Nie masz zdolności kredytowej? Pamiętaj, że o kredyt nie musisz ubiegać się sam.

Jeżeli nie możesz samodzielnie uzyskać kredytu hipotecznego, bo Twoje dochody są za niskie i nie posiadasz wymaganej zdolności kredytowej możesz dołączyć do wniosku o kredyt dodatkowego współkredytobiorcę. O kredyt hipoteczny możesz się ubiegać m.in. z rodzicem, rodzeństwem, partnerem, a także każdą inną osobą.

Przy planowaniu zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego należy pamiętać o tym, że bank będzie badał łączną zdolność kredytową wnioskodawców. O jej wysokości będą decydowały koszty utrzymania współkredytobiorcy, jego rodziny oraz jego ewentualne zobowiązania. Jeśli współkredytobiorca jest w związku małżeńskim objętym wspólnotą majątkową do kredytu będzie musiał dołączyć razem ze współmałżonkiem, którego dochód może być również uwzględniony, a zobowiązania obciążą wszystkich współkredytobiorców.

Wnioskując o kredyt hipoteczny należy również zwrócić uwagę na wiek współkredytobiorcy. Warto pamiętać o tym, że banki udzielają kredyty na okres kredytowania wynoszący maksymalnie 35lat, w niektórych bankach jest to 30 lat. Jednocześnie okres kredytowania może trwać maksymalnie do momentu, w którym kredytobiorca ukończy 67-75 lat (w niektórych bankach kredytobiorca może zakończyć spłatę kredytu nawet w wieku 80 lat).

Dlatego biorąc pod uwagę wiek kredytobiorców w opisanych wyżej przypadkach, w niektórych bankach wnioskowany okres kredytowania może zostać skrócony z uwagi na wiek najstarszego ze współkredytobiorców. To ma bezpośredni wpływ na wysokość raty, która w efekcie ma wpływ na zdolność kredytową.

W portalu www.creditspace.pl jako główne źródło dochodu podaj zarobki wnioskodawcy, który zarabia więcej, natomiast jako dodatkowe źródło wskaż zarobki wnioskodawcy o niższym dochodzie. Na koniec podaj wiek starszego z Was.

Twój ekspert

Agnieszka Sobek

Ekspert kredytowy Credit Space