Na czym polega ubezpieczenie pomostowe i ile kosztuje?

Ubezpieczenie pomostowe stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu do momentu wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania. Ubezpieczenie pomostowe obciąża Klienta, natomiast stanowi ochronę banku w okresie, kiedy kredyt nie jest jeszcze dostatecznie zabezpieczony i ryzyko dla banku jest największe. W przypadku, kiedy klient w okresie pomostowym nie będzie wypłacalny, to ubezpieczyciel pokryje wierzytelność banku i jednocześnie będzie dochodził od Klienta zwrotu środków.

Ubezpieczenie pomostowe może funkcjonować w formie podwyższenia marży kredytu lub składki ubezpieczeniowej pobieranej co miesiąc razem z ratą. Każdy bank indywidualnie ustala wysokość o jaką podwyższa marżę, natomiast zwykle wynosi ona ok. 1 – 1,5 p. proc. Dla kredytu udzielonego na 30 lat w kwocie 300 tys. zł oprocentowanego na poziomie 3,6 proc. (marża + WIBOR 3M), podwyższenie oprocentowania do 4,6 proc. spowoduje wzrost raty równej o ok. 174 zł, natomiast rata malejąca wzrośnie o ok. 250 zł.

Przy drugim sposobie pobierania ubezpieczenia pomostowego, gdzie miesięczna składka ubezpieczeniowa stanowi zazwyczaj ok. 0,08 procent kwoty udzielonego kredytu, jego koszt w opisanym przypadku wyniósłby 240 zł.

Długość pobierania ubezpieczenia pomostowego zależy m.in. od rodzaju nabywanej nieruchomości. W przypadku lokalu z rynku wtórnego z założoną już księgą wieczystą okres ten nie powinien trwać dłużej niż 2 do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że czas oczekiwania na dokonanie wpisu zależy również od ilości spraw, które wpłynęły do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym. Inaczej wygląda sytuacja, gdy kredytowana nieruchomość jest jeszcze w trakcie budowy (lub kredyt został przyznany na budowę domu) i kredyt jest wypłacany w transzach. Wówczas ubezpieczenie pomostowe jest pobierane od momentu faktycznie wypłaconej kwoty kredytu i może obowiązywać przez okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

agnieszka-sobek-circle