Czym jest zdolność kredytowa?

Definicja zdolności kredytowej ujęta jest w ustawie z 29 sierpnia 1997 o prawie bankowym. W rozumieniu ustawy zdolność kredytowa oznacza „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

Zdolność kredytowa to jeden z podstawowych czynników jakie banki i instytucje finansowe weryfikują podczas rozpatrywania wniosków o kredyty bądź pożyczki. Procedury, którymi kierują się banki i instytucje finansowe podczas oceny zdolności kredytowej są różne. Z uwagi na to kwota maksymalnej zdolności kredytowej  dla jednej osoby lub przedsiębiorstwa może być różna w zależności od instytucji finansowej, która ją oblicza. Kwoty te będą też obliczane w odmienny sposób dla osoby fizycznej niż dla przedsiębiorstwa.

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

Zdolność kredytową warunkuje wiele czynników takich jak:

  • rodzaj, kwota oraz czas spłaty kredytu, o który wnioskujemy,
  • wysokość dochodu,
  • forma i okres zatrudnienia,
  • aktualne zobowiązania kredytowe (rodzaj kredytu, wysokość zadłużenia, rodzaj i wysokość raty itp.),
  • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, rachunki, paliwo itp.)
  • historia kredytowa,
  • wiek kredytobiorcy,
  • sytuacja rodzinna kredytobiorcy (liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba osób na utrzymaniu, liczba dzieci itp.)
  • zabezpieczenie (w przypadku kredytów: hipotecznych, inwestycyjnych bądź pożyczek).

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Najprostszym sposobem na wyliczenie swojej zdolności kredytowej jest pobranie indywidualnego raportu BIK i umówienie się na spotkanie u swojego pośrednika finansowego lub eksperta kredytowego. Instytucje finansowe posługują się natomiast analizą kredytową, która pomaga zweryfikować zdolność kredytową klienta i tym samym ocenić ryzyko związane z udzieleniem mu kredytu lub pożyczki. Zanim zawnioskujemy o kredyt warto sprawdzić swoją sytuację i omówić ją ze swoim ekspertem finansowym. Każde zapytanie kredytowe bezpośrednio w banku jest odnotowywane w BIK.

Jak budować pozytywną zdolność kredytową?

Podstawową kwestią pozwalającą zwiększyć swoją zdolność kredytową jest budowanie pozytywnej historii kredytowej. W tym celu należy przede wszystkim pilnować terminów swoich dotychczasowych zobowiązań, a co za tym idzie regularnie spłacać raty kredytów, zadłużenie karty kredytowej, czy też debet w koncie. Warto pomyśleć również o zwiększeniu dochodów (jeśli to możliwe) przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów życia i zobowiązań.

 Jakich błędów nie popełniać i co może wpłynąć na plus?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w budowaniu pozytywnej historii kredytowej i zdolności kredytowej jest zbytnia aktywność w zapytaniach kredytowych w bankach i instytucjach pożyczkowych lub przeciwnie – całkowity brak tej aktywności. Warto pamiętać również o tym, że notoryczne opóźnienia w regulowaniu płatności np. za telefon, Internet, czynsz, czy raty kredytów wpływają negatywnie na określenie naszej zdolności kredytowej. Aby podnieść swoją wiarygodność finansową możemy natomiast zawnioskować u swoich usługodawców o dodanie pozytywnych wpisów do biur informacji gospodarczej za każdą terminową wpłatę.