Zmiany w kredytach hipotecznych od 2021 roku.

Zmiany o których mowa powinny były wejść w życie z końcem tego roku. Jednak na wniosek sektora bankowego oraz ze względu na pandemię Komisja Nadzoru Finansowego przesunęła termin dostosowania ofert banków do wymogów znowelizowanej Rekomendacji S, dla banków komercyjnych do końca czerwca 2021 roku, zaś w przypadku banków spółdzielczych do 31 grudnia 2022 roku.

Co więc nowego wprowadza nowelizacja?

Oferta stałego oprocentowania kredytu hipotecznego lub okresowo stałego będzie obowiązkowa w każdym banku

Znając banki, w pierwszej kolejności zostaną przygotowane oferty z oprocentowaniem okresowo stałym – czyli na minimum 5 lat.

Dodatkowo klienci będą mogli zmienić rodzaj oprocentowania swoich kredytów zawartych przed wejściem w życie Rekomendacji.

Do 30.06.2021 już każdy bank komercyjny zaproponuje nam taki produkt

Kredyt z opcją „klucz pod dług”

To oferta kredytów hipotecznych w których bank w razie konieczności będzie przejmował nieruchomość (czyli nastąpi przeniesienie na bank prawa własności nieruchomości) w zamian za zwolnienie kredytobiorcy z długu.

W ofercie tej kredyt będzie mógł być udzielony maksymalnie w wysokości 70% wartości nieruchomości (oznacza to, że wymagany wkład własny będzie wynosił min.30%).

Zmiana wskaźników

Wskaźnik DTI (określający stosunek zobowiązań kredytowych do dochodów) zostaje zastąpiony wskaźnikiem DStI. Nowy wskaźnik informuje o stosunku całkowitych rocznych kosztów związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań finansowych (wynikających m.in. z przepisów prawa lub mających trwały charakter) do całkowitego rocznego dochodu klienta.

Oznacza to, że nie wystarczy już wyższy dochód w ostatnich trzech miesiącach aby zbudować dobrą zdolność kredytową. Banki będą chciały poznać nasz roczny dochód aby zweryfikować jego stabilność. Jeżeli bieżący dochód będzie niższy niż średnia z roku to bank przyjmie niższą z kwot co wpłynie na zmniejszenie zdolności kredytowej.

Tak już jest w niektórych bankach.

Ustalenie poziomu wskaźników DStI pozostaje w gestii banków.

Bufor dochodowy i dochód rozporządzalny

To dwa nowe pojęcia, które pojawiają się w znowelizowanej wersji Rekomendacji S.

Bufor dochodowy to nadwyżka dochodu rozporządzalnego kredytobiorcy nad wydatkami związanymi z obsługą kredytów.

Dochód rozporządzalny to dochód pozostający do dyspozycji po pomniejszeniu o zobowiązania finansowe inne niż kredyty z których kredytobiorca nie może się wycofać (m.in. podatki, opłaty stałe, alimenty).

Dokonując oceny zdolności kredytowej bank ma uwzględniać właśnie dochód rozporządzalny oraz ryzyko jego zmniejszenia (poprzez określenie procentowego spadku buforu dochodowego).

A wkład własny i okres kredytowania?

Bez zmian. Minimalny rekomendowany poziom wkładu własnego to nadal 20% z możliwością obniżenia do 10% a maksymalny okres kredytowy – 35 lat.

Jak te zmiany wpłyną na przyznawalność kredytów hipotecznych w 2021 roku? Zobaczymy już niebawem.

Twój ekspert

Agnieszka Leszczyńska-Zawieja

Ekspert kredytowy Credit Space