Kredyt hipoteczny – kto może skorzystać z naszej pomocy?

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Zabezpieczenie polega na ustanowieniu hipoteki na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Kredyty hipoteczne w Polsce zabezpiecza się wpisem umieszczonym w księdze wieczystej w dziale IV. Do grupy kredytów hipotecznych należą: kredyty mieszkaniowe, kredyty budowlano-hipoteczne, kredyty konsolidacyjne oraz pożyczki hipoteczne.

Pomagamy osobom poszukującym kredytu hipotecznego

Z uwagi na długi okres spłaty kredytu hipotecznego, decyzja o podpisaniu umowy z danym bankiem powinna być poprzedzona solidną analizą aktualnej oferty na rynku. Zadbamy o to, aby Twoja oferta była tą najlepszą.

Zgłoś się do mnie, jeśli:

 • chcesz niezależnego, rzetelnego wsparcia przy wyborze najlepszego na rynku kredytu hipotecznego,
 • potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów,
 • chcesz w krótkim czasie otrzymać kredyt,
 • masz niewystarczającą zdolność kredytową,
 • czujesz niezadowolenie z obsługi w banku lub u innego doradcy,
 • potrzebujesz porady wykraczającej ponad standardowe kompetencje doradcy kredytowego,
 • uzyskałeś wcześniej odmowę udzielenia kredytu hipotecznego lub obawiasz się odmowy,
 • masz lub miałeś problemy w BIK, związane ze złą historią kredytową lub dużą liczbą zapytań kredytowych,
 • posiadasz umowę na czas określony lub jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej,
 • złożyłeś wniosek o kredyt w nieodpowiednim banku,
 • chcesz kupić nieruchomość, która ma wątpliwy stan prawny lub techniczny,
 • udzieliłeś poręczenia kredytu innej osobie,
 • wybrałeś mało wiarygodnego dewelopera.

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu hipotecznego – co robić?

Pierwszym ruchem powinno być ustalenie jaka jest przyczyna odmowy kredytu. Informacja o powodach odrzucenia wniosku o kredyt pozwoli ustalić dalszy plan działania, a w efekcie umożliwi uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej w innym banku.

Może się zdarzyć, że bank odmówi podania przyczyny odmowy, bądź udzieli niejednoznacznej odpowiedzi. W takim przypadku wskazane jest skorzystanie z pomocy pośrednika bądź eksperta kredytowego, który dokona rzetelnej analizy dokumentów i sytuacji klienta, co pozwoli ustalić jakie dalsze kroki należy podjąć aby kolejny wniosek kredytowy został rozpatrzony pozytywnie.