Odsetki od kredytu – jak je obliczyć, wzór

Odsetki kredytowe to kluczowy element analizy przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, a jednocześnie najistotniejszy koszt związany z jego spłatą. Koszty związane z kredytem bankowym mają decydujący wpływ na wybór konkretnej oferty. Szczególnie obecnie, gdy stopy procentowe osiągnęły wysokie poziomy, nawet najmniejsza oszczędność staje się bezcenna.

Choć całkowity koszt kredytu zależy od różnych czynników, to właśnie odsetki stanowią znaczącą jego część. Warto więc przed złożeniem wniosku kredytowego porównać oferty różnych instytucji finansowych i dokładnie obliczyć kwotę odsetek. Warto też dobrze zrozumieć co wpływa na wysokość odsetek by móc prawidłowo określić, jak mogą się one kształtować w całym okresie spłaty kredytu hipotecznego.

Przy tej okazji warto również poznać narzędzie Credit Space, które w przejrzysty sposób przedstawia wyliczenia odsetek od kredytu, pozwala porównać odsetki w kilku ofertach kredytów hipotecznych oraz zasymulować możliwe zmiany w zależności od zmieniających się wskaźników.
Istotne jest, aby pamiętać, że wyliczenie odsetek od kredytu hipotecznego ma sens nie tylko przy składaniu wniosku kredytowego. Taka analiza jest również cennym narzędziem dla tych, którzy już spłacają kredyt i zastanawiają się nad wcześniejszą spłatą lub nadpłatą kredytu hipotecznego bądź myślą o jego refinansowaniu.

Wszystkie możliwe przypadki można szybko i w łatwy i sposób przeanalizować w portalu Credit Space. Aby mieć pewność, że zrobimy to dobrze warto uzyskać podstawową wiedzę czym są odsetki od kredytu hipotecznego i jakie czynniki mają wpływ na ich wysokość.

Czym są odsetki od kredytu hipotecznego?

Odsetki od kredytu hipotecznego to z perspektywy kredytobiorcy główny jego koszt, jaki musi ponieść za uzyskany kapitał. Natomiast z perspektywy banku główne źródło dochodu. Odsetki są naliczane przez cały okres trwania umowy i stanowią integralną część miesięcznych rat kredytowych. Rata kredytu składa się z części kapitałowej, czyli kwoty, o którą po jej zapłaceniu zostaje pomniejszony kapitał pozostający do spłaty oraz z części odsetkowej, czyli odsetek naliczonych w danym miesiącu od pozostającego do spłaty kapitału.

Wysokość odsetek kredytu – od czego zależy?

Wysokość odsetek kredytu zależy głównie od poziomu oprocentowania. Im wyższe oprocentowanie kredytu tym naliczony zostanie wyższy koszt odsetkowy dla kredytobiorcy. Aby więc zrozumieć jak naliczane są odsetki należy zrozumieć pojęcie oprocentowania kredytu.
Oprocentowanie kredytu prezentowane jest zwykle w ujęciu rocznym, jest to wartość procentowa, która określa jaka część kapitału stanowi roczny koszt korzystania z tego kapitału. W praktyce odsetki od kredytu hipotecznego naliczane są codziennie a rozliczane w cyklach miesięcznych i płacone są w każdej miesięcznej racie kredytu.

Na wysokość odsetek istotny wpływ ma również okres, na który zaciągamy kredyt hipoteczny. Im dłużej spłacamy kredyt tym dłużej naliczany jest koszt odsetkowy zależny od oprocentowania i kwoty pozostającego do spłaty kapitału.

Ważny jest również sposób spłaty kredytu jaki przyjmiemy. Do wyboru jest spłata w ratach równych gdzie przez cały okres spłaty kredytu spłacamy taką samą kwotę każdego miesiąca przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie ulega zmianie. W takim wariancie w pierwszych okresach spłaty rata zawiera głównie odsetki, część kapitałowa jest stosunkowo niewielka. W efekcie w zamian za stabilizację miesięcznego obciążenia, kredytobiorca płaci więcej odsetek, gdyż w początkowym okresie wolniej spłaca kapitał.

W przypadku raty malejącej cześć kapitałowa jest stała natomiast z uwagi na stopniowe spłacanie kapitału część odsetkowa maleje, w każdym kolejnym miesiącu naliczane są bowiem odsetki od mniejszego, pozostającego wciąż do spłaty kapitału. Jest to opcja, która generuje niższy koszt odsetkowy, z uwagi na fakt, że szybciej spłacamy kapitał szczególnie w pierwszych okresach spłaty kredytu natomiast dla kredytobiorcy oznacza to wyższą ratę, czyli większe obciążenie domowego budżetu w pierwszych okresach spłaty kredytu.

Wzór na odsetki od kredytu hipotecznego

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest określane w skali rocznej natomiast raty są płatne co miesiąc, natomiast odsetki od kredytu hipotecznego naliczane są codziennie. Powoduje to, że wiele osób potrzebuje wsparcia by wyliczyć poprawnie, ile wynoszą miesięczne odsetki od kredytu hipotecznego.

Natomiast, gdy się temu bliżej przyjrzeć, okazuje się, że wzór na wartość odsetek w skali miesiąca jest bardzo prosty:

O = K*r*n/Y

​gdzie:
O – wartość odsetek w skali miesiąca,
K –suma kapitału pozostała do spłaty w danym miesiącu,
r – roczne oprocentowanie kredytu,
n – liczba dni w miesiącu, dla którego obliczane są odsetki,
Y – liczba dni w roku.

Przyjmijmy za przykład kredyt na kwotę 400 tys. zł z oprocentowaniem 7% w skali roku. Obliczmy wartość odsetek w miesiącu styczniu, który ma 31 dni w roku standardowym, który ma 365 dni.

400.000,00 zł x 7% x 31 / 365 = 2378,08 zł

Na szczęście nie jest konieczne samodzielne przeprowadzanie tych obliczeń. Posiadacze kredytów mogą sprawdzić wysokość odsetek od kredytu hipotecznego w harmonogramie spłat, który jest załącznikiem do umowy. Informacje te są również dostępne na koncie klienta w banku, w którym zaciągnięto kredyt. Przyszli kredytobiorcy mogą skorzystać z kalkulatora kredytowego Credit Space, który w szybki i przejrzysty sposób prezentuje między innymi wyliczenia odsetek od kredytu hipotecznego w całym okresie spłaty. Prezentowane przez harmonogramy oraz plany spłaty w sposób przejrzysty pozwalają przeanalizować wszystkie składowe miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy, w tym przede wszystkim wysokość odsetek, ale również wysokość spłacanego kapitału czy koszty dodatkowe w postaci ubezpieczeń.

Kiedy otrzymasz zwrot odsetek?

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 r. w określonych sytuacjach konsument ma prawo do zwrotu naliczonych i pobranych przez bank odsetek. Przepisy ustawy gwarantują konsumentowi prawo do całkowitej lub częściowej spłaty kredytu w dowolnym momencie trwania umowy. W takim przypadku całkowity koszt zobowiązania maleje o odsetki i inne koszty za okres, o który skrócono obowiązywanie umowy kredytowej. Procedura wypłaty różnicy może być zautomatyzowana przez bank po spłacie kredytu i rozwiązaniu umowy, jednakże w niektórych przypadkach kredytobiorca może być zobligowany do złożenia stosownego wniosku.

Warto zaznaczyć, że planując wcześniejszą spłatę kredytu, konieczne jest uwzględnienie, że Ustawa daje bankom możliwość żądania rekompensaty od klientów za takie działanie. Zgodnie z art. 40, bank może naliczyć opłatę w sytuacji, gdy spłata kredytu następuje w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Ta rekompensata nie może przekroczyć wartości odsetek, które zostałyby naliczone od spłaconej przed terminem sumy w ciągu roku od faktycznej daty spłaty, ani nie może przekroczyć 3 proc. spłacanej kwoty kredytu hipotecznego. Jeśli do zakończenia umowy pozostał mniej niż rok, rekompensata nie może przekroczyć wartości odsetek, jakie przypadałyby za ten okres.

Jeżeli kredyt jest oprocentowany stałą stopą przez określony czas, bank może pobierać opłatę jedynie w tym okresie. Warto również zauważyć, że rekompensata nie może być wyższa niż koszty bezpośrednio związane z przedterminową spłatą, a informacje na temat wysokości rekompensaty są dostępne w umowie kredytowej. Warto podkreślić, że te przepisy dotyczą umów zawartych po dacie wejścia w życie ustawy (lipiec 2017 r.), co oznacza, że dla osób, które podpisały umowy przed tą datą, obowiązują wyłącznie zapisy umowne.

Wsparcie eksperta kredytowego Credit Space w analizie odsetek kredytu

Specjaliści z Credit Space stanowią nieocenioną pomoc dla osób starających się o kredyt, umożliwiając im dokładne zrozumienie ofert kredytowych oraz dostosowanie ich do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Ich rola polega nie tylko na wskazaniu kluczowych parametrów ofert decydujących o atrakcyjności kredytów hipotecznych, w tym oczywiście przede wszystkim wskazaniu pogłębionej analizy kosztów odsetkowych. Dzięki platformie creditspace.pl ekspert przeprowadzi symulacje kosztów odsetkowych na podstawie różnych scenariuszy zmiany istotnych wskaźników, co pozwoli klientowi na pełne zrozumienie kosztów związanych z kredytem.

Oprócz tego, ekspert Credit Space oferuje wsparcie w:

  • analizie sytuacji finansowej i zdolności kredytowej,
  • Porównaniu wielu aktualnych ofert kredytów,
  • kompletnym zbieraniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków kredytowych,
  • przygotowaniu i złożeniu wniosków do wybranych instytucji finansowych.

Proces uzyskania kredytu hipotecznego może być żmudny i zawiły, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy nie tylko asystują na każdym etapie, ale także gwarantują pełne zrozumienie procesu, od początkowej dokumentacji po finalne podpisanie umowy kredytowej i wypłatę środków.

Twój ekspert

Krzysztof Homziuk

Ekspert kredytowy Credit Space