Zwrot kosztów ubezpieczenia pomostowego – koszt kredytu będzie niższy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 17 września 2022 roku, nakłada na Banki obowiązek zwrotu klientom spłacającym kredyt hipoteczny opłaty za tak zwane  ubezpieczenie pomostowe, które było pobierane przez Banki do czasu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki.

W zależności od wielkości miasta na wpis przez sąd hipoteki do księgi wieczystej klienci czekali od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Wiązało się to z dodatkowymi kosztami dla klientów.

Banki podwyższały w okresie oczekiwania na wpis hipoteki marżę kredytową od 0,05 % do nawet 2,5% co przy kredycie na kwotę 300 000 tyś na 30 lat zł i obecnym wiborze 6m na poziomie 7,3% i marży 2% wiązało się z dodatkowym kosztem miesięcznym wynoszącym nawet 558,94 pln miesięcznie.

Banki już reagują na zmiany i część z nich zrezygnowała z pobierania opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego. Banki, które nie zrezygnowały z pobierania dodatkowej opłaty zobowiązane będą do zwrotu kosztu ubezpieczenia na konto klienta, lub w formie nadpłaty kredytu.

Wartą podkreślenia informacją jest to, że ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które podpisały  umowę  kredytową przed wejściem w życie nowelizacji ustawy pod warunkiem, że do dnia 17 września 2022 roku nie został dokonany wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Twój ekspert

Karol Wołczyński

Ekspert kredytowy Credit Space