Kredyt na Start – Twoja Ścieżka do Własnego Mieszkania w 2024

Rok 2023 przejdzie do historii rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych w Polsce jako okres rekordowego zainteresowania. Wprowadzenie programu „Bezpieczny Kredyt 2%z dopłatami od Skarbu Państwa zrewolucjonizowało podejście wielu Polaków do zakupu własnego mieszkania. Niestety, z powodu ogromnego popytu, fundusze przeznaczone na dopłaty wyczerpały się z końcem roku, co spowodowało zawieszenie programu.

Analiza wniosków kredytowych złożonych w PKO BP, obejmująca niemal 38 tys. przypadków, pokazała, że program cieszył się największą popularnością wśród singli, którzy stanowili prawie 60% wnioskujących. To podkreśla, jak duże jest zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie pierwszego zakupu mieszkania, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy jeszcze nie założyli rodziny, ale także wśród młodych rodzin.

Żródło: https://centrumanaliz.pkobp.pl/nieruchomosci/puls-nieruchomosci-kto-skorzystal-na-bezpiecznym-kredycie-2

Nowe Rozwiązanie: Kredyt na Start

W odpowiedzi na te potrzeby, Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało nowy program wsparcia – „Mieszkanie na Start” nazywany również często potocznie choć czasami myląco “Kredytem 0%” lub “Kredytem na Start”. Ma on stanowić odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stoją osoby, dla których tradycyjny kredyt hipoteczny jest poza zasięgiem. Program zakłada wprowadzenie szeregu mechanizmów , by skierować pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

W projekcie ustawy dotyczącym programu Mieszkanie na Start opisane są kryteria dopłat do rat a nie ostateczne oprocentowanie kredytu. Program zakłada brak ograniczeń dotyczących ceny m2, powierzchni nieruchomości oraz ostatecznej kwoty kredytu.
Warunki kredytowania zostały jednak tak skonstruowane, że wraz ze zwiększeniem dochodów, metrażu lub kwoty kredytu skorzystanie z preferencyjnego kredytu będzie po prostu mniej opłacalne ponieważ dopłaty do raty będą się zmniejszać.

Kiedy ma ruszyć program Mieszkanie na Sart?

Ministerstwo wspomina o chęci wprowadzenia programu w drugiej połowie 2024 roku.

Kto Może Skorzystać z programu kredyt na start?

Projekt ustawy określa bardzo precyzyjnie grupę beneficjentów przyszłego programu. Są to:

 1. Jednoosobowe gospodarstwa domowe (single) z warunkiem, że dniu złożenia wniosku kredytowego kredytobiorca nie ukończył 35 lat lub dwuosobowe i większe gospodarstwa domowe bez względu na status sformalizowania związku i płeć (bez limitu wieku).
 2. Kredytobiorcami będą mogły być być maksymalnie 2 osoby. Dopuszczalne będzie przystąpienie do kredytu z drugą osobą (mama, brat) pod warunkiem prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego i spełnieniu pozostałych kryteriów.
 3. Każdy prowadzący gospodarstwo domowe na terytorium Polski w tym obcokrajowcy.
 4. osoby, które wcześniej nie posiadały nieruchomości jednak od tego zapisu są wyjątki
  • posiadanie nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia lub darowizny w udziale nie wyższym niż 50% i nieruchomość ta nie jest zamieszkiwana przez wnioskodawcę w ostatnich 12 miesiącach (czyli jeśli o kredyt wnioskuje gospodarstwo 2 osobowe to każdy z kredytobiorców mieć np. po 25% lub 10% i 40% w innej nieruchomości na zasadach opisanych powyżej)
  • w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej troje dzieci – w takim wypadku program dopuszcza posiadanie nieruchomości i zakup nowej pod warunkiem sprzedaży “starej” nieruchomości w ciągu 2 lat od otrzymania kredytu

Z programu będą wykluczone osoby, które w ostatnich 36 miesiącach były stroną kredytu hipotecznego, wyjątki to:

 • rozwiązanie umowy kredytowej w związku z dokonanym skutecznym odstąpieniem od umowy,
 • umowa kredytowa została przeniesiona na drugiego z kredytobiorców lub
 • umowa kredytowa została rozwiązana przed dniem uruchomienia środków z tego kredytu.

Co oferuje program Mieszkanie na Start?

Atrakcyjne, niższe niż rynkowe raty kredytu uzależnione od wspomnianych wcześniej parametrów (liczby osób w gospodarstwie domowym, ilość dzieci, wysokość dochodu i cena kupowanej nieruchomości).
Konkurencyjne oprocentowanie zaczynające się już od 0% dla największych gospodarstw domowych.
Dlaczego to ważne?

„Kredyt na Start” otwiera przed wieloma Polakami drzwi do realizacji marzeń o własnym mieszkaniu. Program ten ma potencjał obniżyć bariery wejścia na rynek nieruchomości, czyniąc pierwszy zakup domu bardziej przystępnym.

Twoja Szansa na Własne M

Jeżeli myślisz o zakupie własnego mieszkania, ale dotychczasowe warunki kredytowe wydawały się nieosiągalne, „Kredyt na Start” może być rozwiązaniem, którego szukasz. To Twoja szansa, by zbliżyć się do realizacji marzenia o własnych czterech kątach.

Jaki jest okres trwania dopłat do “Kredytu na Start”?

Dopłaty do rat mają być wypłacane przez 10 lat od dnia udzielenia kredytu a okres spłaty kredytu w dniu udzielenia nie będzie mógł być krótszy niż 15 lat.

Kredyt na start – jaki wkład własny ?

 • ​​​Program Mieszkanie na Start nie przewiduje limitu wnoszonego wkładu własnego. Będzie istniała możliwość wniesienia wkładu własnego w dowolnej wysokości. ​​
 • ​​​Kredyt będzie mógł być udzielony bez wkładu własnego dla transakcji, gdzie cena zakupu nieruchomości wyniesie maksymalnie do 500.000 zł – w takim wypadku będzie można skredytować 100% wartości transakcji. ​
 • ​Jeśli klient będzie chciał kupić droższą nieruchomość bank będzie wymagał przynajmniej części wkładu własnego klienta. Gwarancją BGK nie będzie mogła być wyższa niż 100.000 zł dlatego resztę kwoty niezbędną do pokrycia 20% wartości wydatków, klient będzie musiał pokryć ze środków własnych.

Limit liczby wniosków

Zgodnie z projektem ustawy w 2024 roku ma być wprowadzony limit wniosków do 35.000 a w następnych latach limit ten będzie wynosił do 15.000 wniosków kwartalnie aż do 2027 roku.

Szczegółowe warunki programu Mieszkanie na Start: jakie kryteria należy spełnić?

Wsparcie w ramach programu Mieszkanie na Start będzie zależne od następujących kryteriów: 

 • liczby osób w gospodarstwie domowym, 
 • liczby dzieci w gospodarstwie domowym,
 • dochodu,
 • powierzchni i ceny nieruchomości.

Zgodnie z projektem ustawy nie ma limitu ceny nieruchomości oraz limitu dochodowego, które wykluczałyby ze skorzystania z programu natomiast jeśli wartości określone przez ustawodawcę dla konkretnej liczby osób w gospodarstwie domowym oraz liczby dzieci w gospodarstwie domowym zostaną przekroczone, wówczas intensywność wsparcia zostanie obniżona.

Założenia ustawy przewidują zróżnicowanie wysokości kredytu objętego dopłatą oraz kryterium dochodowego w zależności od lokalizacjiUstawodawca, mając na uwadze różnice w wartościach nieruchomości na poszczególnych rynkach, zmienił limity części kredytu objętej dopłatą oraz limity dochodowe. Dla Warszawy parametry te zostały podwyższone o 20% a w przypadku miast takich jak: Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań limity będą wyższe o 10%. Szczegóły w dalszej części niniejszego artykułu.

Projekt ustawy zakłada również nakładanie się warunków i kryteriów i tak na przykład dopłata może być obniżona zarówno przez przekroczenie kwoty preferowanego dochodu (pierwsza obniżka dopłaty) oraz przez przekroczenie preferowanej powierzchni nieruchomości (druga obniżka doplat).

Liczba osób w gospodarstwie domowym decyduje o maksymalnej wysokości kwoty kredytu objętej dopłatą 

Im więcej osób w gospodarstwie tym większa będzie mogła być część kredytu objęta dopłatą. 600.000 zostało ustalone jako górny limit kredytu do którego będzie można otrzymać dopłatę. Poniżej tabela przedstawiająca maksymalne wartości kredytu objętego dopłatą 

Tabela. 1: KRYTERIUM kwoty objętej dopłatami w zależności od LICZBY OSÓB W GOSPODARSTWIE

liczba osób w gospodarstwie  maks. kwota kredytu objęta dopłatami  maks. kwota kredytu objęta dopłatami dla miast :Kraków,Gdańsk , Wrocław, Poznań (zwyżka o 10%) 

 

maks. kwota kredytu objęta dopłatami dla Warszawy  (zwyżka o 20%) 

 

200 000 zł  220 000 zł  240 000 zł 
400 000 zł  440 000 zł  480 000 zł 
450 000 zł  495 000 zł  540 000 zł 
500 000 zł  550 000 zł  600 000 zł 
600 000 zł  660 000 zł  720 000 zł 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe (singiel) będzie mógł uzyskać dopłaty do maksymalnie 200.000 zł co oznacza, że będzie mógł wziąć większy kredyt ale w ramach łącznej kwoty kredytu np 300.000zł dopłata będzie wypłacana tylko do 200.000zł. 

Można powiedzieć w bardzo dużym uproszeniu, że kredyt będzie się w takim wypadku składał w części z kredytu objętego dopłatą w kwocie 200.000 oraz w części ze zwykłego kredytu hipotecznego w kwocie 100.000.

Liczba dzieci w gospodarstwie domowym wpływa na oprocentowanie  

“Kredyt na Start” uzależnia wysokość oprocentowania części kredytu objętej dopłatami od liczby dzieci w gospodarstwie domowym.

Im w gospodarstwie będzie więcej dzieci, tym preferencyjna część  kredyt będzie miała atrakcyjniejsze oprocentowanie. Całość przedstawia tabela poniżej:

Tabela. 2: Wpływ liczby dzieci w gospodarstwie domowym na oprocentowanie kredytu na start

liczba dzieci  oprocentowanie części kredytu z dopłatą 
1,50% 
1,00% 
0,50% 
3+  0,00% 

Kryterium dochodowe wpływa na wysokość dopłaty

Ustawodawca założył skierowanie pomocy głównie do osób, które bez wsparcia nie mogłyby pozwolić sobie na zakup nieruchomości, stąd w projekcie ustawy pojawiło się kryterium dochodowe. Dla kredytobiorców o dochodach nieprzekraczających kwot podanych poniżej dopłata będzie wypłacana w całości a każda 1 złotówka przekroczenia danej kwoty dochodów w zależności od sytuacji będzie obniżała dopłatę o 0,50 zł albo o 0,25 zł

Żeby lepiej to opisać posłużę się przykładem dla singla bez dzieci, którego średni miesięczny dochód za zeszły rok wyniósł ok 8.000 zł – przekroczenie dochodu to 1000zl, spowoduje obniżenie opłaty o 50% tej kwoty, czyli o 500 zł. W przypadku pary, której dochody wyniosłyby np 15.000 zł (przekroczenie o 2000 zł) dopłata zostałaby obniżona o 25% nadwyżki – czyli 2.000 zł x 25% = 500 zł, czyli dopłata w takiej sytuacji będzie obniżona o 500 zł

Tabela. 3: Wpływ bazowej kwoty dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym na wysokość dopłaty kredytu na start

liczba osób w gospodarstwie  bazowa kwota dochodu  bazowa kwota dochodu dla miast : 

Kraków,Gdańsk , Wrocław, Poznań (zwyżka o 10%) 

bazowa kwota dochodu dla Warszawy (zwyżka o 20%)  wskaźnik obniżenia dopłaty po przekroczeniu bazowej kwoty dochodu 

 

7 000 zł  7 700 zł  8 400 zł  50% 
13 000 zł  14 300 zł  15 600 zł  25% 
16 000 zł  17 600 zł  19 200 zł  25% 
19 500 zł  21 450 zł  23 400 zł  25% 
5+  23 000 zł  25 300 zł  27 600 zł  25% 

Kryterium powierzchni – wpływa na wysokość dopłat

Projekt ustawy nie przewiduje ograniczenia powierzchni nabywanej nieruchomości jednak wprowadza element zniechęcający kredytobiorców do kupowania nieruchomości powyżej proponowanych limitów. W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza sumę liczby 25 i iloczynu liczby 25 oraz liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy, wysokość dopłaty pomniejsza się o 50 zł za każdy metr kwadratowy tego przekroczenia. Co ciekawe limity nie obowiązują w przypadku budowy domu.

Poniżej zestawienie dotyczące maksymalnych preferowanych powierzchni zgodnie ze wzorem powyżej:

Tabela. 4: Wpływ ilości osób w gospodarstwie domowym na maksymalny metraż nieruchomości do dopłat bez obniżek

liczba osób w gospodarstwie  max metraż do dopłat bez obniżek 
50 m2 
75 m2 
100 m2 
125 m2 
150 m2 
175 m2 
200 m2 

Dla 2 osobowego gospodarstwa najbardziej opłacalny będzie zakup nieruchomości do 75m2. Jeśli gospodarstwo będzie chciało kupić większą nieruchomość (np 85m2) dopłata do takiego kredytu spadnie o 500 zł = 10 (o tyle jest przekroczony metraż) x 50 zł.

Zainteresowany? Skontaktuj się!

Jeśli „Kredyt na Start” brzmi jak coś dla Ciebie, nie zwlekaj. Jako doświadczeni eksperci od kredytów hipotecznych, na każdym etapie procesu kredytowego: od wyboru nieruchomości, wyliczenia zdolności kredytowej po podpisanie umowy z bankiem wspieramy naszych klientów Odpowiemy na wszystkie pytania i znajdziemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. Skonfiguruj ze mną swój kredyt hipoteczny i dowiedz się więcej o programie „Kredyt na Start”. Zacznij swoją podróż do własnego mieszkania teraz!

Twój ekspert

Marcin Bybrowski

Ekspert kredytowy Credit Space