Wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 roku. w wyniku wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym, zostanie umożliwione skorzystanie z wakacji kredytowych. Co to są wakacje kredytowe i kto może z nich skorzystać? Najistotniejsze informacje znajdziecie poniżej.

Z wakacji może skorzystać każdy kredytobiorca, który podpisał umowę kredytową do 30 czerwca 2022 roku. Co ważne kredyt nie może być zaciągnięty w innej walucie niż polski złoty i musi być przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że kredyt na lokal lub dom, który jest wynajmowany nie podlega pod ustawie i nie można skorzystać ze wsparcia. Jeśli mamy kilka kredytów hipotecznych, skorzystanie z wakacji może dotyczyć tylko jednego z nich.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to odroczenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej, co oznacza, że nie spłacamy ani odsetek, ani kapitału. Ponosimy natomiast koszt ubezpieczeń doliczanych miesięcznie do raty (ubezpieczenie na życie lub nieruchomości). Ustawa przewiduje możliwość odroczenia 4 rat w roku bieżącym (2022) oraz 4 rat w każdym kwartale 2023 roku. O tym, która rata zostanie odroczona decyduje kredytobiorca, a każde odroczenie powoduje wydłużenie okresu kredytowania, nie wiąże się to jednak z koniecznością podpisania aneksu i dodatkowymi kosztami. Co ważne, konieczne jest złożenie wniosku w formie papierowej lub on-line za pomocą serwisów transakcyjnych banków.

Kiedy można skorzystać z wakacji kredytowych?

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie dwie raty;
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie dwie raty;
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – jedna rata miesięczna w każdym kwartale.

Co dają wakacje kredytowe?

Na forach internetowych i w social mediach toczy się dyskusja na temat tego jak wykorzystać „zaoszczędzone” dzięki wakacjom pieniądze? Ze względu na stale rosnące ceny towarów i usług oraz wzrost stóp procentowych, wakacje kredytowe mają ulżyć budżetom domowym kredytobiorców. W dużej mierze tak będzie. Spora część kredytobiorców docenia program, bo odroczone raty będą mogli przeznaczyć również na…nadpłacenie kapitału kredytu hipotecznego.

W mojej ocenie podjęcie decyzji dotyczącej sposobu wykorzystania zaoszczędzonych pieniędzy, powinno zostać poprzedzone oceną własnej sytuacji finansowej i szacunkiem korzyści każdego rozpatrywanego rozwiązania. Ze względu na rosnące koszty życia i niepokojącą sytuację geopolityczną, warto pomyśleć o poduszce finansowej. Bez wątpienia zbliża się kryzys gospodarczy i niepewne czasy dlatego jeśli nie dysponujesz poduszką finansową warto się zastanowić na co przeznaczyć równowartość niespłacanych rat kredytu. Pieniądze z wakacji kredytowych można odłożyć na rachunku oszczędnościowym lub krótkoterminowej lokacie.

Twój ekspert

Marek Czyżniejewski

Ekspert kredytowy Credit Space