

  • zobowiązanie finansowe musi być wymagalne przynajmniej od 60 dni;
  • minęło 30 dni od momentu wysłania przez wierzyciela na adres dłużnika wezwania do zapłaty wraz z informacją o możliwości umieszczenia danych dłużnika w bazie KRD.

W przypadku osób fizycznych podstawowymi danymi, które umieszczane są w rejestrze są imię i nazwisko oraz PESEL. W przypadku firm podstawowymi danymi umożliwiającymi dodanie wpisu do KRD są nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP.

Kto może usunąć wpis w KRD?

Do usunięcia wpisu z KRD uprawniony jest jedynie wierzyciel, który dokonał danego wpisu. Nie można zrobić tego samemu, ale też nie może zrobić tego biuro KRD. Jednym z najprostszych sposobów na wykreślenie z bazy jest spłata zaległości. W chwili całkowitej spłaty długu wierzyciel ma obowiązek niezwłocznie wystąpić do KRD z żądaniem usunięcia wpisu – musi to nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. W terminie kolejnych 7 dni KRD ma obowiązek usunięcia informacji, których dotyczy wniosek. Procedura wygląda tak samo także w przypadku częściowej spłaty zobowiązania.

Kolejnym sposobem na to, aby nazwisko dłużnika zostało usunięte z rejestru jest zbycie wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela. Dzieje się tak, gdy zadłużenie zostanie przejęte przez firmę windykacyjną. W takim przypadku biuro KRD usuwa z bazy dane dłużnika po upływie 14 dni od uzyskania informacji od wierzyciela o zbyciu wierzytelności. Nastąpi to jednak, jeśli nabywca wierzytelności zwróci się do biura o aktualizację informacji we wskazanym terminie. W takim przypadku warto skontaktować się z nabywcą i negocjować spłatę zaległości, aby nie znaleźć się ponownie w bazie.

Poza usunięciem danych z bazy KRD przez wierzyciela, wpis może też zostać wykreślony poprzez przedawnienie. Zgodnie z prawem, informacje o dłużnikach powinny zostać usunięte z KRD po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Jak sprawdzić informacje na swój temat w KRD?

Każda osoba fizyczna może sprawdzić swoją sytuację i wpisy na swój temat w KRD. Aby to zrobić należy:

  • wejść na stronę KRD i zarejestrować się w serwisie. Założenie konta wiąże się podaniem danych osobowych oraz akceptacją regulaminu,
  • potwierdzić swoją tożsamość,
  • zalogować się na swoje konto,
  • skorzystać z usługi „Sprawdź swój PESEL” aby otrzymać raport o sobie.

Osoby fizyczne raz na pół roku mogą pobrać raport za darmo. Aby pobrać raport dotyczący firmy należy dokonać opłaty według cennika umieszczonego na stronie KRD.