Nie musisz posiadać 20 % wkładu własnego, żeby uzyskać kredyt mieszkaniowy.

Od stycznia 2017r. na podstawie Rekomendacji S wymagany wkład własny został podwyższony do 20% wartości nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że kupujący nieruchomość muszą posiadać w gotówce 20% ceny mieszkania. Komisja Nadzoru Finansowego zezwala na udzielenie kredytu również w przypadkach, gdy Klient posiada minimum 10% wartości nieruchomości. Warunkiem dodatkowym w takich przypadkach jest doubezpieczenie kredytu, czyli wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zazwyczaj funkcjonuje ono jako podwyższenie marży do czasu spłaty wymaganej części kapitału zadłużenia.

Jest wiele banków udzielających kredyty z wymaganym wkładem własnym na poziomie 10% ceny transakcyjnej. Z łatwością znajdziesz je na naszej stronie: www.creditspace.pl

Warto wiedzieć, że wkładem własnym nie musi być wyłącznie gotówka. Banki jako wkład własny przyjmują zaliczki wpłacone deweloperowi lub zbywcy mieszkania oraz udokumentowane koszty budowy, zakupionych materiałów budowlanych czy np. wykonanych prac (inwestycja już rozpoczęta). Jeśli klient stara się o kredyt budowlany i posiada już działkę, wówczas wartość ziemi również może zostać uznana przez bank za wkład klienta w inwestycję. Niektóre banki jako zabezpieczenie brakującego wkładu własnego mogą przyjąć dodatkowe zabezpieczenie na innej, nieobciążonej hipoteką nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy lub osób trzecich.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space