Cesja kredytu hipotecznego – jak przenieść kredyt na inną osobę?

Kredyt hipoteczny zaciąga się na długie lata. W tym okresie nasza sytuacja finansowa, cele i potrzeby mogą zmienić się diametralnie. W takim przypadku możemy chcieć zrezygnować z jakiegoś zobowiązania bądź dalej kontynuować je osobno bez pozostałych bądź bez części pozostałych kredytobiorców.

Sytuacja taka może mieć miejsce zarówno w trudnych momentach naszego życia, gdy na przykład dochodzi do rozstania osób, które planowały wspólne życie, ale również w sytuacjach pozytywnych, gdy dotychczasowi kredytobiorcy np. młode małżeństwo nie potrzebuje dłużej rodziców jako współkredytobiorców by wykazać zdolność kredytową.

W takiej sytuacji przeniesienie kredytu hipotecznego na inną osobę może być idealnym rozwiązaniem, które pozwoli uregulować wzajemne stosunki. Zastanawiasz się, jak przeprowadzić cesję kredytu hipotecznego i czy jest to rozwiązanie dla Ciebie? Poznaj najważniejsze zasady i uregulowania w tym zakresie.

Co to cesja kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu hipotecznego to dobrowolne przeniesienie w formie aneksu do umowy kredytowej zobowiązań wynikających z posiadanego kredytu lub pożyczki na inną osobę. Od momentu dojścia do skutku umowy cesji to podmiot przejmujący kredyt odpowiada za spłatę rat.

Dotychczasowy kredytobiorca jest zwalniany z obowiązku spłaty zobowiązania. Aby doszło do cesji kredytu hipotecznego zgodę na nią wyrazić muszą wszyscy sygnatariusze umowy kredytowej, wszyscy kredytobiorcy oraz bank. Przed zatwierdzeniem wniosku o cesję bank musi się upewnić, że docelowi kredytobiorcy posiadają zdolność kredytową, a więc będą w stanie spłacać raty kredytu. 

Przeniesienie kredytu hipotecznego – kiedy się zdecydować?

Cesję najczęściej podpisują małżonkowie po rozwodzie. W trakcie terminowego spłacania rat kredytu hipotecznego bank nie weryfikuje stanu cywilnego kredytobiorców, nieistotny jest fakt, czy kiedykolwiek była między kredytobiorcami wspólność majątkowa i czy ta ustała. Niezależnie od sytuacji wszyscy kredytobiorcy są zobligowani solidarnie do terminowego spłacania kredytu, a wspólne długi nie ulegają podziałowi.

Oznacza to, że w sytuacji powstania opóźnień bank będzie się starał egzekwować spłatę kredytu od wszystkich kredytobiorców i jeśli nie uda się to w przypadku jednego z nich, bank całość długu może egzekwować od pozostałych. W związku z tym w sytuacji, gdy wspólne spłacanie zobowiązań kredytowych nie jest możliwe (np. gdy jedna ze stron wyprowadziła się, a druga zatrzymała nieruchomość), wówczas najlepszym rozwiązaniem uregulowania kwestii kredytu jest dokonanie cesji na kredytobiorcę, który zachowa nieruchomość.

Cesji dokonują również kredytobiorcy, którzy nie potrzebują już dodatkowych współkredytobiorców by wykazać w banku zdolność kredytową. W takiej sytuacji współkredytobiorcami nierzadko są rodzice i ich starszy wiek zwykle ogranicza maksymalny okres spłaty kredytu powodując tym samym konieczność spłaty wyższej miesięcznej raty. Przeniesienie kredytu hipotecznego wyłącznie na młodszych kredytobiorców pozwala wydłużyć okres spłaty a tym samym obniżyć miesięczną ratę kredytu, co wpływa pozytywnie na budżet domowy kredytobiorców.

Cesja kredytu na inną osobę krok po kroku

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę wymaga dopełnienia szeregu formalności. Aby ich przeprowadzenie było możliwe musi dojść do zgodnego działania wszystkich stron umowy kredytowej w tym oczywiście banku. Należy więc ustalić najlepsze możliwe warunki godzące interesy wszystkich stron. Gdy to się powiedzie należy złożyć wniosek do banku.

Bank po otrzymaniu takiego wniosku powinien wydać zgodę na cesję kredytu. Przed przeniesieniem kredytu bank zweryfikuje zdolność kredytową docelowych kredytobiorców. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ponownym oszacowaniu aktualnej wartości nieruchomości bank zaproponuje aneks do umowy kredytowej, który muszą podpisać wszyscy zainteresowani, zarówno zdający jak i przejmujący kredyt.

Co, jeśli osoba, na którą chce przenieść kredyt nie ma zdolności kredytowej?

Przejęcie kredytu przez osobę bez zdolności kredytowej nie jest możliwe. Podobnie jak w przypadku zaciągania nowego kredytu bank zobowiązany jest upewnić się, że docelowy kredytobiorca posiada zdolność spłacania rat kredytu. 

Czy mogę dopisać inne osoby do kredytu hipotecznego?

Rozwiązaniem tej sytuacji jest dołączenie nowych osób do kredytu. Najczęściej jest to nowy partner lub rodzina natomiast z perspektywy banku nie ma to zupełnie żadnego znaczenia czy osoba przystępująca z nami do kredytu jest nam w jakikolwiek bliska czy tym bardziej jakkolwiek z nami spokrewniona bowiem wszyscy kredytobiorcy odpowiadają solidarnie za spłatę całego zobowiązania kredytowego. 

Czy mogę wykreślić współkredytobiorcę z kredytu?

Wykreślenie współkredytobiorców jest w zasadzie istotą cesji kredytu hipotecznego. Musi się to oczywiście odbyć zarówno za zgodą tego współkredytobiorcy jak i banku. Należy jednak pamiętać, że wykreślenie współkredytobiorcy z kredytu hipotecznego nie oznacza automatycznie, że osoba taka traci prawo własności do nieruchomości. Decydując się na przejęcie kredytu należy pamiętać by wcześniej zadbać o zrzeczenie się lub zbycie na rzecz przyszłych spłacających własności do nieruchomości przez kredytobiorców wykreślanych z kredytu hipotecznego. 

Cesja kredytu hipotecznego we frankach – czy jest możliwa?

Jak najbardziej cesja kredytu hipotecznego we frankach jest możliwa. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych w złotówkach bank zbada zdolność kredytową docelowych kredytobiorców i jeśli otrzyma zgodny wniosek złożony przez wszystkich kredytobiorców, wówczas nie będzie miał zastrzeżeń do przeprowadzenia cesji. 

Planując cesję warto jednak zastanowić się czy jest to rozwiązanie opłacalne. W pewnych sytuacjach może się bowiem okazać, że zamiast dokonać cesji kredytu hipotecznego lepiej zrealizować refinansowanie kredytu w innym banku, gdy aktualne oferty kredytowe są korzystniejsze niż pierwotne zobowiązanie. To pozwoli poprawić sytuację finansową docelowych kredytobiorców.

Jakie są koszty przeniesienia kredytu na inną osobę?

Cesja kredytu hipotecznego na inną osobę w większości przypadków wiąże się z dodatkowymi kosztami. W zależności od banku, w którym posiadamy kredyt koszty te mogą zostać zdefiniowane różnie. Znajdziemy je w Tabelach Opłat i Prowizji, niestety stwierdzenie samodzielnie, które pozycje z tych tabel dotyczą naszego przypadku może być trudne. Może to być jedna z pozycji takich jak koszt sporządzenia aneksu do umowy, koszt zwolnienia kredytobiorcy z długu czy opłata za rozpatrzenie wniosku bądź wszystkie na raz.

Zwykle całkowity koszt przeprowadzenia cesji nie przekracza kilkuset złotych.

Ekspert podczas przenoszenia kredytu na inną osobę – dlaczego warto?

Kiedy zapadnie już decyzja o przeprowadzeniu cesji ekspert pomoże określić dokładny koszt przeprowadzenia cesji i poprowadzi kredytobiorców przez wszystkie niezbędne procedury. Rozważając cesję kredytu hipotecznego warto zasięgnąć porady eksperta kredytowego Credit Space.

Ekspert pomoże rozważyć wszelkie za i przeciw przy przeprowadzeniu cesji, wskaże wszystkie dostępne alternatywne rozwiązania i pomoże dokonać optymalnego wyboru, biorąc pod uwagę interes wszystkich kredytobiorców, bowiem do przeprowadzenia jakiejkolwiek zmiany w zakresie umowy kredytowej konieczny jest konsensus wśród kredytobiorców.