SARON zastępuje LIBOR czyli ważna zmiana dla posiadaczy kredytów we frankach.

Co to oznacza dla frankowych kredytobiorców?

Czy konieczne będzie aneksowanie umów oraz jak zmienią się raty kredytów?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawą do wyliczenia rat kredytów w CHF będzie nowy wskaźnik referencyjny – SARON.

Dyskusja o likwidacji dotychczasowego wskaźnika trwała od 2017 roku. Decyzję ostatecznie podjęto w marcu 2021 r. a na koniec października rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie opublikowała Komisja Europejska.

Dlaczego LIBOR zostanie zlikwidowany?

LIBOR jest wskaźnikiem dosyć kontrowersyjnym, głównie dlatego, że banki podczas wyznaczania tej stopy dopuszczały się nadużyć na które pozwalał sam mechanizm tego wskaźnika. Wartość LIBOR-u ustalana jest na podstawie deklaracji banków do gotowości zawarcia transakcji na określonych warunkach, a nie na podstawie rzeczywistych, przeprowadzonych transakcji.

Co to jest SARON?

Stawka SARON (Swiss Average Rate Overnight) jest stopą referencyjną odnoszącą się do franka szwajcarskiego. Jej wartość ustala się na podstawie rzeczywistych transakcji zawieranych na rynku. Dlatego jest uznawana za wiarygodny wskaźnik i najlepszą alternatywę dla LIBOR-u.

Za publikację wskaźnika SARON odpowiada szwajcarska giełda.

A jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikami?

Oba wskaźniki różnią się sposobem liczenia.

LIBOR to stopa prospektywna – z wyprzedzeniem znamy wysokość należnych odsetek.

SARON to stopa retrospektywna – stopę procentową za konkretny okres znamy dopiero na koniec tego okresu. Dlatego do wyliczenia nowego wskaźnika posłużą więc dane historyczne. Dodatkowo SARON jest wskaźnikiem krótkoterminowym (overnight). Oznacza to, że aby wyliczyć jego wersję jedno-, trzy-, sześcio- czy dwunastomiesięczną dodaje się do niego stały spread korygujący. W przypadku stawki 3M jest to 0,0031 pkt. proc.

Co oznacza dla Frankowiczów zmiana z LIBOR na SARON?

Decyzja Komisji Europejskiej o zmianie stawki jest neutralna dla Frankowiczów. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów w CHF zmieni się automatycznie na sumę stawki SARON i marżę banku.
Osoby, które posiadają kredyt w CHF nie muszą podpisywać aneksu do umowy kredytowej i odpowiednio wcześniej zostaną poinformowane przez bank o zmianie stopy referencyjnej.

Jak i czy zmienią się raty kredytów?

Dane historyczne wskazują na to, że rewolucji raczej nie będzie a wymiana stawki LIBOR na SARON może oznaczać kosmetyczną zmianę oprocentowania. Bywały okresy, w których wyższe były wartości LIBOR – u ale i takie w których SARON miał więszą wartość.

Jak wyliczył Expander – gdyby zmiana zaczęła obowiązywać już teraz, to rata kredytu w CHF na kwotę 300 000 zł na 30 lat wzrosłaby o około 8 zł.

Twój ekspert

Agnieszka Leszczyńska-Zawieja

Ekspert kredytowy Credit Space