Kredyt hipoteczny w euro – co warto wiedzieć? 

Kredyt hipoteczny w walucie obcej to rodzaj finansowania, gdzie kapitał jest udzielany w walucie innej niż polski złoty (PLN) i może być spłacany zarówno w złotówkach, jak i w danej walucie obcej.

Kredyt hipoteczny w euro stanowi obecnie najczęściej wybieraną formę finansowania w obcej walucie w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy bank oferuje ten rodzaj kredytu, a nawet te, które mają go w swojej ofercie, mogą nakładać dość restrykcyjne warunki na udzielenie takiego finansowania. Kredyt hipoteczny w euro pozostaje nadal często korzystną a czasem jedyną opcją dla tych, którzy osiągają dochód w tej walucie. 

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na następujące zagadnienia:

 • kto może uzyskać kredyt hipoteczny w euro,
 • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny w euro,
 • jak oprocentowany jest kredyt hipoteczny w euro,
 • jakie są główne koszty związane z kredytem hipotecznym w euro,
 • jak oblicza się zdolność kredytową w przypadku kredytu w euro,
 • jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny w euro,
 • jakie są wady i zalety kredytu w euro?

Warto zauważyć, że poniższe zagadnienia dotyczą również kredytów walutowych w walutach innych niż euro, artykuł będzie więc niewątpliwie równie ciekawy również dla osób zainteresowanych kredytem walutowym w innej walucie.

Kredyt hipoteczny w euro – warunki uzyskania 

Podstawowym kryterium warunkującym możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny w euro jest uzyskiwanie zarobków w tej walucie. Aby móc ubiegać się o kredyt w euro, główny, czyli najwyższy dochód danego wnioskodawcy bądź grupy wnioskodawców musi być uzyskiwany w euro. W przypadku dochodów w dwóch walutach, brane są pod uwagę te, które są wyższe. Jeżeli więc dochód w złotówkach przewyższa dochód w euro, z pewnością kredyt w tej walucie nie zostanie przyznany. 

W przypadku kredytu w euro, najczęściej akceptowanym źródłem dochodu jest wynagrodzenie z umowy o pracę lub kontraktu. Dochody z prowadzonej za granicą działalności gospodarczej nie mogą być uwzględniane. Kredytodawca będzie wymagał, aby źródło dochodów było stabilne oraz zachowany był minimalny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

Należy również pamiętać, że w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymuje dochody w różnych walutach, bank uwzględni deprecjację na poziomie nawet 50% względem pozostałych walut, niż ta, w której osiąga najwyższy dochód, podczas obliczania zdolności kredytowej. Decydując się na kredyt w euro, gdy mamy dochody w różnych walutach, musimy się więc liczyć z faktem, że nasza zdolność kredytowa będzie niższa niż wynikałoby to z przeliczenia naszego dochodu na walutę kredytu, który planujemy zaciągnąć.

Warto zauważyć, że w przypadku zmiany waluty dochodu w trakcie okresu kredytowania, masz prawo do przewalutowania kredytu hipotecznego w euro na złotówki po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście, konieczne będzie udokumentowanie dochodów w polskich złotych. Bank ponownie oceni Twoją zdolność kredytową i przygotuje odpowiedni aneks. 

Dodatkowo, osoby zatrudnione na umowę o pracę mają korzystniejszą sytuację niż te pracujące na krótkoterminowych kontraktach. Kredyty walutowe zazwyczaj wymagają wyższego wkładu własnego. W standardowych kredytach hipotecznych wkład własny wynosi zazwyczaj od 10-20%, natomiast w przypadku kredytów w euro jest to przedział 20-30%. To zdecydowanie oferta nie dla wszystkich, ponieważ ubiegający się o nią muszą dysponować znacznymi oszczędnościami.

Istotnym aspektem jest także limit czasowy spłaty, który w przypadku kredytów hipotecznych w euro może być krótszy niż standardowy okres przy kredytach udzielanych w PLN. Niektóre banki mogą skrócić ten okres nawet do 15 lat. To istotna różnica w porównaniu z kredytami w złotówkach, które często udzielane są na okres do 35 lat. Warto zaznaczyć, że krótszy okres spłaty zazwyczaj oznacza wyższe raty kredytu. Aby sprawdzić koszty wybranego kredytu hipotecznego w euro, można skorzystać z kalkulatora kredytowego dostępnego online na stronie www.creditspace.pl.

Kredyt w euro – wymagane dokumenty 

W przypadku kredytu hipotecznego w walucie obcej często wymagane jest przetłumaczenie dokumentów na język polski. Takie tłumaczenie powinien wykonać i poświadczyć jego wykonanie tłumacz przysięgły. Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w euro, konieczne jest przedstawienie różnych dokumentów, w tym:

 1. Dokumenty tożsamości wnioskodawcy: Zazwyczaj obejmuje to dowód osobisty, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo.
 2. Dokumenty finansowe potwierdzające źródło dochodów: umowa o pracę lub kontrakt (potwierdzające minimalny czas zatrudnienia u obecnego pracodawcy), wyciąg z konta bankowego za okres określony przez wybrany z oferty bank, zeznanie podatkowe z poprzedniego roku, niekiedy pozwolenie na pracę, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów.
 3. Dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania: Informacje dotyczące nieruchomości, którą planujesz sfinansować przy pomocy kredytu hipotecznego w euro.
 4. Dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego: ważne jest, aby środki na wkład własny nie pochodziły z innych kredytów czy pożyczek co należy oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak otrzymać kredyt w euro – procedura 

Czy uzyskanie kredytu hipotecznego w euro jest procesem skomplikowanym? Niekoniecznie. Większość etapów jest analogiczna do tych w przypadku kredytu hipotecznego w złotówkach. Jedynie skompletowanie niezbędnych dokumentów dotyczących osiąganego dochodu lub ich przetłumaczenie może wymagać nieco więcej czasu.

Jak zacząć? Rekomendowanym przeze mnie pierwszym krokiem jest skorzystanie z porównywarki kredytów hipotecznych creditspace.pl. Dzięki interaktywnym narzędziom portal creditspace.pl umożliwia łatwe i szybkie porównanie zawsze aktualnych ofert kredytów hipotecznych w euro dostępnych dla danego kredytobiorcy. W kolejnym kroku warto skonsultować się z jednym z doświadczonych ekspertów kredytowych Credit Space. W ramach takiej konsultacji ekspert Credit Space wyjaśni jak poszczególne parametry ofert korespondują z naszymi potrzebami i możliwościami co pozwoli Ci dokonać wyboru optymalnej oferty kredytowej. 

Gdy zdecydujesz się na kredyt hipoteczny w euro, następnym krokiem jest złożenie wniosku kredytowego i dostarczenie wymaganych dokumentów. W tym aspekcie wesprze Cię również ekspert Credit Space, dzięki czemu proces przebiegnie sprawnie i bez niepotrzebnych niespodzianek. 

Proces analizy Twojego wniosku w zależności od banku i panującego w danym czasie popytu na kredyty hipoteczne może zająć od kilku dni do maksymalnych wynikających z ustawy trzech tygodni. Warto również wiedzieć, że niektóre banki stosują procedury pozwalające obchodzić maksymalny ustawowy termin na wydanie decyzji kredytowej a w sytuacji bardzo dużego popytu na kredyty hipoteczne zdarzało się, że czas oczekiwania na decyzję kredytową mógł sięgać nawet dwóch miesięcy. 

Następnie bank podejmie decyzję kredytową i jeśli będzie ona pozytywna w ciągu kilku kolejnych dni będzie możliwe podpisanie umowy kredytowej oraz uruchomienie kredytu.

Plusy i minusy kredytu hipotecznego w euro 

Podobnie jak każda forma finansowania, kredyt hipoteczny w euro posiada swoje plusy i minusy. Oceniając potencjalne korzyści trzeba pamiętać o ograniczeniach i ryzykach związanych z takim kredytem. Obecnie kredyt hipoteczny w euro dostępny jest wyłącznie dla kredytobiorców, których główny dochód uzyskiwany jest w euro. Bardzo często tacy kredytobiorcy nie mają więc wyboru pomiędzy kredytem w euro a w złotówkach. Dlatego potencjalne korzyści oraz wady tego rozwiązania warto rozpatrywać w kontekście kredytobiorców, którzy mają mieszane dochody i potencjalnie mogą starać się o kredyt w euro jak i w złotówkach.

Na moment pisania niniejszego artykułu EURIBOR, referencyjny wskaźnik oprocentowania, o który oparte jest zmienne oprocentowanie kredytów w euro jest niemal 1,5 p. p. niższy niż wskaźnik WIBOR. Potencjalnie więc koszt takiego kredytu może być niższy niż koszt kredytu w złotówkach. Należy jednak dobrze przeanalizować marże dostępne przy kredytach w euro i porównać je z aktualnie możliwymi do uzyskania marżami przy kredytach złotówkowych by upewnić się, że koszt odsetkowy kredytu w euro jest faktycznie niższy niż koszt odsetkowy kredytu złotówkowego.

Warto również pamiętać, że wyższa marża zostanie z nami na cały okres trwania umowy kredytowej natomiast relacja europejskich i polskich stóp procentowych a w efekcie wykorzystywanych w kalkulowaniu oprocentowania kredytów hipotecznych wskaźników może ulec zmianie. Historyczne dane pokazują, że stopy europejskie są bardziej stabilne, natomiast technicznie możliwa jest sytuacja, gdy WIBOR bądź wprowadzany obecnie do ofert kredytów hipotecznych WIRON będzie niższy niż EURIBOR. Przy znacząco wyższych marżach oferowanych dla kredytów w euro, jak to ma miejsce na dzień powstania niniejszego artykułu wystarczy by oba wskaźniki były na zbliżonym poziomie by kredyt w euro okazał się jednak droższą alternatywą.

Pamiętając o powyższym warto jednak wiedzieć, że dostępność kredytów w euro jest ograniczona. W efekcie istnieje ryzyko, że w danym okresie, kiedy będziemy zainteresowani zaciągnięciem tego typu zobowiązania mogą występować pewne ograniczenia nie występujące na kredytach złotówkowych. W przypadku kredytów walutowych niekiedy musimy liczyć się z tym, że będziemy mieli do dyspozycji krótszy okres kredytowania a co za tym idzie będzie wyższa rata. Oznacza to, że będziemy mieli niższą zdolność kredytową.

Należy pamiętać również o dodatkowych kosztach, które z pewnością wystąpią na etapie ubiegania się o kredyt hipoteczny w euro. Konieczność przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego będzie generować dodatkowe wydatki.

Kredyty hipoteczne w euro – kiedy warto? 

W przypadku osób uzyskujących dochody w euro w obliczu funkcjonujących obecnie ustawowych ograniczeń, kredyt walutowy jest jedynym rozwiązaniem. Chyba że do kredytu przystąpią inne osoby zarabiające w krajowej walucie, posiadające łącznie dochód wyższy niż dochód uzyskiwany w euro, wówczas bank może uznać dochód w złotówkach jako przeważający i zaproponować kredyt hipoteczny w złotówkach.

Zdecydowanie warto zaciągać zobowiązanie takie jak kredyt hipoteczny w walucie, w której uzyskujemy odpowiednio wysoki dochód by pokryć nim miesięczne zobowiązanie w postaci raty. Warto bowiem pamiętać, że kredyt spłacany w walucie innej niż waluta, w której uzyskujemy dochód obarczony jest ryzykiem kursowym. W przypadku kredytu hipotecznego w euro gdy wartość euro wzrośnie w stosunku do złotówki ta sama kwota do spłaty w euro będzie oznaczała konieczność zapłaty wyższej kwoty w złotówkach by uzyskać tę samą kwotę w euro do spłaty miesięcznej raty. Z tego powodu obecne regulacje KNF przewidują możliwość bezpłatnego przewalutowania kredytu w euro na kredyt złotówkowy w przypadku, gdy przestaniemy uzyskiwać dochody w euro. 

Wsparcie eksperta kredytowego Credit Space w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Kiedy rozważasz ubieganie się o kredyt hipoteczny w obcej walucie, kluczowe jest zapewnienie sobie rzetelnej oceny swojej zdolności kredytowej oraz odpowiedniej pomocy w zbieraniu dokumentów. Tutaj pojawia się rola doświadczonego eksperta kredytowego.

Taki ekspert dokładnie przeanalizuje Twoją sytuację finansową, po czym podejmie działania w Twoim imieniu, składając wnioski kredytowe w wybranych przez Ciebie bankach. Dzięki temu oszczędzasz czas i masz pewność, że każdy etap procesu kredytowego jest odpowiednio obsłużony.

Co więcej, jeśli konieczne będzie poprawienie Twojej zdolności kredytowej, ekspert udzieli Ci wskazówek, jak to zrobić – wszystko bez dodatkowych opłat.

Dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów kredytowych Credit Space przy staraniu się o kredyt hipoteczny. To gwarancja kompleksowego wsparcia na każdym etapie procesu.

Twój ekspert

Krzysztof Homziuk

Ekspert kredytowy Credit Space