Stopa referencyjna NBP a wartość kredytu hipotecznego

Oprocentowanie kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową składa się z dwóch elementów, jednym z nich jest marża kredytowa, a drugim — stopa referencyjna. Wskaźnik ten, stanowi podstawę do obliczania oprocentowania kredytu, czyli finalnie ma największy wpływ na wysokość raty.

W Polsce normowane prze Radę Polityki Pieniężnej (organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego ) są cztery stopy procentowe: depozytowe, lombardowe, redyskontowe i referencyjne.

Stopa referencyjna – co to?

Stopę referencyjną, możemy zdefiniować jako wskaźnik oprocentowania, wykorzystywany do obliczania wartości pomocy publicznej w formie m.in. pożyczki, odroczenia terminu płatności czy też rozłożenia spłaty zobowiązania na raty. Ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej na podstawie analiz szeregu wskaźników ekonomicznych, czy też czynników gospodarczych, takich jak rentowność bonów pieniężnych, którą NBP emituje w tracie podstawowych operacji otwartego rynku (np. zakupu bonów pieniężnych krótkoterminowych na rynku międzybankowym).

Co wpływa na wysokość stopy referencyjnej?

Realizując politykę pieniężną, NBP dzięki temu wskaźnikowi, może wpływać m.in. na poziom inflacji, koszt kredytów pieniężnych, ich dostępność czy też skalę inwestycji. Poprzez podniesienie stopy referencyjnej, Bank Centralny dąży do zminimalizowania ogólnego wzrostu cen na rynku i jednoczesnego wyhamowania rozwoju gospodarczego. Obniżenie stopy referencyjnej ma za zadanie ożywić gospodarkę poprzez m.in. zwiększenie dostępności kredytów, a co za tym idzie – dynamizację inwestycji.

WIBOR i stopa referencyjna – co warto wiedzieć?

Warto dodać, że stopa referencyjna ma również pośredni wpływ na poziom stawki WIBOR, która jest bardzo istotna podczas ustalania oprocentowania kredytów i pożyczek gotówkowych. Wysokość stawki WIBOR jest określana podczas codziennego fixingu, na podstawie wysokości oprocentowania podawanego przez banki komercyjne wchodzące w skład panelu WIBOR.

Aktualne podstawowe stopy referencyjne NBP:

Stopa procentowa: Poziom (w %) Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1) 6,75 2022-09-08
Stopa lombardowa 7,25 2022-09-08
Stopa depozytowa 6,25 2022-09-08
Stopa redyskontowa weksli 6,80 2022-09-08
Stopa dyskontowa weksli 6,85 2022-09-08

Źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu o zmiennym oprocentowaniu na długi okres należy pamiętać, że stopy procentowe mogą się istotnie zmieniać. W efekcie, wyraźnej zmianie może ulec wysokość miesięcznej raty jak i całkowity koszt kredytu.

Wybierając model oprocentowania (stałe lub zmienne) należy bardzo dokładnie zapoznać się z zaproponowanymi przez bank warunkami. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady, ale kluczowa jest świadomość wszystkich rodzajów ryzyka i konsekwencji podjętej decyzji. Wybór oprocentowania powinien uwzględniać wszystkie uwarunkowania. W podjęciu decyzji warto skorzystać z pomocy doświadczonego Doradcy kredytowego, dzięki któremu można poznać całą paletę ofert i warunków: www.creditspace.pl

Twój ekspert

Michał Sabal

Ekspert kredytowy Credit Space