Kredyt hipoteczny a umowa-zlecenie

Marzysz o własnych czterech kątach? W artykule bierzemy pod lupę ciekawy temat: kredyt hipoteczny a umowa-zlecenie. Odpowiemy na kilka najważniejszych pytań związanych z tym zagadnieniem. Co wpływa na zdolność kredytową? Czy forma zatrudnienia ma znaczenie? Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać kredyt hipoteczny na umowę-zlecenie? Przeczytaj i dowiedz się więcej.

Kredyt hipoteczny a umowa cywilnoprawna – czy to możliwe?

Możliwość uzyskania kredytu hipotecznego na podstawie umowy cywilnoprawnej zależy od polityki banku. W niektórych przypadkach banki mogą wymagać, aby pożyczkobiorca był właścicielem nieruchomości lub miał inne zabezpieczenie, co może stanowić przeszkodę dla osób posiadających umowy cywilnoprawne zamiast tradycyjnych umów o pracę.

Kredytobiorca na podstawie umowy cywilnoprawnej może ubiegać się o kredyt hipoteczny. Niektóre banki mogą akceptować dochody uzyskiwane z umów zlecenia, umów o dzieło jako źródło dochodu. W takim przypadku Kedytobiorca musi być w stanie udokumentować swoje dochody i ich stabilność, a także spełnić inne wymagania banku, takie jak zdolność kredytowa i zdolność spłaty kredytu.

Warto zauważyć, że banki zwykle mają różne kryteria i polityki dotyczące udzielania kredytów hipotecznych, więc dobrze jest skonsultować się z ekspertem Credit Space, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo, zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi kredytów hipotecznych i umów cywilnoprawnych, aby zrozumieć wszelkie ograniczenia lub wymagania.

Kredyt hipoteczny a umowa-zlecenie, czyli co wpływa na zdolność kredytową?

Zainteresowanie kupnem mieszkania z roku na rok nie maleje. Z dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych w lipcu 2020 roku wynika, że w 2019 roku wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła ogółem do kwoty 42 876 mln zł. Co ciekawe, największy udział w wartości udzielonych kredytów i pożyczek miały właśnie kredyty hipoteczne (54,4%).

Warto wiedzieć

Kredyt hipoteczny jest specyficznym produktem bankowym. To długoterminowy kredyt, który zabezpieczony jest hipoteką. Tego typu finansowania bank udziela zazwyczaj na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyty hipoteczne mogą być udzielane w walucie krajowej lub zagranicznej.

Na zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie, w przypadku kredytów hipotecznych wpływ ma kilka czynników, w tym m.in.:

 1. Wysokość dochodów – miesięczne wynagrodzenie za pracę, które regularnie wpływa na Twoje konto.
 2. Forma zatrudnienia – umowa o pracę, a może kredyt hipoteczny na umowę-zlecenie? Bank musi sprawdzić, jak wygląda Twój status zatrudnienia.
 3. Czas zatrudnienia – dla instytucji udzielającej np. kredytu hipotecznego na umowę-zlecenie ważne jest, ile pracujesz w danej firmie.
 4. Miesięczne wydatki na utrzymanie – musisz także oszacować, ile „kosztuje” Cię miesiąc życia (stałe opłaty, wydatki własne, zakupy).
 5. Miesięczne zobowiązania kredytowe – aby obliczyć zdolność kredytową, musisz wykazać, jakie masz miesięczne dodatkowe zobowiązania, w tym kredyty, alimenty itp.
 6. Liczba osób w gospodarstwie domowym – czynnikiem, który brany jest pod uwagę przy udzielaniu kredytów hipotecznych jest także liczba osób w danym gospodarstwie domowym.
 7. Pozytywna historia w Biurze Informacji Kredytowej – to tzw. czynnik miękki, który może mieć wpływ na przyznanie Ci kredytu. Twoja dobra historia w BIK potwierdza, że np. biorąc dodatkowe finansowanie na swoje wydatki, zawsze spłacałeś je na czas.

Umowa o dzieło a kredyt hipoteczny

W niektórych przypadkach osoba posiadająca umowę o dzieło może ubiegać się o kredyt hipoteczny, jednak wiele banków preferuje udzielanie kredytów osobom posiadającym stałe i stabilne dochody z tradycyjnych umów o pracę.

Jeśli jednak osoba z umową o dzieło jest w stanie udokumentowć swoją zdolność kredytową poprzez stabilne i wystarczające dochody, oraz spełni inne wymagania banku, to istnieje szansa na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Warto pamiętać, że polityka banków w zakresie udzielania kredytów hipotecznych może się różnić, dlatego najlepiej jest skonsultować się z kilkoma różnymi bankami co najlepiej i najwygodniej zrobić przy wsparciu eksperta kredytowego Credit Space, aby uzyskać najlepsze informacje i porady dotyczące możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na podstawie umowy o dzieło.

Czy forma zatrudnienia ma znaczenie? Kredyt hipoteczny – umowa-zlecenie

Według danych GUS, tym razem z końca 2020 roku, w Polsce mamy nadal dużą grupę osób pracujących na umowach innych, niż umowa o pracę. Z miniraportu można wnioskować, że szacunkowa liczba osób, z którymi została zawarta umowa-zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz nie pobierały emerytury czy renty, w 2019 roku wyniosła około 1,2 mln. To spora, aktywna zawodowo grupa, w której są też osoby, chcące ubiegać się o kredyt hipoteczny. Czy mają szansę na takie finansowanie?

Jak wspominaliśmy w poprzednim akapicie, forma zatrudnienia ma wpływ na zdolność kredytową, a więc możliwość udzielenia kredytu hipotecznego przez bank. Zazwyczaj preferowana jest tradycyjna umowa o pracę, która zawarta jest na czas nieokreślony. Teoretycznie gwarantuje ona bankowi, że Twoje dochody są stałe, a miejsce pracy pewne. Na szczęście zmiany zachodzące na rynku zatrudnienia zmieniają też model działania niektórych banków – muszą one dostosować się w większym stopniu do klientów, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze lub pracują na różnego rodzaju umowach cywilnoprawnych – w tym umowie-zleceniu.

Umowa-zlecenie a kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć

W tym momencie warto zadać sobie pytanie: czy umowa-zlecenie i kredyt hipoteczny idą w ogóle w parze? Odpowiedź brzmi tak, choć sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku tradycyjnej umowy o pracę. Jeśli pracujesz w ramach umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenie) kredyt hipoteczny jest przyznawany z uwzględnieniem kilku specyficznych zasad. Oto niektóre z nich:

 • Kredyt hipoteczny a umowa-zlecenie – wymóg dłuższego stażu pracy. Pracując na umowie cywilnoprawnej i ubiegając się o kredytowanie musisz pamiętać, że optymalny staż w danej firmie to około 12 miesięcy. W przypadku umowy o pracę to min. 3 miesiące, dlatego różnica jest dość spora.
 • Kredyt hipoteczny – umowa-zlecenie, czyli wykazuj dochody! Kolejny ważny punkt dotyczy zarobków. Muszą one być prawidłowo udokumentowane. Co to znaczy? Pensja powinna wpływać oficjalnie na konto. Comiesięczne przelewy bankowe są potwierdzeniem Twoich zarobków netto.
 • Wahania w dochodach jako czynnik ryzyka przy umowie-zleceniu i kredycie hipotecznym. Czy wiesz, że dla banku lepiej jest, gdy w ramach zleceń zarabiasz stałą, nieco niższą stawkę, niż wykazujesz wysokie, ale nieregularne dochody? Powtarzalność, przewidywalność i stabilność Twoich finansów to czynnik pozytywnie wpływający na przyznanie kredytu hipotecznego.
 • Kredyt hipoteczny na umowę-zlecenie – rodzaj zleceniodawców. Kolejnym ważnym aspektem jest rodzaj Twoich zleceniodawców. Najlepiej, jeśli będzie to stała, powtarzalna pula przedsiębiorców – dla banku Twoje dochody będą wtedy pewniejsze, niż w przypadku ciągłych zmian w umowach.

Umowa-zlecenie – kredyt hipoteczny. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby starać się o kredyt hipoteczny, najczęściej potrzebujesz skompletować: wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny, dane wnioskodawców, dokument potwierdzający tożsamość, dokumenty dotyczące nieruchomości, którą chcesz sfinansować kredytem (np. numer księgi wieczystej, umowa deweloperska, umowa przedwstępna, wycena nieruchomości), zaświadczenie o dochodach, w tym dokumenty, takie jak:

 • PIT za poprzedni rok podatkowy,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę,
 • umowy o zatrudnieniu,
 • rachunki,
 • wyciąg bankowy z historią operacji na koncie lub potwierdzenia wpływu wynagrodzeń za ostatni rok.

Powyższe dokumenty są standardowymi, których wymagają instytucje finansowe. Pamiętaj jednak, że często to dany bank ustala, czego jeszcze będzie potrzebował, aby wydać decyzję kredytową.

Zdolność kredytowa umowa zlecenie i umowa o dzieło 2024

Twój plan na najbliższy czas to wzięcie kredytu hipotecznego na umowę-zlecenie? Warto dobrze przygotować się do tej decyzji, np. zwiększając swoją zdolność kredytową. Podajemy kilka sprawdzonych działań, które wpłyną pozytywnie na to, jak będzie postrzegał Cię bank:

 1. Uporządkuj finanse. Zamknij rachunki, których nie używasz i spłać zobowiązania, takie jak karty kredytowe i debety. Te działania wpłyną na poprawę Twojego miesięcznego szacunkowego dochodu netto.
 2. Popraw historię w BIK. Klienci, którzy mają zbudowaną historię kredytową – dokonywali np. zakupów ratalnych i spłacali zobowiązania w terminie – są bardziej wiarygodni dla banku niż Ci, którzy nie mają wypracowanej historii kredytowej.
 3. Wypracuj wkład własny. Wkład własny przy kredycie hipotecznym na umowę-zlecenie może być wyższy, niż w przypadku umowy o pracę. Przygotuj się raczej na 20%, aniżeli 10% wartości mieszkania.
 4. Staraj się o kredyt wspólnie z bliską osobą. O kredyt możesz starać się zarówno ze swoim partnerem, jak i rodziną – rodzicami, rodzeństwem czy wujostwem. Najważniejszy aspekt to wypracowana przez nich zdolność kredytowa.
 5. Maksymalnie wydłuż okres kredytowania. Dłuższy czas kredytowania gwarantuje niższe raty. Najpopularniejszą opcją kredytu hipotecznego jest zobowiązanie na minimum 30 lat ze stałą miesięczną ratą.

Mimo pandemii zainteresowanie kupnem mieszkania nie maleje. Polacy chcą mieszkać na swoim, a kredyt hipoteczny jest nadal jednym z najczęściej wybieranych sposobów na osiągnięcie tego celu. Jak wynika z powyższego tekstu, kredyt hipoteczny i umowa-zlecenie mogą iść w parze. Należy tylko pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do takiego działania i wyborze banku, który umożliwi nam tego typu finansowanie.

Wsparcie eksperta kredytowego w pozyskaniu kredytu hipotecznego na umowie cywiloprawnej

Jeśli planujesz ubiegać się o kredyt hipoteczny na podstawie umowy cywilnoprawnej, warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego, który może wesprzeć Cię w procesie pozyskiwania kredytu. Oto kilka sposobów, w których taki ekspert może Ci pomóc:

 • Ocena sytuacji finansowej: Ekspert kredytowy może przeprowadzić szczegółową analizę Twojej sytuacji finansowej, w tym dochodów, zobowiązań, oszczędności oraz innych czynników wpływających na zdolność kredytową.
 • Wsparcie dotyczące dokumentacji: Pomoc eksperta może być nieoceniona w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez bank. Może Ci pomóc zebrać niezbędne dokumenty i zapewnić, że są one odpowiednio przygotowane i zgodne z wymaganiami banku.
 • Wybór najlepszej oferty kredytowej: Ekspert kredytowy może pomóc Ci znaleźć najlepszą ofertę kredytową, która odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. Przeprowadzi analizę różnych opcji dostępnych na rynku i pomoże Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę.
 • Negocjacje z bankiem: Ekspert może reprezentować Cię podczas negocjacji warunków kredytu z bankiem. Może negocjować wysokość oprocentowania, opłaty oraz inne warunki umowy, aby uzyskać jak najlepsze warunki kredytowe.
 • Wsparcie w procesie aplikacyjnym: Proces aplikacyjny o kredyt hipoteczny może być skomplikowany i czasochłonny. Ekspert kredytowy może pomóc Ci w wypełnieniu aplikacji, monitorowaniu postępu aplikacji oraz udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania i wątpliwości banku.
 • Rozwiązywanie problemów: W przypadku napotkania trudności lub problemów podczas procesu aplikacyjnego, ekspert może pomóc w ich rozwiązaniu i znalezieniu najlepszego sposobu działania.

Korzystanie z usług eksperta kredytowego może znacznie ułatwić i przyspieszyć proces ubiegania się o kredyt hipoteczny na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych.

Twój ekspert

Michał Góra

Ekspert kredytowy Credit Space