Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego.

Od marca 2023 roku zmienią się zasady rządowego programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Odświeżenie programu ma zwiększyć zainteresowanie kredytobiorców tą formą pomocy państwa. W nowej odsłonie program będzie nosił nazwę Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe.

Na czym polega program i jakie są jego założenia? Sprawdź!

Do kogo skierowany jest program Mieszkanie bez wkładu?

Program ma na celu „zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych” a kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu czyli posiadają zdolność kredytową i jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Z programu mogą skorzystać:

 • single,
 • osoby wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko,
 • małżeństwa,
 • rodziny wielodzietne,
 • obcokrajowcy.

Osoby spoza Polski mogą skorzystać z programu, jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego. Natomiast skorzystanie ze spłat rodzinnych możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP oraz nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem kredytu bez wkładu własnego.

Jakie są podstawowe założenia programu?

 1. Objęcie gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowę domu z wykończeniem lub zakup domu.
 2. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.
 3. Możliwość spłaty części kredytu przez BGK, tzw. spłata rodzinna. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego).
 4. Kredyt jest udzielany na minimum 15 lat.
 5. Ustawa zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.
 6. Kredytów w programie mieszkanie bez wkładu własnego udzielają banki, które zawarły w tym zakresie umowę z BGK (a więc nie wszystkie banki komercyjne).

Warunki do skorzystania z kredytu bez wkładu własnego

Warunkiem otrzymania gwarancji (oprócz posiadania zdolności kredytowej) jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego.

Jest jednak wyjątek – rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.
W momencie ubiegania się o kredyt mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku:

 • rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2,
 • rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2,
 • rodzin większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje).

Procedura wnioskowania o kredyt bez wkładu własnego jest zależna od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak standardowy kredyt mieszkaniowy udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Sprawdź czy możesz skorzystać z kredytu bez wkładu własnego w ramach programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy.

Czy program obejmuje kupno domu?

Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie bez wkładu celem kredytu może być  zakup domu jednorodzinnego wraz z jego wykończeniem, jak również budowa domu jednorodzinnego wraz z jego wykończeniem i zakupem działki budowlanej pod jego budowę. Aby uzyskać gwarantowany kredyt pozwalający na zakup lub budowę domu muszą zostać spełnione limity cenowe, określone w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej. Wysokość określonego limitu jest uzależniona od rodzaju rynku na którym nabywana jest nieruchomość (pierwotny lub wtórny) oraz położenia i typu lokalizacji uwzględniające województwa, miasta wojewódzkie i gminy przylegające do tych miast.

Jakie banki udzielają kredytów w programie Mieszkanie bez wkładu własnego?

Obecnie osiem banków uczestniczy w programie Mieszkanie bez wkładu własnego, są to:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 3. Bank Pekao S.A.
 4. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 5. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 6. BPS S.A.
 7. PKO Bank Polski S.A.
 8. Santander Bank Polska S.A

Procedura wnioskowania o kredyt bez wkładu własnego będzie zależała od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak standardowy kredyt mieszkaniowy udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Mieszkanie bez wkładu własnego w 2023 roku – jakie zmiany w programie?

Najważniejsze zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2023 roku to:

 • możliwość skorzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego przez osoby, które posiadają wkład własny nie wyższy niż 200 tys. zł i nie przekraczający 20% kwoty wydatków, na który kredyt jest udzielany, przy kredycie o okresowo-stałej stopie procentowej nie może to być więcej niż 30%
 • wzrośnie maksymalna wysokość gwarancji kwotowo – ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.
 • jeśli kredytobiorca posiada 20% wkładu, będzie mógł skorzystać z tzw. spłaty rodzinnej, gdy w rodzinie kredytobiorcy w czasie trwania umowy kredytowej pojawi się drugie lub kolejne dziecko (w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej wskaźnik ten został podniesiony do 25%).
 • zwiększeniu ma ulec pula dostępnych mieszkań – poprzez podniesienie limitów cen nieruchomości, których zakup będzie można sfinansować w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Powyższe zmiany mają zwiększyć atrakcyjność programu dla osób nieposiadających wkładu własnego. Jednak zmiany te mogą okazać się niewystarczające, jeżeli nic nie zmieni się kwestii podstawowej – zdolności kredytowej osób zainteresowanych możliwością skorzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Podwyżki stóp procentowych spowodowały, że potencjalni kredytobiorcy tracą szansę na kredyt – z wkładem własnym czy bez.

W oczekiwaniu na obniżenie stóp procentowych pojawiło się „światełko w tunelu”.  Jest to ogłoszony nowy program rządowy Pierwsze Mieszkanie (w wariancie bezpieczny kredyt 2%), który łączy w sobie główne założenia programu Mieszkanie bez wkładu własnego z innymi udogodnieniami dla przyszłych kredytobiorców. Zgodnie z pierwszymi informacjami będą mogły skorzystać z tego rozwiązania również osoby nie posiadające wkładu własnego a mieszkania i domy nie będą obarczone limitem ceny za m2. 

Aby sprawdzić, czy możesz przystąpić do rządowego programu Mieszkanie bez wkładu własnego wykonaj krótką ankietę:

A teraz zejdźmy na ziemię.

Jak wspomniałam wyżej, Projekt Mieszkanie bez wkładu własnego zawiera także mechanizm ograniczający ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań poprzez wprowadzenie limitu ceny w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Jednak według danych REDNET Consulting i portalu tabelaofert.pl niewielki odsetek mieszkań na rynku pierwotnym będzie dostępnych w ramach tego programu z uwagi na niedoszacowanie limitów cenowych do aktualnej oferty rynkowej.

Obecnie, w wielu miastach oferty mieszkań, które spełniają parametry programu są znikome, np. w Krakowie jest to zaledwie 3% a w Warszawie 13%.

Program więc może nie być atrakcyjny dla deweloperów, którzy specjalizują się w budowach w centrach miast i w segmencie premium.
Natomiast mogą się pojawić nowe mieszkania na peryferiach miast gdzie jest słabo rozwinięta infrastruktura (drogi, szkoły itp.) przez co cena zakupu gruntu jest niższa lub też nowe osiedla w mniejszych miejscowościach, gdzie do tej pory ofert z rynku pierwotnego było bardzo mało.

Na pewno o mieszkania spełniające kryterium programu może być łatwiej na rynku wtórnym, jednak ich standard może pozostawiać wiele do życzenia. Dodatkowo sama oferta banków może być stosunkowo droga z uwagi na potencjalnie duże ryzyko związane z udzieleniem kredytu bez wkładu własnego- na 100% wartości nieruchomości. Za parę miesięcy zobaczymy jak faktycznie będzie skonstruowana oferta banków a przede wszystkim jak sam rynek mieszkaniowy odpowie na ten program.

Jeżeli już dzisiaj jesteś na etapie szukania mieszkania i chcesz sprawdzić zdolność kredytową to umów się na konsultację.

Możesz również sama/sam sprawdzić oferty banków.

agnieszka-leszczynska-circle