Ubezpieczenie a kredyt hipoteczny

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to forma ochrony banku, ponieważ stanowi swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek zaniechania spłaty zobowiązania. Jednak odpowiednia polisa może również chronić interesy kredytobiorcy. Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe? Kiedy warto skorzystać i jakie są jego koszty? Jakie rodzaje ubezpieczeń występują przy kredycie hipotecznym? Poniżej wszystko, co musisz wiedzieć na temat ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, ubezpieczenie kredytu hipotecznego chroni podmiot udzielający kredytu na wypadek zaprzestania spłaty przez kredytobiorcę. Można więc wnioskować, że polisa dba wyłącznie o jedną ze stron umowy. Oczywiście, ubezpieczenie kredytu jest dla banku ważne, jednak w niektórych sytuacjach stanowi dodatkowe zabezpieczenie również dla dłużnika.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie wieloletnie. W momencie zaciągania długoterminowej pożyczki nie jesteś w stanie przewidzieć, jak potoczą się Twoje losy i jak będzie wyglądało życie za 5, 10, czy 20 lat. Nawet jeśli na chwilę obecną nie masz problemów z regularną spłatą, a Twoja zdolność kredytowa jest na wysokim poziomie, to ciężko powiedzieć, czy tak samo będzie za kilkanaście lat. Utrata pracy, wypadek, choroba oraz inne, nieprzewidziane zdarzenia losowe, mogą negatywnie wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Właśnie takie czynniki stanowią powód, dla którego bank szuka dodatkowej formy zabezpieczenia swoich pieniędzy.

Na jakiej zasadzie działa ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, ubezpieczyciel wypłaca bankowi całkowitą lub częściową kwotę pozostałą do spłaty, odciążając tym samym dłużnika. Warto podkreślić, iż  wykupując dodatkowe ubezpieczenie, podmiotem chronionym jest bank, a kredytobiorca jedynie opłaca składki w formie przyjętej przez umowę ubezpieczeniową. Wyjątkiem jest ubezpieczenie nieruchomości, które w równym stopniu chroni bank oraz dłużnika. Składki regulowane są cyklicznie – co miesiąc, z każdą transakcją lub raz w roku.

Rodzaje ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym

Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, możesz spotkać różne formy ubezpieczenia i każda z nich dotyczy innych zdarzeń.

Najczęściej występujące rodzaje ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym to:

  • Ubezpieczenie od utraty pracy – w przypadku utraty pracy ubezpieczyciel pokrywa część zobowiązania kredytowego. Warunkiem wypłaty świadczenia jest: zwolnienie z pracy z winy pracodawcy, zwolnienia grupowe lub dobrowolne wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę. Wysokość wypłacanej rekompensaty to zazwyczaj kilka lub kilkanaście rat (najczęściej jest to od 6 do maksymalnie 12 rat) kredytu.
  • Ubezpieczenie na życie – w razie śmierci dłużnika, firma ubezpieczeniowa pokrywa pozostałą do spłaty kwotę, odciążając tym samym spadkobierców kredytobiorcy.
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa i niezdolności do pracy – rekompensata wypłacana jest na skutek nieszczęśliwego wypadku, którego następstwem jest utrata sprawności i trwałe inwalidztwo kredytobiorcy, uniemożliwiające pracę. W celu wypłaty zobowiązania ubezpieczyciel zażąda szczegółowej dokumentacji na temat zdarzenia, a także zaświadczenie z ZUS lub KRUS potwierdzającego niezdolność do pracy.
  • Ubezpieczenie nieruchomości – jeden z najpopularniejszych i powszechnie stosowanych produktów ubezpieczeniowych. Minimalne wymagania banku dotyczą ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, na skutek których ubezpieczyciel wypłaca bankowi kwotę będącą rekompensatą za poniesione straty (pożar) lub dłużnikowi na remont (uszkodzenie mienia). Jej wysokość uzależniona jest od stopnia zniszczenia oraz warunków umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową.
  • Ubezpieczenie pomostowe – forma zabezpieczenia czasowego, które obowiązuje do momentu ustanowienia wpisu w księdze wieczystej nieruchomości i polega na podwyższeniu oprocentowania kredytu. Zwiększone oprocentowanie wraca do wartości ustalonej w umowie w chwili pojawienia się stosownego zapisu w KW. Wysokość ubezpieczenia pomostowego może być inna w każdym banku, zazwyczaj jest to podwyższenie marży kredytu o 1-1,5%.
  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – produkt ubezpieczeniowy, którego celem jest pokrycie przez bank brakującej części wymaganego wkładu własnego. Nierzadko jest to jedyny sposób na zaciągnięcie kredytu hipotecznego przez osoby, które nie dysponują wystarczającymi oszczędnościami.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

I tak, i nie. Dlaczego nie ma jednoznacznej odpowiedzi?

Zasadniczo, ubezpieczenie kredytu hipotecznego nie jest obowiązkowe (wyjątek stanowi ubezpieczenie nieruchomości). Co więcej, podczas negocjacji z bankiem doradca kredytowy jest zobowiązany przedstawić Ci ofertę, która nie zawiera dodatkowych kosztów w postaci różnego rodzaju ubezpieczeń. Nawet jeśli zdecydujesz się na jedną z opcji zabezpieczenia kredytu, nie musisz wybierać propozycji narzuconej przez bank. Możesz natomiast zawrzeć polisę z indywidualnie wybranym ubezpieczycielem zewnętrznym, której warunki będą zgodne z wymaganiami banku.

Z drugiej strony, choć ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest dobrowolne, to nierzadko zdarza się, że wybór polisy oferowanej przez bank, skutkuje obniżeniem marży, prowizji lub oprocentowania kredytu. Ponadto, w przypadku braku ubezpieczenia, bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia swoich pieniędzy poprzez poręczenie osób trzecich.

Kiedy warto skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń?

Dodatkowe ubezpieczenia zawsze wiążą się z wyższymi kosztami kredytu hipotecznego. Czasem jednak warto rozważyć tę opcję. Warto z niej skorzystać głównie w sytuacji nieregularnych dochodów oraz niezbyt wysokiej zdolności kredytowej.

Można więc powiedzieć, że dodatkowe ubezpieczenie powinno być wyborem, który przełoży się na całkowity koszt kredytu i wpłynie na jego obniżenie. Przed podpisaniem umowy, musisz bardzo dokładnie porównać ofertę kredytu zawierającą ubezpieczenie oraz wersję bez ubezpieczenia, by ocenić jak dalece korzystne będzie wykupienie dodatkowych produktów.

Jakie są koszty ubezpieczeń i jak je porównać?

Wysokość ubezpieczenia podawana jest zazwyczaj jako procentowa składka miesięczna uwarunkowana wysokością zadłużenia. Do wyboru masz ofertę przedstawioną przez bank i umowę z ubezpieczycielem współpracującym z wybraną placówką lub samodzielny wybór spośród dostępnych firm ubezpieczeniowych. Przed ostateczną decyzją zawsze należy porównać propozycje kilku firm, by ocenić, która z nich ma najkorzystniejsze warunki.

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi ekspertami kredytowymi, którzy wykonają dla Ciebie szczegółową symulację kosztów kredytu hipotecznego i pomogą w wyborze opcjonalnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Twój ekspert

Dawid Zarzecki

Ekspert kredytowy Credit Space