Kredyt hipoteczny a zmiana pracy – co warto wiedzieć?

Rozważasz od pewnego czasu zmianę swojego miejsca zatrudnienia? Na pewno wiesz, że poziom dochodów istotnie wpływa na możliwość otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej od banku. Niemniej jednak, co dzieje się, gdy dokonujemy zmiany miejsca zatrudnienia? Jaki wpływ ma zmiana pracy na zdolność uzyskania kredytu hipotecznego?

Jeśli nie planujesz w najbliższych miesiącach składania wniosku o kredyt hipoteczny, nie musisz się niczego obawiać. Sytuacja wygląda inaczej, gdy zamierzasz złożyć wniosek o kredyt w banku. Dowiedz się, kiedy zmiana pracy może być ryzykowna w kontekście kredytów hipotecznych.

Czy zmiana pracy jest ważna dla banku?

Na naszą zdolność kredytową, czyli możliwość uzyskania kredytu hipotecznego może w sposób istotny wpływać miejsce zatrudnienia, staż pracy i rodzaj umowy zawartej z pracodawcą. Dlaczego? Banki w Polsce dokładnie analizują sytuację finansową potencjalnych klientów. Po złożeniu wniosku kredytowego, instytucja ta szczegółowo przeprowadzi weryfikację aspektów takich jak:

  • wysokość dochodów i istniejące zobowiązania kredytowe,
  • miejsce zatrudnienia, staż pracy i rodzaj umowy z pracodawcą,
  • historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK),
  • wyciągi z rachunku bankowego, zwykle dotyczące wpływów.

Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości uzyskiwanych dochodów, ale w dużej mierze również od stabilności zatrudnienia. Oczywiście, wyższe zarobki są korzystne, ale równocześnie istotne jest, aby umowa o pracę była zawarta na długi okres i obowiązywała od co najmniej kilku miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy w okresie kredytowania

Bank nie ma prawa zakazać kredytobiorcy zmiany pracy, jednakże może oczekiwać utrzymania określonego poziomu dochodów, wystarczającego do spłacania zobowiązań. Jeśli więc zdecydujesz się na zmianę pracy po podpisaniu umowy kredytowej, a Twoje nowe zarobki pozwalają na regularne regulowanie rat kredytu, nie musisz obawiać się konsekwencji. Bank nie będzie ingerować w Twoją sytuację zawodową, o ile środki na spłatę raty kapitałowo-odsetkowej będą regularnie wpływać na konto kredytowe.

Jednakże, sytuacja może się skomplikować, jeśli stracisz zatrudnienie lub uzyskasz znacznie niższe wynagrodzenie w nowej pracy, co może prowadzić do trudności w regulowaniu zobowiązań wobec banku. W takim przypadku, zaległości mogą skłonić kredytodawcę do podjęcia działań windykacyjnych, a nawet wypowiedzenia umowy kredytowej.

Zanim jednak do tego dojdzie, bank powinien oferować pomoc w rozwiązaniu problemu zadłużenia. Zazwyczaj obejmuje to renegocjację warunków umowy (takie jak wydłużenie okresu kredytowania i obniżenie rat) lub zawieszenie spłaty kredytu na kilka miesięcy.

Warto również wspomnieć o specjalnym ubezpieczeniu od utraty pracy, które można nabyć przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. W takim przypadku ubezpieczyciel pokrywa raty kredytu przez określony czas. Choć kredyty hipoteczne zwykle nie wymagają takiego ubezpieczenia, kredytobiorca może je dobrowolnie wykupić.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy przed uzyskaniem kredytu

W przypadku składania wniosku o kredyt hipoteczny jednocześnie z dokonywaniem zmiany pracy, istnieje ryzyko obniżenia szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Zaleca się zatem optymalnie odczekać z podjęciem decyzji o zmianie zatrudnienia do momentu uzyskania zobowiązania kredytowego lub podjąć tę decyzję wcześniej, na co najmniej 3-6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt, w zależności od rodzaju umowy o pracę.

W przypadku decyzji o zmianie pracy tuż przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny lub w trakcie procesu weryfikacji bankowej, mogą wystąpić komplikacje, a nawet odmowa udzielenia kredytu. Nawet przy nowej umowie o pracę na czas nieokreślony i wysokich dochodach, bank może nie uwzględnić nowej umowy o pracę jako średnie wynagrodzenie z wymaganego okresu, co może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową klienta. 

Oczywiście, zmiana pracy przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny może być korzystna, zwłaszcza jeśli wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. Jednak zaleca się przeprowadzenie takiej zmiany co najmniej 6 miesięcy przed składaniem wniosku o kredyt hipoteczny, co zwykle jest minimalnym wymaganym okresem zatrudnienia branym pod uwagę przez banki.

Niektóre banki mogą zaakceptować zatrudnienie już od pierwszego miesiąca, o ile wnioskodawca udokumentuje ciągłość zatrudnienia (np. świadectwem pracy) oraz udokumentuje co najmniej roczny, łączny staż pracy. Takie podejście banków jest jednak raczej wyjątkiem niż regułą, warto więc skonsultować tego typu przypadki z doświadczonym ekspertem Credit Space.

Kiedy należy informować bank o zmianie pracy?

W sytuacji, gdy wniosek o kredyt hipoteczny został złożony, a zmiana pracy miała miejsce jeszcze przed wydaniem decyzji kredytowej, zaleca się powiadomienie banku o tej zmianie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że klient zostanie posądzony o zatajenie informacji, co może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej. Istnieje również ryzyko poniesienia konsekwencji karnej zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego.

W przypadku utraty pracy lub zmiany zatrudnienia podczas spłacania kredytu hipotecznego, istotne jest sprawdzenie umowy zawartej z bankiem w celu ustalenia, czy istnieją zapisy dotyczące informowania instytucji kredytującej o takich zdarzeniach. W niektórych umowach, zwłaszcza dotyczących długoterminowych kredytów hipotecznych, może być wymagane powiadomienie banku o zmianach w sytuacji życiowej i finansowej kredytobiorcy.

Zazwyczaj kredytobiorca nie jest zobowiązany poinformować bank o zmianie miejsca zatrudnienia. Ostateczne postępowanie związane ze zmianą miejsca pracy a kredytem hipotecznym jest głównie uzależnione od przepisów konkretnego banku oraz treści zawartej umowy kredytowej. Niemniej jednak współpraca z bankiem może przynieść korzyści, umożliwiając negocjacje pomocowe, takie jak wakacje kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty zobowiązań.