Co to jest Biuro Informacji Kredytowej? – kredyt hipoteczny a BIK

Największa baza informacji kredytowych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach w Polsce – tak w skrócie można odpowiedzieć na pytanie, co to jest Biuro Informacji Kredytowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym dokładnie zajmuje się ten podmiot, od czego zależy scoring w BIK, a także jak sprawdzić swój status – przeczytaj tekst. Kredyt hipoteczny a BIK? Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z tym tematem.

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK?

BIK – Biuro Informacji Kredytowej to podmiot, który gromadzi i udostępnia informacje o tym, jak realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. BIK współpracuje z sektorem bankowym i przedsiębiorcami z różnych branż. Podmiot działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a konkretnie o art. 105 ust. 4. W myśl tej ustawy banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, tworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom lub innym konkretnie wymienionym podmiotom informacji stanowiących tajemnicę bankową.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej w liczbach

Obecnie w bazie BIK są informacje o prawie 160 mln rachunków, które należą do aż 25 mln klientów indywidualnych. Raport z Biura Informacji Kredytowej obejmuje także historię kredytową firm, rolników (1,4 mln) i innych podmiotów, w tym np. mikroprzedsiębiorców (prawie 850 tys.).

Biuro Informacji Kredytowej – co to jest i jak działa?

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej? Najprościej ujmując, podmiot który gromadzi informacje o zaciąganych kredytach w bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych. Dane w BIK mogą być zarówno pozytywne (terminowo spłacane kredyty itp.), jak i negatywne (opóźnienia w spłatach, brak spłat). Celem gromadzenia tych informacji jest wspomaganie banków i SKOK-ów w ocenie zdolności kredytowej ich klientów.

Jak działa BIK?

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej nie decyduje o przyznaniu kredytu. Końcową decyzję kredytową, na podstawie m.in. danych z BIK, podejmuje instytucja finansowa. Raporty BIK są jedynie wsparciem w całym procesie, a negatywna historia nie przekreśla całkowicie możliwości zaciągnięcia kredytu!
  • Dane w BIK mogą zostać usunięte. Według Prawa bankowego w określonych sytuacjach można usunąć dane z BIK (np. przez odwołanie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu kredytu albo po upływie 5-letniego terminu przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania).
  • Informacje są na bieżąco aktualizowane. W BIK wszelkie informacje dotyczące spłat kredytów są aktualizowane minimum 2 razy w tygodniu. Pozwala to bankom na rzetelny dostęp do informacji o danej historii kredytowej.

Od czego zależy scoring w BIK?

Scoring to ocena punktowa, którą otrzymujesz w BIK. Dzięki scoringowi instytucje finansowe mogą w bardzo szybki i prosty sposób ocenić ryzyko za każdym razem, gdy pożyczają Ci pieniądze. Wysoki wskaźnik pokazuje, że teoretycznie istnieje duże prawdopodobieństwo, że spłacisz zobowiązania w terminie. Niski – że możesz mieć problemy z wywiązywaniem się ze swoich zaległości. Jak działa scoring? Do wyliczenia Twojej oceny punktowej stosuje się formułę matematyczną. Kredytobiorca porównywany jest do klientów, którzy już otrzymali kredyty.

Wysoki scoring zależy od tego, jak bardzo Twój profil będzie podobny do profili osób, które spłacają swoje zobowiązania w terminie. Ostatecznie na ocenę punktową (w skali 1 do 100) składają się poszczególne charakterystyki, czyli różne elementy Twojego profilu. Im wyższy scoring, tym klient jest bardziej wiarygodny dla banku. Wpływ na punktację mają zarówno ogólna aktywność kredytowa, spłacalność kredytów, jak i np. częstotliwość, z jaką wnioskujesz o dodatkowe środki.

BIK kredyt: jak poprawić swoją ocenę w BIK?

  1. Doświadczenia kredytowe. Ważnym aspektem świadczącym o tym, że jesteś wiarygodnym partnerem dla banku jest zbudowanie historii kredytowej. Długa i pozytywna sprawi, że udzielenie Ci kredytu będzie wiązało się z mniejszym ryzykiem. Pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o zobowiązaniach – bez niej informacje nie będą widoczne dla banków.
  2. Wykaż się pełną terminowością. Czy możliwy jest kredyt hipoteczny bez BIK? Zasadniczo nie, dlatego warto już wcześniej postarać się, aby nasza historia w BIK była dobra. Wpłynie na nią nie tylko regularne wnioskowanie o różne formy wsparcia finansowego, ale przede wszystkim ich terminowe spłacanie.
  3. Nie wykorzystuj w 100% wszystkich limitów. Masz karty kredytowe i uruchomione limity kredytowe, które wykorzystujesz zawsze w maksymalnym stopniu? Niestety, takie działanie pokazuje instytucjom finansowym, że pożyczenie Ci pieniędzy może być ryzykowne. Staraj się korzystać z dodatkowych pieniędzy w umiarkowanym stopniu.
  4. Liczba wniosków o kredyt. Im większa liczba odrzuconych wniosków kredytowych, składanych w okresie jednego roku, tym mniejsza szansa na wysoki scoring w Kredyt hipoteczny, o który się starasz, może być przyznany dopiero, gdy ograniczysz liczbę wniosków – bank uzna wtedy, że jesteś mniej ryzykownym klientem.

Raport z Biura Informacji Kredytowej – jak sprawdzić status BIK?

Kredyt hipoteczny bez BIK jest raczej niemożliwy. A to z prostej przyczyny: raporty Biura Informacji Kredytowej, a także metody własne banków na obliczanie zdolności kredytowej klienta, to sieć naczyń połączonych. Efektem korzystania z nich ma być coraz dokładniejsze profilowanie klienta i lepsze szacowanie ryzyka przy udzielaniu wsparcia finansowego. Chcesz wziąć kredyt lub masz już jakieś zobowiązania, a może bank jakichś przyczyn odmówił Ci już finansowania? Sprawdź raport BIK i dowiedz się więcej o swojej historii kredytowej.

Jak sprawdzić status BIK? Raport możesz pobrać z oficjalnej strony Biura Informacji Kredytowej. W indywidualnie wygenerowanym zestawieniu znajdziesz m.in. historię zobowiązań kredytowych, informacje o poszczególnych ratach kredytu, postęp w spłacaniu bieżącego kredytu, ewentualne opóźnienia w płatnościach oraz ocenę punktową (scoring). Taki pakiet danych, które pochodzą bezpośrednio od instytucji finansowych, pozwoli Ci ocenić szanse na uzyskanie kolejnych finansowań.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej – to podmiot zbierający szczegółowe dane o kredytobiorcach. Czy istnieje duża korelacja pomiędzy kredytem hipotecznym a BIK? Zasadniczo tak. Bank, sprawdzając Twoją wiarygodność, z pewnością sięgnie bowiem nie tylko po dane z własnych źródeł, ale także np. z bazy BIK. Warto więc dbać tu o pozytywną ocenę, czyli de facto wysoki scoring w BIK.

Twój ekspert

Michał Sabal

Ekspert kredytowy Credit Space