BIG – czym jest i w jakim celu zbiera dane

Co to jest BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja, która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji o zadłużeniu osób i firm. Informacje o dłużnikach są dostarczane przez podmioty, które mają zawartą stosowną umowę z BIG. W przeciwieństwie do BIK i BR, BIG-i pozyskują informacje także od podmiotów spoza sektora bankowości, np. od dostawców abonamentu komórkowego, czy telewizyjnego.

BIG-i działające na Polskim rynku

W Polsce funkcjonuje kilka niezależnych BIG-ów:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor),
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG),
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KIDT BIG),
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG),
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Wszystkie BIG-i działają jako osobne podmioty i stanowią dla siebie konkurencję. Każde Biuro Informacji Gospodarczej prowadzi też odrębną listę dłużników.

Po co BIG zbiera dane? Kto może być wpisany do BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi informacje o zadłużeniach i terminowości spłat zadłużeń osób fizycznych i przedsiębiorstw. Informacje te mogą być przekazywane instytucjom, które chcą sprawdzić rzetelność danej osoby lub firmy np. przy zawarciu umowy kredytowej, bądź na usługi telekomunikacyjne. BIG gromadzi zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje gospodarcze.

Pozytywne informacje gospodarcze to takie, które dokumentują dokonywanie płatności w terminie nie później niż 30 dni od terminu wymagalności. Informacje takie są pomocne dla dłużnika podczas negocjacji warunków i podpisywaniu różnego rodzaju umów np. kredytowych, z dostawcą Internetu, telewizji kablowej czy z firmą telekomunikacyjną.

Negatywne informacje gospodarcze to te, które wskazują zaległe zadłużenia. Tego rodzaju informacje są dla dłużnika bardzo niekorzystne – w przypadku ubiegania się o kredyt czy pożyczkę mogą skutkować odmową, bądź mniej korzystnymi warunkami.

Kiedy dłużnik zostaje wykreślony z bazy BIG?

Dane dotyczące długów przechowywane są w bazach Biura Informacji Gospodarczych do momentu ich spłaty. Zgodnie z prawem wierzyciel powinien powiadomić BIG o spłacie należności dłużnika nie później niż w ciągu 14 dni od ich uregulowania. Po otrzymaniu informacji o spłacie zobowiązania wpis jest usuwany. Informacja o zadłużeniu może być też usunięta wcześniej, ale wszystko zależy od ustaleń dłużnika z wierzycielem.

Czy warto sprawdzić informacje na swój temat w BIG?

Warto przede wszystkim dlatego, aby znać swoją sytuację. Zdarzają się również przypadki, gdy w rejestrach tych znajdują się dane nieprawdziwe, bądź nieaktualne. Informacje w BIG na swój temat możemy sprawdzić w dowolnej chwili – odbywa się przez strony internetowe BIG-ów. Trzeba pamiętać, że jeśli chcemy sprawdzić bazy wszystkich BIG-ów taki raport trzeba pobierać dla każdego z nich osobno. Nie ma dostępnego jednego wspólnego raportu. Raz na pół roku możemy sprawdzić BIG bezpłatnie. Jeśli chcemy korzystać z takiego raportu częściej, trzeba za to zapłacić. Dokładne cenniki dostępne są na stronach BIG. Będąc osobą prywatną mamy wgląd do informacji o sobie, ale także o dowolnej firmie. Sprawdzenie danych o konsumentach jest możliwe po uzyskaniu pisemnego upoważnienia.

Jak sprawdzić czy jest się w BIG? Jak sprawdzić dane na swój temat?

Aby sprawdzić swoją sytuację w BIG należy:

  • wejść na stronę BIG i zarejestrować się w serwisie. Założenie konta wiąże się podaniem danych osobowych oraz akceptacją regulaminu,
  • zalogować się do swojego BIGKonta,
  • załączyć w swoim BIGKoncie skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości i przesłać do weryfikacji,
  • po zweryfikowaniu dokumentu BIG prześle informację mailową z potwierdzeniem rejestracji usługi pobierania raportów.